Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học lượng tử

Được đăng lên bởi Truong Tien Phung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ
I.CƠ HỌC LƯỢNG TỬ RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?
1.Lý do ra đời:
Trong thế giới này có rất nhiều hiện tượng,nhiều câu hỏi mà vật lý không giải thích hết được chính vì
vậy mà các môn khoa học khác ra đời cũng giống như thế sự ra đời của cơ học lượng tử là để hoàn
thiện thêm sự tò mò của con người về thế giới của chúng ta.Ai cũng biết rằng vật lý học cổ điển đóng
vai trò quan trọng trong vật lý nhưng Vật lí học cổ điển cho kết quả phù hợp với thực nghiệm đối với
các hiện tượng vật lí mà người ta đã biết đến cuối thế kỉ XIX, nó là hệ thống lí thuyết hoàn chỉnh và
chặt chẽ trong phạm vi ứng dụng của nó. Nhưng cuối thế kỉ XIX trở về sau, người ta thấy có những
hiện tượng vật lí không thể giải thích được bằng các lí thuyết của vật lí học cổ điển, như tính bền của
nguyên tử, bức xạ của vật đen.v.v. và từ đó đã dẫn đên khái niệm mới - bước đầu của việc phát triển
môn CƠ HỌC LƯỢNG TỬ.
2.Lịch sử của cơ học lượng tử:
Từ năm 1900, khi Planck phát hiện ra hiện tượng gián đoạn trong các quá trình
quang học, điều chưa từng được biết đến trong vật lý cổ điển. Chỉ một vài năm sau,
Einstein đã diễn tả chính xác hiện tượng này trong giả thuyết của ông về các lượng
tử ánh sáng. Sự không thể hòa hợp lý thuyết Maxwell với giả thuyết này đã buộc
các nhà nghiên cứu đi đến kết luật rằng, các hiện tượng bức xạ chỉ có thể hiểu được
bằng việc dứt khoát từ bỏ sự trực quan hóa về chúng.
Được tìm ra bởi Planck, được nối tiếp bởi Einstein và Debye, lý thuyết lượng tử tiếp tục tiến thêm một
bước nữa khi được diễn tả một cách hệ thống trong các định đề cơ bản của Bohr. Các định đề này,
cùng với điều kiện lượng tử Bohr-Sommerfeld đã dẫn đến một sự diễn giải định lượng về các tính chất
hóa học và quang học của nguyên tử. Các định đề của Bohr đối lập một cách không khoan nhượng với
cơ học cổ điển, tuy nhiên, theo các kết quả định lượng, chúng lại có vẻ như vô cùng cần thiết cho việc
tìm hiểu các tính chất của nguyên tử. Vật lý cổ điển dường như là trường hợp giới hạn được trực
quan hóa đối với một lĩnh vực vật lý vi mô về cơ bản là không thể trực quan
hóa được. Sự trực quan hóa mà càng tốt thì hằng số Planck-đặc trưng của vật lý
lượng tử càng bị triệt tiêu. Sự tiếp cận đó đã dẫn đến nguyên lý tương ứng Bohr,
chính nguyên lý này đã chuyển một số đáng kể các kết luận được xây dựng trong
cơ
học
cổ
điển
sang
cơ
học
lượng
tử.
(CHLT)
Cơ học lượng tử được hình thành vào nửa đầu thế kỷ 20 do Max Planck, Albert
Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, ...
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ
I.CƠ HỌC LƯỢNG TỬ RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?
1.Lý do ra đời:
Trong thế giới này rất nhiều hiện tượng,nhiều câu hỏi vậtkhông giải thích hết được chính
vậy các môn khoa học khác ra đời cũng giống như thế sự ra đời của học lượng tử để hoàn
thiện thêm sự mò của con người về thế giới của chúng ta.Ai cũng biết rằng vật lý học cổ điển đóng
vai trò quan trọng trong vật lý nhưng Vật lí học cổ điển cho kết quả phù hợp với thực nghiệm đối với
các hiện tượng vật người ta đã biết đến cuối thế kỉ XIX, hệ thống thuyết hoàn chỉnh và
chặt chẽ trong phạm vi ứng dụng của nó. Nhưng cuối thế kỉ XIX trở về sau, người ta thấy những
hiện tượng vật không thể giải thích đưc bằng các thuyết của vật học cổ điển, như tính bền của
nguyên tử, bức xạ của vật đen.v.v. t đó đã dẫn đên khái niệm mới - bước đầu của việc phát triển
môn CƠ HỌC LƯỢNG TỬ.
2.Lịch sử của cơ học lượng tử:
Từ năm 1900, khi Planck phát hiện ra hiện tượng gián đoạn trong các quá trình
quang học, điều chưa từng được biết đến trong vật lý cổ điển. Chỉ một vài năm sau,
Einstein đã diễn tả chính xác hiện tượng này trong giả thuyết của ông về các lượng
tử ánh sáng. Sự không thể hòa hợp thuyết Maxwell với giả thuyết này đã buộc
các nhà nghiên cứu đi đến kết luật rằng, các hiện tượng bức xạ chỉ có thể hiểu được
bằng việc dứt khoát từ bỏ s trực quan hóa về chúng.
Được m ra bởi Planck, được nối tiếp bi Einstein và Debye, lý thuyết lượng tử tiếp tục tiến thêm một
bước nữa khi được diễn tả một cách hệ thống trong các định đề bản của Bohr. c định đề này,
cùng với điều kiện lượng tBohr-Sommerfeld đã dẫn đến một sự diễn giải định lượng về các tính chất
hóa học và quang học của nguyên tử. Các định đề của Bohr đối lập một cách không khoan nhượng với
học cổ điển, tuy nhiên, theo các kết quả định lượng, chúng lại có vẻ như vô cùng cần thiết cho việc
tìm hiểu các tính chất của nguyên tử. Vật cổ điển dường như trường hợp giới hạn được trực
quan hóa đối với một lĩnh vực vật vi về bản không thể trực quan
hóa được. Sự trực quan hóa càng tốt thì hằng số Planck-đặc trưng của vật
lượng tử càng bị triệt tiêu. Sự tiếp cận đó đã dẫn đến nguyên tương ứng Bohr,
chính nguyên này đã chuyển một số đáng kể các kết luận được xây dựng trong
học cổ điển sang học lượng tử. (CHLT)
học lượng tử được hình thành vào nửa đầu thế kỷ 20 do Max Planck, Albert
Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, John von
Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli và một số người khác tạo nên.
Cơ học lượng tử là khoa học nghiên cứu vchuyển động của vật chất ở thang các nguyên tvà các hạt
nguyên tử. lời giải đáp của các nhà khoa học trong nửa đầu thế kỷ 20 cho hàng loạt những mâu
thuẫn nổi lên trong vật lý học thế kỷ 19.Từ đó thế giới của cơ học lượng bùng nổ.
Cơ học lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học lượng tử - Người đăng: Truong Tien Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Cơ học lượng tử 9 10 702