Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Toán Giải Tích

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Q-BLOG - 

CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ NHANH CHÓNG BẰNG GÓI
0. Khai báo (nạp lệnh)
Để vẽ được biểu đồ giao hoán, bạn phải nạp gói lệnh sau:
\usepackage[all]{xy}
1. Biểu đồ hình vuông
a. Một hình vuông
\begin{displaymath}
\xymatrix{
L\ar[r]^{\varphi'} \ar[d]_{\psi'} &
N\ar[d]^{\psi}&\\ M \ar[r]_{\varphi} & P}
\end{displaymath}

b. Nhiều hình vuông
\begin{displaymath}
\xymatrix{\ & 0 \ar[d] &0 \ar[d] &0 \ar[d] & \ \\
0 \ar[r] & U \ar[r] \ar[d] & V \ar[r] \ar[d] & W \ar[r] \ar[d] & 0 \\
0 \ar[r] & X \ar[r] \ar[d] & Y \ar[r] \ar[d] & Z \ar[r] \ar[d] & 0 \\
0 \ar[r] & A \ar[r] \ar[d] & B \ar[r] \ar[d] & C \ar[r] \ar[d] & 0 \\
\ & 0 &0 &0 & \ }
\end{displaymath}

2. Biểu đồ tam giác
a. Tam giác thuận
\begin{displaymath}
\xymatrix{
& M' \ar@{.>}[dl]_p \ar[dr]^{p'_i} & \\
M \ar[rr]_{p_i} & &M_i }
\end{displaymath}
1

Q-BLOG - 

b. Tam giác ngược
\begin{displaymath}
\xymatrix{
M_i \ar[rr]^{j_i} \ar[dr]_{f_i} & & \mathop \oplus \limits_I M_i
\ar@{.>}[dl]^f &\\
&N& }
\end{displaymath}

3. Biểu đồ bất kì
\begin{displaymath}
\xymatrix{
\ & Y \ar[d]^{\beta} \\ X \ar[r]^{\alpha} & A \ar[r]^{\alpha'} \ar[d]^{\beta'}
& X' \ar[r] & 0 \\ \ & Y' \ar[d] \\ \ & 0}
\end{displaymath}

4. Ánh xạ
\begin{align*}
f: \coprod\limits_I M_i &\longrightarrow M\\
(x_i)_{i \in I}\quad&\longmapsto \sum \limits_I x_i
\end{align*}

2

...
Q-BLOG - http://quyndc.blogspot.com
1
CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ NHANH CHÓNG BẰNG GÓI
0. Khai báo (nạp lệnh)
Để vẽ được biểu đồ giao hoán, bạn phải nạp gói lệnh sau:
\usepackage[all]{xy}
1. Biu đồ hình vuông
a. Một hình vuông
\begin{displaymath}
\xymatrix{
L\ar[r]^{\varphi'} \ar[d]_{\psi'} &
N\ar[d]^{\psi}&\\ M \ar[r]_{\varphi} & P}
\end{displaymath}
b. Nhiều hình vuông
\begin{displaymath}
\xymatrix{\ & 0 \ar[d] &0 \ar[d] &0 \ar[d] & \ \\
0 \ar[r] & U \ar[r] \ar[d] & V \ar[r] \ar[d] & W \ar[r] \ar[d] & 0 \\
0 \ar[r] & X \ar[r] \ar[d] & Y \ar[r] \ar[d] & Z \ar[r] \ar[d] & 0 \\
0 \ar[r] & A \ar[r] \ar[d] & B \ar[r] \ar[d] & C \ar[r] \ar[d] & 0 \\
\ & 0 &0 &0 & \ }
\end{displaymath}
2. Biu đồ tam giác
a. Tam giác thuận
\begin{displaymath}
\xymatrix{
& M' \ar@{.>}[dl]_p \ar[dr]^{p'_i} & \\
M \ar[rr]_{p_i} & &M_i }
\end{displaymath}
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Trang 2
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên Đề Toán Giải Tích 9 10 284