Ktl-icon-tai-lieu

Côn Trùng

Được đăng lên bởi diepvienkute
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔN TRÙNG
Đôi nét cơ bản về họ hàng nhà côn trùng :
- Côn trùng là lớp động vật thuộc nghành động vật chân khớp.
- Cơ thể thường được chia làm 3 phần :
+ Đầu : mang 1 đôi râu , 1 cặp mắt kép , 2 mắt đơn và 1 miệng .
+ Ngực : mang 3 đôi chân , thuongf có 2 cánh .
+ Bụng : có chia đốt trên mỗi đốt có 1 đôi lỗ thở để thông với hệ thống ống khí , có cơ
-

-

quan bài tiết và cơ quan sinh sản.
Côn trùng đẻ trứng , lột xác là cách để côn trùng truongr thành lên .
Vòng đời phát triển của côn trùng được chia làm 2 loại :
+ Biến thái không hoàn toàn :
Sâu trưởng thành
Trứng
Sâu non
Sâu trưởng thành
( châu chấu ….)
+ Biến thái hoàn toàn :
Sâu trưởng thành
Trứng
Sâu non
Nhộng Sâu trưởng thành
( Bướm , ong ……..)
Côn trùng sử cơ quan hô hấp khí quản để vận chuyển khí õi vào cơ thể .
Vòng tuần hoàn của côn trùng là 1 hệ mở .
Nhiều côn trùng có cơ quan cảm giác rất tinh tế
Vd : Ong có thể nhìn được trong phổ bức xạ tím
Bướm đực có “ Mũi chuyên hóa ”
Côn trùng có thể ngụy trang bằng mauwf sắc , hình dáng của cỏ thể giống như môi

trường chùng đang sống nhằm trốn tránh kể thù của noa .
Vd : Màu của lá khô , cành cây …..
- Ngoài ra côn trùng còn có khả năng “ Gỉa trang ” thành các con vật có độc nguy hiểm để
đe dọa đối phương .
- Côn trùng được chia ra rất nhiều loài : ong , bướm …

ONG
Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến, mối. Ong sống theo đàn, mỗi đàn
đều có ong chúa, ong thợ, ong non... và có sự phân công công việc rõ ràng. Ong có nhiều
loài khác nhau, các loài được con người nuôi để khai thác sản phẩm như mật ong, sáp
ong, sữa ong chúa,...

Ong đẻ ra trứng , nở thành ấu trùng và được nuôi bởi các ong thợ.
Nhiệm vụ sinh sản chủ yếu là do ông chúa .
Ong đực xuất hiện vào mùa hè và chỉ sống được 1 – 2 tháng .

Ong thường đi lấy nhụy hoa .

Ong thường sống thành đàn khoảng từ 25000 – 50000 con / tổ .
Ong sống trong tổ ở các hốc cây .

Ong sản sinh ra mật và mật ong cũng là thức ăn chính của ong

Muỗi

Muỗi là một nhóm sinh vật thuộc lớp côn trùng hợp thành họ bộ Hai cánh . Chúng có một đôi
cánh vảy, một đôi cánh cứng, thân mỏng, các chân dài. Muỗi đực hút nhựa cây và hoa quả để
sống, muỗi cái hút thêm máu người và động vật. Đa số có trọng lượng khoảng 2 đến 2,5 mg.
Chúng có thể bay với tốc độ 1,5 đến 2,5 km/h.

Muỗi là loài côn trùng có vòi ( hút máu )
Có lớp lông ở mép sau của gân cánh

Muỗi vằn

Vòng đời phát triển của muỗi

Âú trùng và loăng quăng của muỗi sống trong nước
- Muỗi gây nên một số bệnh truyền nhiễm : sốt rét , sốt xuất huyết …….

Bọ cá...
CÔN TRÙNG
Đôi nét cơ bản về họ hàng nhà côn trùng :
- Côn trùng là lớp động vật thuộc nghành động vật chân khớp.
- Cơ thể thường được chia làm 3 phần :
+ Đầu : mang 1 đôi râu , 1 cặp mắt kép , 2 mắt đơn và 1 miệng .
+ Ngực : mang 3 đôi chân , thuongf có 2 cánh .
+ Bụng : có chia đốt trên mỗi đốt có 1 đôi lỗ thở để thông với hệ thống ống khí , có cơ
quan bài tiết và cơ quan sinh sản.
- Côn trùng đẻ trứng , lột xác là cách để côn trùng truongr thành lên .
- Vòng đời phát triển của côn trùng được chia làm 2 loại :
+ Biến thái không hoàn toàn :
Sâu trưởng thành Trứng Sâu non Sâu trưởng thành
( châu chấu ….)
+ Biến thái hoàn toàn :
Sâu trưởng thành Trứng Sâu non Nhộng Sâu trưởng thành
( Bướm , ong ……..)
- Côn trùng sử cơ quan hô hấp khí quản để vận chuyển khí õi vào cơ thể .
- Vòng tuần hoàn của côn trùng là 1 hệ mở .
- Nhiều côn trùng có cơ quan cảm giác rất tinh tế
Vd : Ong có thể nhìn được trong phổ bức xạ tím
Bướm đực có “ Mũi chuyên hóa ”
- Côn trùng có thể ngụy trang bằng mauwf sắc , hình dáng của cỏ thể giống như môi
trường chùng đang sống nhằm trốn tránh kể thù của noa .
Vd : Màu của lá khô , cành cây …..
- Ngoài ra côn trùng còn có khả năng “ Gỉa trang ” thành các con vật có độc nguy hiểm để
đe dọa đối phương .
- Côn trùng được chia ra rất nhiều loài : ong , bướm …
ONG
Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến, mối. Ong sống theo đàn, mỗi đàn
đều có ong chúa, ong thợ, ong non... và có sự phân công công việc rõ ràng. Ong có nhiều
loài khác nhau, các loài được con người nuôi để khai thác sản phẩm như mật ong, sáp
ong, sữa ong chúa,...
Côn Trùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Côn Trùng - Người đăng: diepvienkute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Côn Trùng 9 10 532