Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển vị trong pư hữu cơ

Được đăng lên bởi nuocmatcuamua991998
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Chuyên Lào Cai

Tổ Hóa học

CHUYÊN ĐỀ: HIỆN TƯỢNG CHUYỂN VỊ TRONG PHẢN ỨNG HỮU CƠ
Trong hầu hết các phản ứng hóa học hữu cơ, trung tâm phản ứng là các
nhóm chức và chỉ có sự biến đổi về cấu tạo (cấu trúc) ở đó. Tuy nhiên, nhiều phản
ứng có sự biến đổi không chỉ vị trí nhóm chức mà có sự tham gia của cả gốc
hidrocacbon tạo ra những sản phẩm khác dự kiến, đó là hiện tượng chuyển vị trong
phản ứng hữu cơ.
Chuyển vị gồm 3 loại chủ yếu:
+ Chuyển vị 1,2 (Thuộc dãy no).
+ Chuyển vị 1,3 (Thuộc dãy không no no).
+ Chuyển vị từ nhóm chức vào vòng thơm (Thuộc dãy thơm).
I. CHUYỂN VỊ 1,2
I.1. Chuyển vị 1,2 Nucleofin
Là sự chuyển vị mà nhóm nguyên tử hoặc nguyên tử chuyển đi mang theo cả
cặp electron.
I.1.1. Chuyển vị đến nguyên tử Cacbon
a. Chuyển vị Vannhe-Mecvai:
Chuyển vị nguyên tử Hidro, gốc Ankyl, Aryl đến vị trí C+ (Tạo cacbocation
bền hơn).
Loại chuyển vị này thường gặp ở: Ancol/H+(Pư thế, phản ứng tách nước), dẫn
xuất/Ag+, amin/HNO2, hidrocacbon (Anken/H+)...
VD:
CH3

CH3
C

CH3

+ HCl
CH2OH

CH3 C

- H2 O

CH3

CH3

(CH3)2C=CH-CH3

CH3
CH3 C

CH2Cl

CH2OH

- H2 O

CH2=C-CH2CH3

CH3

CH3

b. Chuyển vị pinacol-pinacolon:
Chuyển vị tạo cacboncaction bền hơn (Do có sự tương tác của cặp e của
nguyên tử O với C+).
VD:
CH3 CH3

CH3 CH3
CH3 C
OH

C
OH

CH3

+ H+
- H2O

CH3 C

C
+

CH3

CH3

+
ChuyÓn vÞ CH C
3

C

OH

OH

CH3

CH3
CH3

Pinacol
CH3 C
Pinacolon

O

C

CH3

CH3

Hay tương tự trên (Tạo cacbocation trung gian giống nhau)

Phạm Duy Đông - Chuyên đề hữu cơ

1

Trường THPT Chuyên Lào Cai
CH3 CH3
CH3 C

C

OH

Tổ Hóa học
CH3
-H+

+ Ag+
- AgBr

CH3

CH3 C

Br
C

OH

CH3

NH2

+ NaNO2,HCl

-H+

CH3 C

-NaCl, -N2

CH3

CH3
CH3

O

CH3 CH3
CH3 C

C

C

CH3

CH3

O

Đặc thù lập thể: Do tạo ra cacbocaction trung gian dạng cầu nối nên chuyển vị
Vanhe-Mecvai và chuyển vị Pinacol-Pinacolon đều làm quay cấu hình sản phẩm
(C).
Hướng chuyển vị:
+ Nhóm dịch chuyển mang theo cả cặp electron (Như một tác nhân Nu) nên nhóm
nào có tính đẩy electron mạnh hơn sẽ bị chuyển dịch.
VD:
CH3C6H4

C6H4 CH3

C6H4 CH3
+

C6H5 C

+H
- H2O

C C6H5

OH

OH

C6H5

+
C

C C6H5

OH

C6H4 CH3

SPC

+ Với Pinacol không đối xứng, Cacbocation nào càng bền sẽ ưu tiên được tạo ra.
VD:
C6H5
C6H5
C6H5 C
OH

C6H4 OCH3
C C6H4OCH3
OH

+ H+
- H2O

C6H5 C

+
ChuyÓn vÞ
C C6H4 OCH3

OH C6H4OCH3
C6H5 OH
C6H5 C
+

ChuyÓn vÞ

-H+

-H+

C C6H4 OCH3

SPC

SPP

C6H4OCH3

+ Ảnh hưởng không gian: o-Anizyl khả năng dịch chuyển kém p-Anizyl 1500 lần.
c. Chuyển vị Vonfer
Chuyển hóa -diazoxeton thành xete...
Trường THPT Chuyên Lào Cai Tổ Hóa học
Phạm Duy Đông - Chuyên đề hữu cơ
1
CHUYÊN ĐỀ: HIỆN TƯỢNG CHUYỂN V TRONG PHẢN ỨNG HỮU CƠ
Trong hầu hết các phản ứng hóa học hữu cơ, trung tâm phản ứng các
nhóm chức chỉ có sự biến đổi về cấu tạo (cấu trúc) ở đó. Tuy nhiên, nhiều phản
ứng s biến đổi không chỉ vị trí nhóm chức sự tham gia của cả gốc
hidrocacbon tạo ra những sản phẩm khác dự kiến, đó là hiện tượng chuyển vị trong
phản ứng hữu cơ.
Chuyển vị gồm 3 loại chủ yếu:
+ Chuyển vị 1,2 (Thuộc dãy no).
+ Chuyển vị 1,3 (Thuộc dãy không no no).
+ Chuyển vị từ nhóm chức vào vòng thơm (Thuộc dãy thơm).
I. CHUYỂN VỊ 1,2
I.1. Chuyển vị 1,2 Nucleofin
Là sự chuyển vị mà nhóm nguyên tử hoặc nguyên tử chuyển đi mang theo cả
cặp electron.
I.1.1. Chuyển vị đến nguyên tử Cacbon
a. Chuyển vị Vannhe-Mecvai:
Chuyển vnguyên tử Hidro, gốc Ankyl, Aryl đến vị trí C
+
(Tạo cacbocation
bền hơn).
Loại chuyển vị này thường gặp ở: Ancol/H
+
( thế, phản ứng tách nước), dẫn
xuất/Ag
+
, amin/HNO
2
, hidrocacbon (Anken/H
+
)...
VD:
CH
3
CH
2
OH
CH
3
CH
3
C
CH
3
CH
2
Cl
CH
3
CH
3
C
+ HCl
- H
2
O
CH
3
CH
2
OH
CH
3
CH
3
C
- H
2
O
(CH
3
)
2
C=CH-CH
3
CH
2
=C-CH
2
CH
3
CH
3
b. Chuyển vpinacol-pinacolon:
Chuyển vị tạo cacboncaction bền n (Do có s tương tác của cặp e của
nguyên tử O với C
+
).
VD:
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
C
C
OH OH
- H
2
O
+ H
+
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
C
C
OH
+
ChuyÓn vÞ
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
C
C
OH
+
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
C
C
O
Pinacol
Pinacolon
Hay tương tự trên (Tạo cacbocation trung gian giống nhau)
Chuyển vị trong pư hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển vị trong pư hữu cơ - Người đăng: nuocmatcuamua991998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chuyển vị trong pư hữu cơ 9 10 333