Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ lên men

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯ NG Đ I H C
CÔNG NGH Đ NG NAI
KHOA CÔNG NGH

Ths. H Th Ng c Nhung

Tài liệu tham khảo
• Lê Ngọc Tú. Hóa sinh thực phẩm. NXB
KHKT (Hà Nội). 2002
• Y. H. Hui. Food Biochemistry and Food
Processing. 2006
• Lê Ngọc Tú. Hóa sinh công nghiệp. NXB
KHKT. 2006

Mục tiêu
• Xác định vai trò của nước trong thực
phẩm
• Các dạng cấu tạo nước
• Tìm hiểu đường đẳng nhiệt, hoạt độ của
nước trong thực phẩm
• Các phản ứng hư hỏng liên quan đến hoạt
độ của nước

NỘI DUNG
1. Vai trò
2. C u t o
3. Đư ng đ ng nghi t
4. Ho t đ
5. Ph n

ng hư h ng TP

1. Vai trò
1.1. Vai trò trong TP
•
•
•
•
•

Dạng liên kết hoặc dạng tự do
Xử lý -> sản phẩm
Tăng cường quá trình sinh học
Tăng giá trị cảm quan
Tham gia vào quá trình gia nhiệt
hoặc làm lạnh

1.2. Hàm lượng và trạng
thái tự do trong TP
Dựa vào hàm lượng nước chia TP thành 3 nhóm:
Th p

Trung
bình

Cao

< 10%

10 – 40%

>40%

1.2. Hàm lượng và trạng thái tự do trong TP

Trạng thái của nước

T do và
liên k t

H p th
Mao qu n

2. Cấu tạo của
nước

2. Cấu tạo của nước
Giãn đồ 3 pha của nước

3. Đường đẳng nhiệt hấp
thụ

3. Đường đẳng nhiệt hấp
thụ

4. Hoạt độ của nước
Aw = P/Po
Aw: hoạt độ của nước
P: áp suất hơi của nước trong thực
phẩm
Po: áp suất hơi của nước tinh khiết

4. Hoạt độ của nước
• Aw là số đo hữu dụng của nước trong
thực phẩm
• Aw có liên quan mật thiết đến độ ẩm
tuyệt đối của từng loại thực phẩm
• Aw có thể giảm bằng cách tách nước
hoặc thêm các chất tan háo nước
• Aw không những phụ thuộc vào hàm
lượng nước mà còn tùy thuộc vào các yếu tố
khác: protein, tinh bột, pectin

4. Hoạt độ của nước
Bảng hoạt độ của nứơc trong TP
Type of Product
Fresh meat and fish
Bread
Aged cheddar
Jams and jellies
Plum pudding
Dried fruit
Biscuits
Milk powder
Instant coffee

Water Activity (AW)
0.99
0.95
0.85
0.8
0.8
0.6
0.3
0.2
0.2

5. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến
thực phẩm
a. Phản ứng oxi hóa chất béo
• Tác dụng lên các gốc tự do và
ROOH:
• Khi aw = 0.3, cường độ oxy hóa
là cực tiểu.
• Khi aw~0.5, nước không còn tác
dụng bảo vệ
• Khi aw = 0.7, cường độ oxy hóa
cực đại

5. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến
thực phẩm
5.1. Phản ứng oxi hóa chất béo

• Tác dụng lên các kim loại:
• Khi 0<aw<0.5: kìm hãm
các kim loại
• Khi aw>0.5: kim loại dễ
dàng khuếch tán
• Khi aw>0.7: hoạt tính xúc
tác của kim loại giảm

5. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến
thực phẩm
5.2. Phản ứng hóa nâu phi enzyme
• Aw> 0.5: sắc tố tạo màu nâu được tạo ra trong
thực phẩm
• 0.5< aw< 0.75: Tốc độ phản ứng hoá nâu tăng
cùng với Aw và đạt cực đại ở aw = 0.75 (thự...