Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất insulin

Được đăng lên bởi Tàu Béo
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C¸n bé HDKH: TS. §µo Xu©n t©n
Häc viªn: §µo thÞ ngäc anh
K11- Sinh häc thùc nghiÖm

1.1 Cấu trúc phân tử insulin
Insulin là một hoocmon protein do tế bào
tuyến tụy sinh ra. Phân tử protein insulin có khối
lượng khoảng 6000da. Cấu tạo bởi hai chuỗi
polypeptit A và B. Các chuỗi A và B liên kết với
nhau bằng hai cầu nói đisulfua. Hầu hết các loài
chuỗi A gồm 21aa; chuỗi B có 30aa.


Hình 1: Cấu trúc phân tử insulin

1.2 Vai trò sinh học của insulin
Insulin là một trong những hoocmon
điều hoà nồng độ glucoz trong máu.
1.2.1. Insulin và trao đổi hydratcacbon
-Insulin tuần hoàn trong máu, khi gắn với
thụ thể trên màng tế bào tạo ra phức hợp
thụ thể - insulin làm phát tín hiệu truyền
thông tin chuyển glucoz ra khỏi huyết
tương.

Hình 2:Insulin gắn với thụ thể trên màng tế bào và tuần hoàn trong máu

- Insulin thúc đẩy gan dự trữ glucoz ở dạng
glycogen. Glucoz bị photphoryl hoá nhờ enzym
hexokinase nhờ đó glucoz bị bẫy vào trong tế
bào.
- Insulin ức chế hoạt động của glucoz - 6
photphatase. Khi không có mặt insulin, quá trình
tổng hợp glycogen bị dừng lại và các enzym
phân huỷ glycogen hoạt động.

Insulin ngăn cản lượng đường
quá cao trong máu nên
không được có quá nhiều
insulin, do đó enzym
insulinase kiểm soát mức
độ insulin.
Khi lượng insulin quá cao
enzym insulinase sẽ phân
huỷ hoocmon này với thời
gian 6 phút.
Quá trình này đảm bảo cho
hàm lượng insulin được ổn
định trong máu và lượng
glucoz không bị giảm
xuống mức nguy hiểm.

Hình 3: insulin điều hoà glucoz trong máu





1.2.2. Insulin và trao đổi lipit
a- Insulin thúc đẩy sinh tổng hợp các axit béo trong gan.
Khi lượng glycogen trong gan quá cao (> 5% lượng thô của
gan) thì quá trình tổng hợp bị ức chế. Lượng glucoz hấp thụ vào tế
bào gan chuyển sang tổng hợp axit béo và chuyển khỏi gan ở
dạng lipoprotein.
Các lipoprotein đi vào vòng tuần hoàn, cung cấp các axit béo tự do
cho các mô khác như mô mỡ để tổng hợp triglyxerit.

b- Insulin ức chế phân huỷ chất béo trong mô mỡ: bằng cách ức chế
quá trình thuỷ phân triglyxerit thành glixerol và axit béo tự do.
Enzym nhạy cảm với hoocmon này trở nên hoạt động được khi
photphoryl hoá. Insulin làm ngăn cản sự kết hợp với thụ thể trên màng tế
bào. Do đó làm tăng sự tích tụ triglyxerit trong tế bào các mô mỡ.

1.2.3. Những tác động khác của insulin




- Insulin làm tăng tính
hấp thụ của các axitamin.
- Insulin làm tăng tính
thấm các ion kali, magie và
photphat vô cơ tạo điều
kiện cho quá trình
photphoryl hoá và sử dụng
glucoz.

Hình 4: Insulin làm tăng t...
C¸n bé HDKH: TS. §µo Xu©n t©n
C¸n bé HDKH: TS. §µo Xu©n t©n
Häc viªn: §µo thÞ ngäc anh
Häc viªn: §µo thÞ ngäc anh
K11- Sinh häc thùc nghiÖm
K11- Sinh häc thùc nghiÖm
Công nghệ sản xuất insulin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất insulin - Người đăng: Tàu Béo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Công nghệ sản xuất insulin 9 10 848