Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất sơn nước

Được đăng lên bởi Happy Ken
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO THỤC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI MỚ ĐẢU
Nghành sản xuất sơn Việt Nam được hình thành từ những năm 30 của thế kỷ XX, từ cơ
sở là dầu thực vật như dầu lanh, dầu trẩu...sẵn có trong nước. Thời kỳ này sản lượng còn ít,
chủng loại càng hạn chế, sản phâm chủ yếu là sơn dầu, được cung cấp cho lĩnh vực xây dựng.
Từ chồ chỉ sản xuất được một vài loại sơn thông dụng, chất lượng thấp đến nav ngành sản xuất
sơn của Việt Nam đã có thê sản xuất được nhiều loại sơn đặc chủng, có chất lượng cao như sơn
trang trí, sơn dân dụng..., và các loại sơn kĩ thuật như sơn trong môi trường nước biên, sơn giao
thông, sơn chống thấm, sơn chịu nhiệt...Phục vụ cho từng yêu cầu đặc thù của khách hàng.
Nhằm củng cố kiến thức giữa lí thuyết và thực hành, dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ
Dương Thế Hy và Kỹ sư Phan Thế Anh khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa Đà Nằng, được
sự cho phép của lãnh đạo Công ty cô phần Nishu Nam Hà, tôi đã tiến hành đợt thực tập tốt
nghiệp tại nhà máy sơn và chất phủ bề mặt cao cấp của công ty Nishu Nam Hà trong thời gian
từ ngày 26 tháng 10 tới ngày 04 tháng 12 năm 2009.
Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty Cô phần Nishu Nam Hà đã tạo điều kiện, cho phép
tôi được thực tập, có được những kiến thức quý báu phục vụ học tập và làm việc sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của kỹ sư Phạm Văn Định, cán bộ
phát triến sản phẩm phòng Kỳ thuật công ty Nishu Nam Hà và toàn thế cán bộ, công nhân viên
nhà máy đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập.
Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2009
Sinh viên
BÁO CÁO THỤC TẬP TỐT NGHIỆP

A.

GIỚI THIÊU CHUNG VỀ CÔNG TY CÔ PHÂN NISHU NAM HÀ

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY CÓ PHẦN NISHU NAM HÀ
Công ty cô phần Nishu Nam Hà được Sở Ke hoạch - Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp giấy
chứng nhận Kinh doanh số : 6603.00161 vào ngày 03/07/2007, đăng ký thay đôi lần hai vào
ngày 22/11/2007.
Công ty cô phần Nishu Nam Hà có trụ sở chính đặt tại : Khu công nghiệp Đồng Văn,
Duy Tiên, Hà Nam, chuyên sản xuất và cung cấp các loại vật liệu xây dựng, chất phủ bề mặt
phục vụ cho các nghành xây dựng, công nghiệp, giao thông và các loại vật liệu hóa xây dựng
khác.
Hoạt động phân phối sản phẩm của Công ty cổ Phần Nishu Nam Hà thông qua công ty cổ
phần Nishu Thương mại với mạng lưới đại lý trải rộng khắp các tỉnh Bắc, Trung, Nam của Việt
Nam.
Đội ngũ nhân sự của Nishu Nam Hà từ cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật đến công nhân

sản xuất đều được đào tạo thành thạo về kỹ năng quản lý, kiến thức kỹ thuật và công nghệ cần
thiết, đồng thời đã có những tích lũy kinh nghiệm...
BÁO CÁO THỤC TẬP TỐT NGHIỆP
LỜI MỚ ĐẢU
Nghành sản xuất sơn Việt Nam được hình thành từ những năm 30 của thế kỷ XX, từ
sở dầu thực vật như dầu lanh, dầu trẩu...sẵn trong nước. Thời kỳ này sản lượng còn ít,
chủng loại càng hạn chế, sản phâm chủ yếusơn dầu, được cung cấp cho lĩnh vực xây dựng.
Từ chồ chsản xuất được một vài loại sơn thông dụng, chất lượng thấp đến nav ngành sản xuất
sơn của Việt Nam đã có thê sản xuất được nhiều loại sơn đặc chủng, có chất lượng cao như sơn
trang trí, sơn dân dụng..., và các loại sơn kĩ thuật như sơn trong môi trường nước biên, sơn giao
thông, sơn chống thấm, sơn chịu nhiệt...Phục vụ cho từng yêu cầu đặc thù của khách hàng.
Nhằm củng cố kiến thức giữa thuyết thực hành, dưới sự hướng dẫn ca Thạc
Dương Thế HyKỹ sư Phan Thế Anh khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa Đà Nằng, được
sự cho phép của lãnh đạo Công ty phần Nishu Nam Hà, tôi đã tiến hành đợt thực tập tốt
nghiệp tại nhà máy sơn và chất phủ bề mặt cao cấp của công ty Nishu Nam trong thời gian
từ ngày 26 tháng 10 tới ngày 04 tháng 12 năm 2009.
Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty Cô phần Nishu Nam Hà đã tạo điều kiện, cho phép
tôi được thực tập, có được những kiến thức quý báu phục vụ học tập và làm việc sau này.
Tôi xin chân thành cm ơn s hướng dẫn nhiệt tình ca kỹ Phạm Văn Định, cán bộ
phát triến sản phẩm phòng Kỳ thuật công ty Nishu Nam Hà và toàn thế cán bộ, công nhân viên
nhà máy đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập.
Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2009
Sinh viên
BÁO CÁO THỤC TẬP TỐT NGHIỆP
A. GIỚI THIÊU CHUNG VỀ CÔNG TY CÔ PHÂN NISHU NAM HÀ
I. GIỚI THIỆU CÔNG TY CÓ PHẦN NISHU NAM HÀ
Công ty phần Nishu Nam được Sở Ke hoạch - Đầu Tỉnh Nam cấp giấy
chứng nhận Kinh doanh số : 6603.00161 vào ngày 03/07/2007, đăng thay đôi lần hai vào
ngày 22/11/2007.
Công ty phần Nishu Nam trụ sở chính đặt tại : Khu công nghiệp Đồng Văn,
Duy Tiên, Nam, chuyên sản xuất cung cấp các loại vật liệu y dựng, chất phủ bề mặt
phục vụ cho các nghành xây dựng, công nghiệp, giao thông các loại vật liệu hóa xây dựng
khác.
Hoạt động phân phối sản phẩm của Công ty cổ Phần Nishu Nam Hà thông qua công ty cổ
phần Nishu Thương mại với mạng lưới đại lý trải rộng khắp các tỉnh Bắc, Trung, Nam của Việt
Nam.
Đội ngũ nhân sự của Nishu Nam Hà từ cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật đến công nhân
Công nghệ sản xuất sơn nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất sơn nước - Người đăng: Happy Ken
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Công nghệ sản xuất sơn nước 9 10 82