Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Sinh Thái

Được đăng lên bởi truongan9393
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU
“CÔNG NGHỆ SINH THÁI” LÀ GÌ?
“Công nghệ sinh thái” là thiết kế lại hệ thống ruộng
lúa sao cho đa dạng hóa về thực vật (Flora) và động
vật (Fauna). Hay nói cách khác là làm cho các loài
trong hệ sinh thái ruộng lúa được phong phú. Từ đó
tạo được chuỗi thức ăn và mạng lưới thức ăn trong
sự biến động nhưng cân bằng còn được gọi là dịch
vụ sinh thái (Ecological Services). Từ dịch vụ sinh
thái này các thiên địch sẽ tấn công các loài sâu hại
và giữ mật số của dịch hại ở mức thấp nhất không
gây ra sự mất mát năng suất và chúng ta không cần
phải xử lý thuốc trừ sâu.
Trồng các loại hoa có phấn hoa và mật hoa trên các
bờ ruộng thì các loài thiên địch ở giai đoạn trưởng
thành cần ăn thêm mật và phấn hoa để bổ sung năng
lượng cho sự sinh sản. Do đó, nếu trên bờ ruộng hay
các cây trồng khác xung quanh có nhiều hoa với
lượng mật và phấn hoa dồi dào sẽ thu hút chúng đến
ăn và rồi cư ngụ ngay trong ruộng lúa để tấn công
các loại sâu rầy. Công việc này được hiểu như kiến
thiết lại đồng ruộng, đảm bảo được môi trường tự
nhiên hay còn được gọi là “Công nghệ sinh thái”
(Ecological Engineering).
Có nhiều loài cây nhỏ có nhiều hoa và hoa phát triển
quanh năm sẽ thu hút nhiều côn trùng có ích. Chúng
có thể trồng dễ dàng trên bờ ruộng, ít phải chăm sóc.

3- Tăng lợi nhuận
Ngoài tiết kiệm chi phí từ không sử dụng thuốc trừ
sâu, một nguồn lợi đuợc tăng lên từ cây mè, cây đậu
bắp hoặc cây ngắn ngày nào khác cho nhiều hoa.
Ruộng lúa thêm nhiều cá. Tăng thêm lợi nhuận.

Cây mè

- Nhân giống hoa trước khi xuống giống lúa.
- Gieo hạt trực tiếp hoặc trong bầu, hoặc giâm cành
tùy theo loại hoa trồng.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Chọn hoa: Nên chọn loại hoa dễ trồng, ít tốn
công chăm sóc, ra hoa quanh năm và nhiều hoa, có
nhiều màu sắc sặc sỡ như hoa xuyến chi, cúc mặt
trời, cẩm tú… Tuỳ điều kiện cụ thể ở địa phương,
cây mè, cây đậu xanh, đậu bắp cũng có thể trồng.

Ương cây con, và đem ra ruộng chuẩn bị trồng

2.2 Cách trồng
- Khoảng cách trồng thay đổi tùy theo loại cây hoa.
- Trồng hoặc gieo trực tiếp dọc theo hai bên bờ
ruộng trước hoặc ngay sau khi sạ lúa.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ỨNG DỤNG
“CÔNG NGHỆ SINH THÁI”
1- Thu hút ong mật và ong ký sinh đến bảo vệ
ruộng lúa
2- Giảm chi phí thuốc trừ sâu
Không cần phải phun thuốc cho ruộng có hoa trồng
dọc theo bờ ruộng vì ong ký sinh thuờng xuyên bay
từ ruộng vào bờ tìm mật hoa sau đó bay trở lại ruộng
tìm sâu hại để đẻ trứng. Đặc biệt nhất là trứng rầy
nâu sẽ bị ong kí sinh hơn 80% ở những ruộng sử
dụng “công nghệ sinh thái”.

Cây đậu bắp

2. ...