Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

Được đăng lên bởi Nguyễn Linh
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I: CƠ HỌC
CHỦ ĐỀ I :

CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU, KHÔNG ĐỀU. BÀI TẬP
I - Một số kiến thức cần nhớ.
- Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác được chọn làm mốc. Chuyển
động của một vật mang tính tương đối
- Chuyển động đều là chuyển động được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng
thời gian bằng nhau.
- Công thức : v = s / t
- Vận tốc trung bình: vtb =

Tổng quãng đường

II - Bài tập vận dụng

Tổng thời gian

Bài 1.1:Lúc 7h một người đi bộ từ A đến B vận tốc 4 km/h. lúc 9 giờ một người đi xe đạp từ A đuổi
theo vận tốc 12 km/h.
a) Tính thời điểm và vị trí họ gặp nhau?
b) Lúc mấy giờ họ cách nhau 2 km?
Lời giải:
a) Gọi thời gian gặp nhau là t (h) (t > 0)
ta có MB = 4t

A

M

B

AB = 12t

Phương trình: 12t = 4t + 8



t = 1 (h)

- Vị trí gặp nhau cách A là 12 (km)
b) * Khi chưa gặp người đi bộ.
Gọi thời gian lúc đó là t1 (h) ta có :
(v1t1 + 8) - v2t1 = 2
6

 t1 = v  v = 45 ph
2
1
* Sau khi gặp nhau.
Gọi thời gian gặp nhau là t2 (h)
Ta có : v2t2 - ( v1t2 + 8) = 2
10

 t2 = v  v = 1h 15ph
2
1
Bài 1.2:
Một xuồng máy xuôi dòng từ A - B rồi ngược dòng từ B - A hết 2h 30ph
a) Tính khoảng cách AB biết vận tốc xuôi dòng là 18 km/h vận tốc ngược dòng là 12 km/h
b) Trước khi thuyền khởi hành 30ph có một chiếc bè trôi từ A. Tìm thời điểm và vị trí những lần
thuyền gặp bè?
Gợi ý :
a) gọi thời gian xuôi dòng là t1 ngược dòng là t2

( t1 ; t2 > 0)
1

1 1
AB AB

2,5  AB 
v1
v2
 v1 v 2

ta có:

b) Ta có v1 = v + vn
v2 = v - v n


 2,5  AB 18km


( xuôi dòng )
( ngược dòng )

 vn = 3 km
* Gặp nhau khi chuyển động cùng chiều ( Cách giải giống bài 1.1)
ĐS : Thuyền gặp bè sau 0,1 (h) tại điểm cách A là 1,8 (km)
* Gặp nhau khi chuyển động ngược chiều: (HS tự làm)
Bài 1.3:a ) Một ô tô đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 , đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc
v2 . Tính vTB trên cả đoạn đường.
b ) Nếu thay cụm từ "quãng đường" bằng cụm từ "thời gian" Thì vTB = ?
c) So sánh hai vận tốc trung bình vừa tìm được ở ý a) và ý b)
Gợi ý :
a ) Gọi chiều dài quãng đường là (s) thì thời gian đi hết quãng đường là.
s (v  v 2 )
s
s

 1
2v1 2v 2
2v1v 2
s 2v v
vTB   1 2
- Vận tốc TB là.
t v1  v2

t=

b ) Gọi thời gian đi hết cả đoạn đường là t* ta có.
t*
t * t * (v1  v 2 )
 v2 
2
2
s = v1 2

Vận tốc TB là :

vtb =

s v1  v 2

2
t*

c) Để so sánh hai vận tốc trên ta trừ cho nhau được kết quả ( > hay < 0) thì kết luận.
Bài 1.4 :Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24 km. nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h
ngư...
CHƯƠNG I: CƠ HỌC
CHỦ ĐỀ I : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU, KHÔNG ĐỀU. BÀI TẬP
I - Một số kiến thức cần nhớ.
- Chuyển động sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác được chọn làm mốc. Chuyển
động của một vật mang tính tương đối
- Chuyển động đều chuyển động được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng
thời gian bằng nhau.
- Công thức : v = s / t
- Vận tốc trung bình: v
tb
=
II - Bài tập vận dụng
Bài 1.1:Lúc 7h một người đi bộ từ A đến B vận tốc 4 km/h. lúc 9 giờ một người đi xe đạp từ A đuổi
theo vận tốc 12 km/h.
a) Tính thời điểm và vị trí họ gặp nhau?
b) Lúc mấy giờ họ cách nhau 2 km?
Lời giải:
a) Gọi thời gian gặp nhau là t (h) (t > 0)
ta có MB = 4t AB = 12t
Phương trình: 12t = 4t + 8 t = 1 (h)
- Vị trí gặp nhau cách A là 12 (km)
b) * Khi chưa gặp người đi bộ.
Gọi thời gian lúc đó là t
1
(h) ta có :
(v
1
t
1
+ 8) - v
2
t
1
= 2
t
1
=
12
6
vv
= 45 ph
* Sau khi gặp nhau.
Gọi thời gian gặp nhau là t
2
(h)
Ta có : v
2
t
2
- ( v
1
t
2
+ 8) = 2
t
2
=
12
10
vv
= 1h 15ph
Bài 1.2:
Một xuồng máy xuôi dòng từ A - B rồi ngược dòng từ B - A hết 2h 30ph
a) Tính khoảng cách AB biết vận tốc xuôi dòng là 18 km/h vận tốc ngược dòng là 12 km/h
b) Trước khi thuyền khởi hành 30ph một chiếc trôi từ A. Tìm thời điểm vị trí những lần
thuyền gặp bè?
Gợi ý :
a) gọi thời gian xuôi dòng là t
1
ngược dòng là t
2
( t
1
; t
2
> 0)
1
Tổng quãng đường
Tổng thời gian
A
M
B
CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC - Người đăng: Nguyễn Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 9 10 246