Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi truongminhnhattg
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU
KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
ĐẠI CƯƠNG
Ths: Lưu Sơn Tùng

Công nghệ (technology) có nguồn gốc từ technologia, hay
τεχνολογια, trong tiếng Hy Lạp; techne có nghĩa là “nghệ thuật,
thủ công” và logia có nghĩa là “khoa học”. Theo nghĩa rộng rãi
Công nghệ được hiểu là môn khoa học về các phương pháp kinh
tế và kỹ thuật để xử lý nguồn nguyên liệu thành sản phẩm.
Theo phương pháp xử lý thì công nghệ được chia thành 2 loại:
Công nghệ cơ học
• là quá trình xử lý làm thay đổi hình dạng và tính chất vật lý của
vật chất ban đầu.
Công nghệ hóa học
• là quá trình xử lý không những làm thay đổi hình dạng, tính
chất vật lý mà còn làm biến đối cả cấu trúc của vất chất ban
đầu.

Công nghệ hóa học là quá trình xử lý không những làm thay đổi
hình dạng, tính chất vật lý mà còn làm biến đối cả cấu trúc của vất
chất ban đầu.
Công nghệ hóa học là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu về
phương pháp và nguyên lý sản xuất ra sản phẩm bằng các quá trình
chuyển hóa hóa học.
Đối tượng nghiên cứu của CNHH chính là
quá trình sản xuất hóa học.
Mục đích nghiên cứu của CNHH là tạo ra
các phương pháp sản xuất các sản phẩm
cần thiết cho con người
Phương pháp nghiên cứu của CNHH: thực
nghiệm, mô phỏng và phân tích hệ thống

Trong công nghệ hóa học quá trình xử lý được phân chia
thành các thành phần công nghệ sau:

Nguồn nguyên liệu
• là các nguồn vật chất tự nhiên sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm.
Sản phẩm trung gian
• là vật liệu hình thành trong quá trình xử lý nguồn nguyên liệu sau một hoặc một
vài giai đoạn sản xuất và nó sẽ là nguồn nguyên liệu cho giai đoạn tiếp theo.
Sản phẩm phụ
• là vật liệu hình thành trong quá trình xử lý nguồn nguyên liệu cùng với sản
phẩm chính, nhưng nó không phải là mục đích của quá trình sản xuất này.
Chất thải
• có thể là cặn của nguồn nguyên liệu, sản phẩm trung gian, hoặc sản phẩm phụ

Cấu trúc của hệ thống công nghệ hóa học

1- Sơ chế nguồn nguyên liệu; 2 - Xử lý nguồn nguyên liệu; 3 - Tách sản phẩm chính;
4 - Làm sạch và tận thu chất thải; 5 - Phân hệ năng lượng; 6 - Sơ chế vật liệu phụ; 7Sơ chế nước; 8 - Phân hệ điều khiển.

Chỉ số sản xuất hóa học
Chỉ số công nghệ
• bao gồm: năng suất, hệ số tiêu phí, hiệu xuất sản phẩm,
Cường độ làm việc, Độ chuyển hóa, tính lựa chọn.
Chỉ số kinh tế
• bao gồm giá trị sản phẩm, năng suất lao động, chất lượng
sản phẩm, chi phí vốn…
Chỉ số vận hành
• bao gồm: độ tin cậy, độ an toàn, độ tự động hóa và cơ khí
hóa.

Chỉ số công nghệ
Năng xuất (P) – là lượ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU
KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
ĐẠI CƯƠNG
Ths: Lưu Sơn Tùng
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: truongminhnhattg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 9 10 241