Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 4 lần
16/09/2013

1

Tài liệu tham khảo:
1. Kỹ thuật môi trường (Hoàng Kim Cơ và những tác giả
khác)
2. Công nghệ Môi trường (Hoàng Văn Huệ)

3. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Trần Ngọc Chấn)
4. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải (Trần Văn Nhân và
Ngô Thị Nga)
5. Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn (Nguyễn Xuân
Nguyên và Trần Quang Huy)
6. ..................................
16/09/2013

2

NỘI DUNG
Nội dung: gồm 3 chương
1. Chương I. Công nghệ xử lý khí thải
2. Chương II. Công nghệ xử lý nước thải

3. Chương III. Công nghệ xử lý chất thải rắn

16/09/2013

3

16/09/2013

4

"Công nghệ môi trường là tổng hợp các biện pháp vật lý, hoá

học, sinh học nhằm ngăn ngừa và xử lý các chất độc hại phát
sinh từ quá trình sản xuất và hoạt động của con người.
Công nghệ môi trường bao gồm các tri thức dưới dạng nguyên
lý, quy trình và các thiết bị kỹ thuật thực hiện nguyên lý và
quy trình đó”

16/09/2013

5

Chương I. Công nghệ xử lý khí thải

16/09/2013

6

Tài liệu về xử lý khí thải:

(1) Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Trần Ngọc Chấn)
Tập 1: Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm
Tập 2: Cơ học về bụi và các phương pháp xử lý bụi
Tập 3: Các phương pháp xử lý khí và hơi
(2) Công nghệ Môi trường – Trần Yêm và Trịnh Thị Thanh

16/09/2013

7

Chương I. Công nghệ xử lý khí thải
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm ô nhiễm không khí
- Khái niệm:
Ô nhiễm không khí là sự có mặt trong không khí của một hoặc
nhiều chất hoặc sự kết hợp giữa chúng, mà do lượng và/hoặc thời
gian tồn tại của chúng, có xu hướng gây hại cho sức khoẻ con
người, phá hủy vật liệu, ức chế sự tồn tại và phát triển của hệ động
thực vật.
16/09/2013

8

- Phân loại: Chất ô nhiễm không khí thường chia làm hai loại:
+ Chất ô nhiễm sơ cấp: là chất ô nhiễm xâm nhập vào môi trường từ
nguồn.
VD: Bụi, SO2, NOx, CO…
+ Chất ô nhiễm thứ cấp: Là chất được tạo thành từ các phản ứng
giữa các chất ô nhiễm sơ cấp.
VD: H2SO4, HNO3, HCl, SO3…
16/09/2013

9

1.1.2. Các nguồn phát sinh khí thải và bụi
- Dựa vào bố trí hình học:

+ nguồn điểm: các cơ sở sản xuất, nhà máy độc lập;
+ nguồn đường: đường giao thông;
+ nguồn vùng: khu công nghiệp, làng nghề...;
+ nguồn phân tán: các nguồn không xác định hoặc không
thường xuyên.
- Dựa vào nguồn gốc phát sinh: nguồn tự nhiên và nguồn nhân tạo.
16/09/2013

10

16/09/2013

11

Cháy rừng

Núi lửa

Bão cát

16/09/2013

12

Nguồn gốc tự nhiên

+ Ô nhiễm do hoạt động của núi lửa: tro, bụi, SO2…
+ Ô nhiễm do cháy rừng: khói, tro, bụi, CO, CO2, N...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
công nghệ môi trường 9 10 206