Ktl-icon-tai-lieu

Cơ lượng tử

Được đăng lên bởi huynhtu1993
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG VẬT LÝ LỚP 10

BÀI 23 :

ĐỘNG LƯỢNG
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỊNH LƯỢNG

CHÀO MỪNG CÁC
THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ

1. Xung của lực
a. Quan sát ví dụ:
Hình ảnh cầu thủ Herry bằng một cú đá vô lê
đưa bóng vào lưới đối phương (Hình vẽ)

Hình ảnh hòn bi da đang chuyển động
nhanh va chạm vào thành bàn và đổi hướng
(hình vẽ)

Quả bóng, hòn bi A chịu tác dụng của
ngoại lực trong khoảng thời gian t.

b. Xung lượng của lực:

Từ định luật II Newton :

v
F  ma  m.
t
 F.t  m. v

Em
có
nhận
xét
gì
về
sự
tác
Nếu t rất ngắn thì những lực tạo ra sẽ có độ lớn
dụng
thời
đáng kể lên
gây ravật
hiệu trong
quả làm khoảng
đổi hướng chuyển
động của các vật.
gian t?

Đại lượng F .t được gọi là xung lượng
của lực trong khoảng thời gian t.

c. Đơn vị xung của lực
Từ biểu thức xung lượng của lực F.t
Suy ra đơn vị của xung lượng của lực là N.S

2. Động lượng
a. Bài toán:
Có một lực F (không đổi) tác dụng lên một vật
khối lượng m đang chuyển động với vận tốc V1.
Trong khoảng thời gian t. Vận tốc của vật biến đổi
đến vật tốc V2

Hãy xác định :
Gia tốc mà vật thu được trong thời gian t?
Biểu thức của hệ lực tác dụng lên vật
trong thời gian t?

Giải :
Gia tốc mà vật đạt được :

v1  v2
a
t

x
0

v1

v2

Lực tác dụng lên một vật trong thời gia t

v1  v2
F  m.a  m.
t

Ta có thể viết :

m.v1  m.v 2  F.t

Nhận xét :
- Vế phải chính là xung của lực trong thời gian t: F t

- Vế trái là độ biến thiên của những lượng đo bằng
tích của khối lượng m và và vật tốc của vật ở các vị
cho
xét
biểu
tríHãy
1 và 2.
Mỗi nhận
lượng này
đặcvề
trưng
cho thức
sự truyền
chuyển
các vật khi chúng tương tác với
toánđộng
họccủatrên?
nhau bằng một lực kế. Mỗi lượng này được gọi là
động lượng và được kí hiệu là F
b. Biểu thức:

P  m.v

c. Động lượng của một vật khối lượng m đang
chuyển động với vận tốc v là đại lượng được
xác định bởi công thức :

Từ biểu thức trên em hãy định
P

m
.
v
nghĩa động lượng?
Hãy cho kg
biết
đơn vị của động
.
m
d. Đơn vị :
lượng? s

3. Liên hệ giữa biến thiên động lượng và
xung lượng của lực.
Từ
thức : nghĩa về xung của
Từbiểuđịnh
2
2
m.v2  m.Em
v1  Fhãy
.t
và động lượng.

lực
cho
nhận
về: mối quan hệ giữa
Suy ra ta xét
thu được
P

P


P
2
1
xung lượng của lực và thay đổi
Gọi  Plượng?
là độ biến thiên động lượng của một vật
động
thì ta có :

 P  F.t

Nghĩa là : Độ biến thiên động lượng của một
vật trong một khoảng thời gian t nào đó bằng
xung của lực tác dụng lên vật trong khoảng
thời gian đó.


P

F
.

t

P

F
.

t
nhận xét xét
nhận

Có
...
BÀI GIẢNG VT LỚP 10
BÀI 23 :
ĐỘNG LƯỢNG
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỊNH LƯỢNG
Cơ lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ lượng tử - Người đăng: huynhtu1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cơ lượng tử 9 10 707