Ktl-icon-tai-lieu

Công cơ học

Được đăng lên bởi Quý Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 41 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập chuyển động cơ học (lớp 8) chương I
Bài 1:
Một ôtô đi từ A đến B cách nhau 72 km mất thời gian 1 giờ 30 phút,
sau đó tiếp tục chuyển động 18 km với vận tốc trung bình 36km/h thì
đến C. Tính:
a. vận tốc trung bình trên đoạn đường AB.
b. thời gian ôtô đi từ B đến C.
c. vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AC.
Tóm tắt :
AB : s1 = 72 km; t1 = 1 giờ 30 phút = 3/2 h
BC : s2 = 18 km; v2 = 36km/h
Giải :
vận tốc trung bình trên đoạn đường AB :
v1 = s1/t1 = 72 : 3/2 = 48km/h
thời gian ôtô đi từ B đến C :
v2 = s2/t2 => t2 = s2/v2 = 18/38 = ½ h = 30 phút.
vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AC :
v = (s1 +s2)/(t1 + t2) = (72 + 18) : (3/2 + 1/2) = 45km/h.
Đáp số : a) 48km/h ;b)30 phút. c) 45km/h.
Bài 2 (3.7 * sbt trang 9):
Một người đi xe đạp đi nửa quảng đường đầu với vận tốc v1 =12 km/h.
Nửa quảng đường còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình
trên cả quảng đường là. hãy tính vận tốc v2.
nhận xét : bài toán dạng : các vận tốc trung bình liên quan với nhau. Trong khi
đó bài toán không cho thời gian, quảng đường. ta phải liên kết các vận tốc với
nhau, đồng thời loại bỏ thời gian, quảng đường.

giải.

Gọi 2s là cả quảng đường => nửa quảng đường là s.
Thời gian đi nửa quảng đường đầu :
v1 = s1/t2 => t1 = s/v1
Thời gian đi nửa quảng đường còn lại :
v2 = s2/t2 => t2 = s/v2
Tổng thời gian đi cả quảng đường :
t = t1 + t2 = s/v1 + s/v2 = s(v1 + v2 )/(v1v2)
vận tốc trung bình trên cả quảng đường :
v = s/t = 2s: [s(v1 + v2 )/(v1v2)] = (v1v2)/(v1 + v2 )
thay số vào : v1 =12 ; v = 8 . ta được :
8 = (12v2)/(12 + v2 )
8(12 + v2 ) = 12v2
v2 = 6 km/h.
Đáp số : 6 km/h.
======================================
Văn ôn – Võ luyện :
Bài 1 :

1. Viết công thức tính vận tốc, chú thích các đại lượng, đơn vị các đại lượng.
2. Áp dụng tính vận tốc của xe ô-tô khi xe đi hết quãng đường 60km trong
1,5h.
Bài 2 :
a. (1,0đ) Chuyển động không đều là gì? Viết công thức tính vận tốc trung bình
của chuyển động không đều?
b. Vận dụng:(1,0đ) Một người đi xe đạp hết đoạn đường thứ nhất 15
mét trong 10 giây và đi hết đoạn đường thứ hai 10 mét hết 2,5 giây. Hãy xác
định vận tốc trung bình của người đó.
Bài 3 :
Một ôtô chuyển động từ A đến B dài 120km với vận tốc 80km/h. Sau đó từ B ôtô
quay lại A mất khoảng thời gian 2giờ.

1. Tính vận tốc của ôtô trên quãng đường BA.

2. Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả 2 quãng đường.
Bài 4 :

1. Một người đi xe máy chuyển động theo ba giai đoạn:
A. Giai đoạn 1: Chuyển động thẳng đều với vận tốc V1=24km/h trong
4 km đầu tiên..

B. Giai đoạn 2...
Bài tập chuyển động cơ học (lớp 8) chương I
Bài 1:
Một ôtô đi từ A đến B cách nhau 72 km mất thời gian 1 giờ 30 phút,
sau đó tiếp tục chuyển động 18 km với vận tốc trung bình 36km/h thì
đến C. Tính:
a. vận tốc trung bình trên đoạn đường AB.
b. thời gian ôtô đi từ B đến C.
c. vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AC.
Tóm tắt :
AB : s
1
= 72 km; t
1
= 1 giờ 30 phút = 3/2 h
BC : s
2
= 18 km; v
2
= 36km/h
Giải :
vận tốc trung bình trên đoạn đường AB :
v
1
= s
1
/t
1
= 72 : 3/2 = 48km/h
thời gian ôtô đi từ B đến C :
v
2
= s
2
/t
2
=> t
2
= s
2
/v
2
= 18/38 = ½ h = 30 phút.
vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AC :
v = (s
1
+s
2
)/(t
1
+ t
2
) = (72 + 18) : (3/2 + 1/2) = 45km/h.
Đáp số : a) 48km/h ;b)30 phút. c) 45km/h.
Bài 2 (3.7 * sbt trang 9):
Một người đi xe đạp đi nửa quảng đường đầu với vận tốc v
1
=12 km/h.
Nửa quảng đường còn lại với vận tốc v
2
nào đó. Biết vận tốc trung bình
trên cả quảng đường là. hãy tính vận tốc v
2
.
nhận xét : bài toán dạng : các vận tốc trung bình liên quan với nhau. Trong khi
đó bài toán không cho thời gian, quảng đường. ta phải liên kết các vận tốc với
nhau, đồng thời loại bỏ thời gian, quảng đường.
giải.
Công cơ học - Trang 2
Công cơ học - Người đăng: Quý Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công cơ học 9 10 940