Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ duy truyền

Được đăng lên bởi hieungo9461799
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mỗi nhóm gồm 5 thành viên tìm, tổng hợp thông tin và trình bày trước lớp theo
các chủ đề đã chọn.
Hình thức: dạng file power point
Cấu trúc: đặt vấn đề, phương pháp thực hiện, kết quả và kết luận, nguồn tài liệu
tham khảo.
Thời lượng: 20 phút/seminar + 10 phút hỏi đáp
Các chủ đề thực hiện seminar,
Ứng dụng CNSH trong
Chọn tạo giống cây trồng
1. chọn tạo giống cây lương thực
2. chọn tạo giống cây ăn quả
3. chọn tạo giống hoa
4. chọn tạo giống cây công nghiệp
5. chọn tạo giống vật nuôi
6. chọn tạo giống thủy sản.
7. Biến đổi chất lượng thực phẩm cây trồng
Chẩn đoán bệnh
8. ở cây trồng
9. ở vật nuôi
10. ở thủy sản
sản xuất phân bón vi sinh và thuốc BVTV
11. sản xuất phân bón vi sinh
12. sản xuất thuốc BVTV.
13. Chế phẩm diệt côn trùng
CNSH chăn nuôi
14. sản xuất thức ăn cho gia súc,
15. sản xuất thức ăn cho động vật thủy sản
16. sản xuất thuốc, vaccine ngừa bệnh cho thú nuôi và gia súc

Trên người
17. chẩn đoán bệnh ở người
18. điều trị bệnh ở người
19. Tế bào gốc và ứng dụng
20. Liệu pháp gene và ứng dụng
21. trong hình sự và pháp y.
22. sản xuất dược phẩm
23. Probiotic và ứng dụng
24. Protein đơn bào
25. Sản xuất thuốc kháng sinh
thực phẩm
26. chế biến thực phẩm
27. bảo quản sau thu hoạch
28. Sản xuất nhiên liệu sinh học
CNSH Môi trường
29. xử lý chất thải sinh hoạt
30. xử lý môi trường chăn nuôi gia súc.
31. Giải độc môi trường bằng thực vật (phytoremediation).
32. Xử lý các phụ phẩm nông nghiệp
33. Sử dụng côn trùng xử lý ô nhiễm
34. Trùn đất và ứng dụng
35. Tảo và ứng dụng
36. Phát hiện và kiểm soát chất ô nhiễm
37. Xử lý nước thải
38. ứng dụng enzyme trong xử lý ô nhiễm

...
Mi nhóm gm 5 thành viên tìm, tng hp thông tin trình bày trưc lp theo
các ch đề đã chọn.
Hình thc: dng file power point
Cấu trúc: đt vấn đề, phương pháp thực hin, kết qu và kết lun, ngun tài liu
tham kho.
Thời lượng: 20 phút/seminar + 10 phút hỏi đáp
Các ch đề thc hin seminar,
ng dng CNSH trong
Chn to ging cây trng
1. chn to ging cây lương thực
2. chn to giống cây ăn quả
3. chn to ging hoa
4. chn to ging cây công nghip
5. chn to ging vt nuôi
6. chn to ging thy sn.
7. Biến đổi chất lượng thc phm cây trng
Chẩn đoán bệnh
8. cây trng
9. vt nuôi
10. thy sn
sn xut phân bón vi sinh và thuc BVTV
11. sn xut phân bón vi sinh
12. sn xut thuc BVTV.
13. Chế phm dit côn trùng
CNSH chăn nuôi
14. sản xuất thức ăn cho gia súc,
15. sản xuất thức ăn cho động vật thủy sản
16. sản xuất thuốc, vaccine ngừa bệnh cho thú nuôi và gia súc
công nghệ duy truyền - Trang 2
công nghệ duy truyền - Người đăng: hieungo9461799
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
công nghệ duy truyền 9 10 993