Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất giấm ăn

Được đăng lên bởi thanhlan91993
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kháiniệm
Dấm là một chất lỏng có tính axit

Côngthứchóahọccủaacidaxeticl
sản xuất từ sự lên men của ethanol
à: CH3COOH Acidaxeticlàtêngọihoáhọccủadấmđãđ
ượcsảnxuấttừrấtlâuđời
Khốilượngphântử:
60,05

Kháiniệm

Thựcchấtcủaquátrìnhlênme
ntạoacid

acetic

(hoặcdấm)làquátrìnhoxihoá
đượcthựchiệnbởimộtnhómv
ikhuẩngọilàvikhuẩnacetic(t
huộcchiacetobacter).

Lịchsử

Từ thời thượng cổ người ta đã biết tạo dấm và
Thời kì Phục hưng, làm dấm là nghề đem lại lợi
chỉ khoảng 2 thế kỉ gần dây người ta mới biết
nhuận ở Pháp
sản xuất ra acid acetic ở dạng đậm đặc
Sản xuất dấm cũng được phát triển ở Anh, sinh
Vết tích của dấm đã được tìm thấy ở Ai Cập cổ
lời đến nỗi năm 1693 Nghị viện thiết lập thuế
đại từ 3000 năm trước côngnguyên
trên dấm – bia.

Năm 1864, đã chứng minh dấm là
kết quả từ một quá trình lên men
tự nhiên

Phânloại

Dấm gạo
Dấm cất (dấm
gạo)

Dấm táo

Dấm nho
Dấm pha chế
(dấm hóa học)

Dấm rượu

Phân loại

Dấm thơm
dấm mạch nha

Các ứng dụng của dấm

Trong sản
xuất

Đối với sức
khỏe, làm

Trong thưc phẩm

đẹp

Cóvai trò quan trọng
Monome vinylaxetat,

Giúp tiêu hóa, lợi

Sản xuất esteAxetic

cho hấpthụ.

anhydrit.

Đẩy lùi và trừ bệnh

Làm dung môi

tật
Làm đẹp da

trongthựcphẩm, sản
xuất nước giải
khát,...
giúp cho thịt, cá
nhanh mềm, khử
mùi hôi, tanh

Thành phần hóahọc

Axid hữu cơ lấy axid axetic là
thành phần chính còn có hơn
10 loại axid lactic, axid gốc
xeton, axid citric, axid axetic

Acid xetic hoàn toàn tan trong nước , cồn, eter,
bengen, axeton và trong cloroform.

Trong dấm có vitamin B1, B2, C, … bắt nguồn từ kết quả
trao đổi chất vi sinh vật trong quá trình lên men thức ăn
và nguyên liệu.

Các chỉ tiêu trong sảnxuấtDấm
TheoTCVN3215-79
Chỉtiêu cảm quan

Tên các chỉ tiêu

Yêu cầu

Màu sắc

Trắng trong suốt, đục lở, vàng nhạt hoặc vàng nâu

Mùi

Thơm mùi đặc trưng của dấm, không mùi tanh kim loại

Vị

Chua dịu

Trạng thái

Lỏng, không có giun.

Các chỉ tiêu trong sản xuất Dấm
Chỉ tiêu hóa lý
Cáckim loại gây ô nhiễm không được lớn hơn số lượng cho phép sau
đây:

Asen (AS)              

1mg/kg

Chì     

0.5 mg/kg

Cadmic (Cd)

1mg/kg

Thủy ngân

0.05 mg/kg

Thạch tín

1mg/kg

Các chỉ tiêu trong sản xuất Dấm

Các yêu cầu

Mức độ tối đa cho phép

Giá trị oxy hoá

Từ 0 đến 20

Giá trị I ốt

Từ 0 đến 25

Các chất rắn bay hơi không

0.09%

gồmNatriclorua

 

...




 !
"#$% &
'()
*'+,'--+
./"#0%1*23435
công nghệ sản xuất giấm ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất giấm ăn - Người đăng: thanhlan91993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
công nghệ sản xuất giấm ăn 9 10 241