Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở công nghệ hóa sinh

Được đăng lên bởi nguyengiang52khmt-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1771 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÓA SINH
(k51_2 tín chỉ)

I. Các nguyên tắc hóa sinh trong công nghệ lên men
51B2KHMT

1

1. Khái niệm lên men
Lên men hiểu theo nghĩa hẹp trước đây là hoạt động của nấm men trong dịch chiết
trái cây hay dịch đường hóa ngũ cốc (lên men rượu...). Ngày nay lên men được hiểu
theo nghĩa rộng hơn là quá trình nuôi cấy vi sinh vật hay là các quá trình biens đổi
do vsv thực hiện trong điều kiện yếm khí hay kị khí để thu nhận sinh khối hoặc là
các sản phẩm trao đổi chất bậc 1 hoặc bậc 2.
2. Quy trình lên men chung
Bất kỳ một hoạt động lên men nào cũng phải theo một quy trình chung sau
đây:
Nguyên liệu

Chuẩn bị MT dinh dưỡng

Khử trùng

Chuẩn bị MT nhân giống
Khử trùng

Giống vi sinh vật

Nhân giống

Lên men
Thu hồi sản phẩm

Chế biến

Tạo thương phẩm

Để lên men một sản phẩm bất kỳ đều phải trải qua các bước:
Chuẩn bị môi trường → Chuẩn bị giống → Các thiết bị cần thiết cho quá
trình lên men → Thu hồi sản phẩm.
3. Sản phẩm nuôi cấy vi sinh vật
Sản phẩm của quá trình nuôi cấy vi sinh vật được phân loại như sau:
+ Sản phẩm là sinh khối tế bào: Bao gồm:
- Tế bào nấm nem: sản xuất men bánh mỳ, bánh bao...
- Protein đơn bào: vi khuẩn lam, nấm men, các tảo...
- Tế bào vi khuẩn lactic: thuốc trợ tiêu hóa (men vi sinh), lactor bacillur,
streptococus...
- Tế bào cố định đạm: phân vi sinh...
51B2KHMT

2

- Tế bào vi khuẩn Bacillus thuringinesis (B.t) sinh ra các protein độc tố làm
thuốc trừ sâu vi sinh...
Tổng hợp sinh khối hay vật chất tế bào đồng nhất với sinh trưởng của vi
sinh vật, sinh trưởng và sinh sản lại đồng nghĩa với nhau: sinh trưởng là tăng khối
lượng, sinh sản là tăng số lượng.
+ Sản phẩm là vật chất cuối cùng của quá trình lên men:
Mọi hoạt động của sinh vật nói chung và vi sinh vật nói riêng đều cần năng
lượng. Lên men là quá trình thu năng lượng và hợp chất trung gian cung cấp cho
các tế bào vi sinh vật, qua đó hiđro được tách ra khỏi cơ chất và được chuyển đến
chất tiếp nhận cuối cùng là chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ sau khi được nhận hiđro
sẽ được đi vào môi trường và tích tụ lại trong đó, phụ thuộc vào sản phẩm tích tụ
chiếm ưu thế đặc trưng mà người ta phân các dạng lên men khác nhau, yếm khí
hay háo khí tùy thuộc nhu cầu sử dụng oxy tự do trong môi trường.
Nếu sản phẩm ở đây là vật chất cuối cùng của quá trình lên men, người ta
phải nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy sao cho càng nhiều cơ chất được chuyển
thành sản phẩm lên men càng nhiều càng tốt.
VD: Trong sản xuất rượu để tăng lượng sản phẩm lên men là rượu thì cần phải
tăn...
ĐỀ CƯƠNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÓA SINH
(k51_2 tín chỉ)
I. Các nguyên tắc hóa sinh trong công nghệ lên men
51B2KHMT 1
cơ sở công nghệ hóa sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ sở công nghệ hóa sinh - Người đăng: nguyengiang52khmt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
cơ sở công nghệ hóa sinh 9 10 137