Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chi trên

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ CHI TRÊN

CƠ CHI TRÊN
Cơ chi trên gồm cơ các vùng:
•Vai và nách: gồm 3 khu, quây quanh khớp vai: Khu Delta
ở ngoài, khu bả vai ở sau và khu nách ở trong.
•Cánh tay: Vùng cánh tay có xương cánh tay ở giữa với 2
vách liên cơ trong và ngoài ở hai bên, chia cơ vùng cánh
tay làm 2 khu trước và sau
•Cẳng tay: Vùng cẳng tay có 2 xương quay và trụ nối
nhau bởi màng gian cốt, cùng với 2 vách liên cơ tách từ
bờ trước và bờ sau xương quay chia làm 3 khu: Khu
trước trong, khu trước ngoài và khu sau.
•Bàn tay: Bàn tay có 2 lớp cân nông và sâu cùng 2 vách
liên cơ chia bàn tay làm 4 ô: Mô cái, mô út, gan bàn tay
và ô liên cốt

KHU DELTA 
Khu này chỉ có cơ Delta, hình tam
giác với:
- Đáy ở trên, bám vào nửa ngoài bờ
trước xương đòn, bờ dưới gai vai,
mỏm cùng vai.
- Đỉnh ở dưới, bám tận vào ấn Delta
ở giữa mặt ngoài xương cánh tay.
- Tác dụng: Dạng cánh tay và đưa
cánh tay lên cao, cơ Delta được đầu
trên xương cánh tay đội lên làm cho
vai có hình dáng tròn trĩnh. Khi sai
khớp, vai khu Delta sụp đổ (dấu
hiệu nhát rìu), vai vuông góc và rãnh
Delta ngực dô, lồi lên.

VÙNG BÀN TAY: KHU MU TAY 
Nằm sau các xương bàn tay, không có cơ mà chỉ có
những gân từ khu cẳng tay sau đi xuống, có 2 lá cân:
•Lá cân nông ngăn cách tổ chức dưới da với các gân
cơ:
- 3 gân ngón cái dạng dài, duỗi ngắn, duỗi dài, duỗi
riêng.
- Gân duỗi ngón 2 và các gân duỗi chung.
- Gân duỗi ngón 5 và gân duỗi cổ tay trụ.
Dưới các gân cơ là các mạch chính của vùng.
•Lá cân sâu che phủ các xương bàn tay và cơ liên cốt.

VÙNG BÀN TAY: KHU GAN TAY
Rất quan trọng, vì tất cả những thành phần quý giá nhất của bàn tay đều
nằm ở gan tay ; gồm các cơ làm những động tác tế nhị, các mạch máu và
thần kinh chính để vận động các cơ này và đem lại cảm giác cho bàn tay.
1. Có 2 lá cân:
• Lá cân nông: Căng từ xương đốt bàn tay 1 đến xương đốt bàn tay 5,
• Lá cân sâu: Che phủ trước các xương đốt bàn tay và các cơ liên cốt.
2. Hai vách liên cơ:
• Vách trong: Căng từ xương đốt bàn tay 5 tới lá cân nông.
• Vách ngoài: Căng từ xương đốt bàn tay 3 tới lá cân nông.
3. Các ô gan tay:
• Ô mô cái
• Ô mô út
• Ô gan tay giữa
• Ô liên cốt
4.Bao hoạt dịch của các gân gấp
5. Các khoang tế bào ở bàn tay

...
C CHI TRÊNƠ
Cơ chi trên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chi trên - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ chi trên 9 10 482