Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ HÓA SINH

Được đăng lên bởi vihung57cnsh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
1.Tổng quan về chitin và chitosan
-lịch sử phát triển và nguồn gốc của chitin/chitosan
-khái niệm và cấu trúc của chitin/chitosan
-tính chất của chitin/chitosan
2. Các phương pháp điều chế chitin và chitosan
3. Ứng dụng của chitin và chitosan
4. Kết luân

Lời mở đầu
Việt nam là một nước đang phát triển với định hướng
phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bên cạnh đó
ngành nghề đánh bắt thủy sản cũng mang lại hiệu quả
kinh tế cao nhưng chúng cũng để lại những phế thải như
vỏ tôm vỏ cua gây ô nhiễm môi trường. Để giải quyết vấn
đề này người ta đã sử dụng biện pháp kĩ thuật để tận dụng

nguồn phế thải này để sản xuất chitin và chitosan có ứng
dụng cao trong thực tiễn. Đồng thời giải quyết được vấn
đề ô nhiễm môi trường.
1. Tổng quan về chitin và chitosan
1.1
lịch sử phát triển và nguồn gốc của chitin/chitosan
chitin đã được rất nhiều các nhà khoa học nghiên
cứu từ đầu thế kỉ XIX và đã có rất nhiều ứng dụng
vào thực tiễn.
Năm 1811, henri braconnot là người đầu tiên
phát hiện ra chitin từ cặn dịch chiết của một loại nấm
Năm 1823, odied phân lập được trong loại
khoáng vỏ cua. Từ đó ông cho rằng đây là hợp chất
cơ bản có trong vỏ của động vật giáp xác và công
trùng. Cả henri và odied đều chưa phát hiện sự cs mặt
của nito trong cấu trúc của chitin
Năm 1929 karrer đun sôi chitin trong 24h trong
KOH 5% và đun tiếp 50 phút ở 160oC với kiềm bão
hòa ông thu được sản phẩm có màu đặc trưng với
thuốc thử đó chính là chitosan
Như vậy,qua quá trình nghiên cứu người ta đã
phát hiện chitin là thành phần hữu cơ chủ yếu trong
vỏ mai của các ngành giáp xác như vỏ tôm cua, mai

1.2

mực nang mực ống,vỏ bao ngoài của các loài động
vật cánh cứng. Ngoài ra chitin còn là thành phần của
nấm tảo. Trong nấm chitin đóng vai trò như cenlulo
trong cây
khái niệm cấu trúc của chitin chitosan
1.2.1
khái niệm và cấu trúc của chitin
khái niệm:
chitin là một loại polysachride mạch thẳng có
trữ lượng đứng thứ hai trong tự nhiên sau
cenllulo chitin có tên khoa học là poly β-9(14)-2-acetamido-2deoxy-D-glucoseα
cấu trúc:
chitin có cấu trúc phân tử ( C8H13O5)n cấu
trúc tương tự như cenlulo chỉ khác là Cα ở
cenlulo là nhóm OH cogn ở chitin là nhóm
axetoamide (NH-CO-CH3)
hình 1: công thức cấu tạo của chitin
1.1.2 khái niệm cấu trúc của chitosan
Khái niệm: chitosan là chitin đã được khử axety.
Là một polyme β-(1,4)-2-amino-deoxy-D-glucose
Cấu trúc: chitosan có công thức (C6H11O4N)n
Hình 1.2: công thức cấu tạo của chitosan

Chitosan được cấu tạo từ các mắt xích D-glucozamin
liên kết với nha...
MỤC LỤC
1.Tổng quan về chitin và chitosan
-lịch sử phát triển và nguồn gốc của chitin/chitosan
-khái niệm và cấu trúc của chitin/chitosan
-tính chất của chitin/chitosan
2. Các phương pháp điều chế chitin và chitosan
3. Ứng dụng của chitin và chitosan
4. Kết luân
Lời mở đầu
Việt nam là một nước đang phát triển với định hướng
phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bên cạnh đó
ngành nghề đánh bắt thủy sản cũng mang lại hiệu quả
kinh tế cao nhưng chúng cũng để lại những phế thải như
vỏ tôm vỏ cua gây ô nhiễm môi trường. Để giải quyết vấn
đề này người ta đã sử dụng biện pháp kĩ thuật để tận dụng
CÔNG NGHỆ HÓA SINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ HÓA SINH - Người đăng: vihung57cnsh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
CÔNG NGHỆ HÓA SINH 9 10 961