Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Toán Giải Tích

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 278 trang   |   Lượt xem: 2582 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tp toán cao cp
Tp 1
Nguyn Thy Thanh
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006, 276 Tr.
T khoá: S phc, Đa thc và hàm hu t, Ma Trn, Định thc, H phương trình
tuyến tính, Không gian Euclide, Dng toàn phương.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n
phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và
tác gi.
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
278 Vietnamese
Chuyên Đề Toán Giải Tích 9 10 921