Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề tốt nghiệp một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình lôgarit

Được đăng lên bởi vanthien2011
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chuyên đề này, tôi xin chân thành cảm ơn:
Ban giám hiệu Trường Đại học Tây Nguyên, lãnh đạo khoa Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện và hoàn thành tốt khóa
luận này.
Quý thầy cô trong Bộ môn Toán, cùng toàn thể quý thầy cô giáo Trường Đại
học Tây Nguyên đã dạy dỗ và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong
suốt quá trình học tập tại trường.
Thầy ThS. Mai Quốc Vũ, Bộ môn Toán, khoa Khoa học Tự nhiên và Công
nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên, người đã trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt cho
tôi những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập cũng như quá
trình hoàn thành khóa luận này. Thầy đã giúp tôi củng cố lại các kiến thức cơ sở
đồng thời bổ sung thêm các kiến thức mới làm nền khi tôi mới bước vào làm khóa
luận. Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, thầy luôn định hướng, góp ý, sửa
chữa những chỗ sai giúp tôi đi đúng hướng.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình và tập thể lớp SP
Toán K10 đã giúp đỡ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập
và hoàn thành khóa luận này.
Đắk Lắk, tháng 4 năm 2014
Sinh viên
Nguyễn Văn Thiện

1

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

1

MỤC LỤC

3

Mở đầu

5

1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1 Tóm tắt về lũy thừa và hàm số mũ . . . . . . . .
1.1.1 Các phép tính về lũy thừa với số mũ thực
1.1.2 Hàm số mũ . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Hàm số ngược . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Điều kiện đủ để có hàm số ngược . . . . .
1.2.3 Đồ thị của hàm số ngược . . . . . . . . . .
1.3 Tóm tắt về hàm số lôgarit . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3 Các phép tính về lôgarit . . . . . . . . . .
1.3.4 Công thức đổi cơ số . . . . . . . . . . . . .
1.4 Một số kiến thức khác . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1 Bất đẳng thức Cô-si . . . . . . . . . . . .
1.4.2 Bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-xki . . . . . .
1.4.3 Bất đẳng thức Bernoulli . . . . . . . . . .
1.4.4 Định lí rolle . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12

2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ...
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chuyên đề này, tôi xin chân thành cảm ơn:
Ban giám hiệu Trường Đại học Tây Nguyên, lãnh đạo khoa Khoa học Tự nhiên
Công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện hoàn thành tốt khóa
luận này.
Quý thầy cô trong Bộ môn Toán, cùng toàn thể quý thầy cô giáo Trường Đại
học Tây Nguyên đã dạy dỗ truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong
suốt quá trình học tập tại trường.
Thầy ThS. Mai Quốc Vũ, Bộ môn Toán, khoa Khoa học Tự nhiên Công
nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên, người đã trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt cho
tôi những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập cũng như quá
trình hoàn thành khóa luận này. Thầy đã giúp tôi củng c lại các kiến thức cơ sở
đồng thời b sung thêm các kiến thức mới làm nền khi tôi mới bước vào làm khóa
luận. Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, thầy luôn định hướng, góp ý, sửa
chữa những chỗ sai giúp tôi đi đúng hướng.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình tập thể lớp SP
Toán K10 đã giúp đỡ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập
hoàn thành khóa luận này.
Đắk Lắk, tháng 4 năm 2014
Sinh viên
Nguyễn Văn Thiện
1
Chuyên Đề tốt nghiệp một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình lôgarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên Đề tốt nghiệp một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình lôgarit - Người đăng: vanthien2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Chuyên Đề tốt nghiệp một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình lôgarit 9 10 499