Ktl-icon-tai-lieu

Công Nghệ Tế Bào

Được đăng lên bởi Le Phuc
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN VI

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
THỰC VẬT

Phần VI: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

415

SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN TỪ LỚP MỎNG TẾ B ÀO CỦA
GIỐNG ĐIỀU (Anacardium occidentale L.) CAO SẢN BO1
NUÔI CẤY in vitro
Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Đình Sỹ, Nguyễn Thị Quỳnh
Phòng Công nghệ tế bào thực vật, Viện Sinh học Nhiệt đới

MỞ ĐẦU
Cây điều (Anacardium occidentale L.) là cây công nghi ệp đem lại hiệu quả
kinh tế cao ở một số nước thuộc vùng nhiệt đới Châu Á và Châu Phi do nhân h ạt
điều có giá trị cao trong xuất khẩu. Thông th ường cây được nhân giống từ hạt,
nhưng phương pháp này đem l ại tính không đồng nhất về di truyền (Philip v à Unni,
1994). Các phương pháp nhân gi ống vô tính truyền thống nh ư giâm cành, ghép
thường được sử dụng để nhân các d òng điều có năng suất cao, tuy nhi ên hệ số nhân
giống không đáp ứng nhu cầu. Do ph ương pháp nhân gi ống in vitro được sử dụng
và thành công trên nhi ều loài cây ăn trái gần với cây điều (Barghchi & Alderson,
1983; Litz và cộng sự, 1984) nên nhân giống in vitro cây điều có tính khả thi (Vũ
Ngọc Phượng và cs, 2003).
Nuôi cấy lớp mỏng tế b ào là một phương pháp cho nhi ều ưu thế hơn so với
những phương pháp nhân gi ống in vitro truyền thống khác v à được ứng dụng thành
công trên nhiều loài cây khác nhau (Dương T ấn Nhựt và cs, 2003). Tuy nhiên, vi ệc
ứng dụng phương pháp nuôi cấy lớp mỏng tế bào ở cây thân gỗ chưa được công bố
nhiều.
Trong bài này chúng tôi trình bày m ột số kết quả nghi ên cứu về nuôi cấy lớp
mỏng tế bào từ đốt thân mầm v à đốt tử diệp của cây điều.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Mẫu nuôi cấy là hạt trưởng thành của giống điều cao sản BO1 thu đ ược từ
vườn đầu dòng của Trung tâm H ưng Lộc (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp
Miền Nam), Đồng Nai. Hạt điều có 2 lớp vỏ, vỏ cứng b ên ngoài và vỏ lụa bên
trong. Hạt được khử trùng bằng dung dịch NaOCl (C ơ sở Vân Phương, Quận 11,
Tp. Hồ Chí Minh) với nồng độ 1% (w/v) trong 24 giờ, sau đó rửa lại bằng n ước cất
vô trùng 3 lần.
Cây mầm phát triển từ hạt nuôi cấy tr ên môi trường khoáng MS không có đ ường
và vitamin sau 2 tu ần được dùng làm nguyên li ệu cho thí nghiệm. Lớp mỏng cắt

416

Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007

ngang từ 2 loại vật liệu l à đốt tử diệp và đốt thân của cây mầm (có bề dày khoảng
0,3-0,5mm) được cấy trên các đĩa petri (Ф = 10cm) chứa 20ml môi trường.
Môi trường nuôi cấy l à môi trường MS (Murashige v à Skoog, 1962) có b ổ
sung nước dừa 10% (v/v), adenine su lphate (Sigma Chemical Co.,USA) 40 mg/L,
saccharose (Cty Đường Biên Hoà, Đồng Nai) 20g/L, maltose (Sigma C...
PHẦN VI
CÔNG NGH T BÀO
THC VT
Công Nghệ Tế Bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Nghệ Tế Bào - Người đăng: Le Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Công Nghệ Tế Bào 9 10 870