Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi Tuyen Nguyen ThiThanh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2914 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống con người,
trong đó bánh kẹo có ý nghĩa rất lớn. Bánh kẹo là một loại thực phẩm rất thuận tiện
trong tiêu dùng, nó cung cấp năng lượng lớn vì chứa nhiều chất dinh dưỡng như:
đường, sữa, bơ, trứng… Bánh là thức ăn rất tốt cho những người lao động với cường
độ cao, những nhà du hành thám hiểm, những đoàn hành quân xa [3, tr 85]…Bánh còn
thể hiện tính văn hóa trong những bàn tiệc, dịp lễ tết.
Trong xu thế toàn cầu hoá, các sản phẩm của Việt Nam đã và đang xuất hiện
ngày càng nhiều trên thị trường thế giới, trong đó có thực phẩm bánh kẹo. Thị trường
bánh kẹo của Việt Nam đang có tiềm năng phát triển hàng đầu Đông Nam Á và trên
thế giới. Theo ước tính của Công ty Tổ chức và điều phối IBA (GHM), sản lượng
bánh kẹo tại Việt Nam năm 2008 vào khoảng 476.000 tấn, đến năm 2012 sẽ đạt
khoảng 706.000 tấn; tổng giá trị bán lẻ bánh kẹo ở thị trường Việt Nam năm 2008
khoảng 674 triệu USD, năm 2012 sẽ là 1.446 triệu USD. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số
bán lẻ bánh kẹo ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008-2012 tính theo
USD ước tính khoảng 114,71%/năm, trong khi con số tương tự của các nước trong
khu vực như Trung Quốc là 49,09%; Philippines 52,35%; Indonesia 64,02%; Ấn Độ
59,64%; Thái Lan 37,3%; Malaysia 17,13%… Thị trường bánh kẹo Việt Nam nhiều
tiềm năng phát triển kéo theo nhu cầu sản xuất, tiêu thụ tăng, đòi hỏi phải có công
nghệ, máy móc, thiết bị phù hợp để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, giá
thành hạ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước.
Hiện nay trong nước ta có rất nhiều nhà máy bánh kẹo có qui mô lớn như: Kinh Đô,
Hải Hà, Biscafun… . Tuy nhiên, các nhà máy chỉ tập trung nhiều ở các thành phố lớn
như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy cần có nhà máy sản xuất có qui mô
công nghiệp nằm ở khu vực miền Trung.

2

Do đó, trong nhiệm vụ thiết kế đồ án công nghệ II này em được giao đề tài:
Thiết kế phân xưởng sản xuất bánh qui dai. Năng suất: 10000 tấn sản phẩm/ 1 năm.
Nhà máy được đặt tại khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam.

3

CHƯƠNG I
LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT
1.1. Đặc điểm tự nhiên của vị trí xây dựng
Chọn vị trí xây dựng nhà máy là thuộc địa phận xã Điện Nam- Điện Ngọc,
huyện Điện Bàn.
Đặc điểm thiên nhiên của tỉnh Quảng Nam
- Nhiệt độ trung bình hàng năm: 25,40C.
- Độ ẩm trung bình hàng năm: 84%.
- Hướng gió chính: Đông Nam.
1.2. Nguồn nguyên liệu
Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất bánh qui là: trứng, bơ, sữa,…
- Đường lấy ...
LỜI MỞ ĐẦU
Thực phẩm đóng vai trò cùng quan trọng đối với đời sống con người,
trong đó bánh kẹo ý nghĩa rất lớn. Bánh kẹo một loại thực phẩm rất thuận tiện
trong tiêu dùng, cung cấp năng lượng lớn chứa nhiều chất dinh dưỡng như:
đường, sữa, bơ, trứng… Bánh thức ăn rất tốt cho những người lao động với ờng
độ cao, những nhà du hành thám hiểm, những đoàn hành quân xa[3, tr 85]…Bánh còn
thể hiện tính văn hóa trong những bàn tiệc, dịp lễ tết.
Trong xu thế toàn cầu hoá, các sản phẩm của Việt Nam đã và đang xuất hiện
ngày càng nhiều trên thị trường thế giới, trong đó thực phẩm bánh kẹo. Thị trường
bánh kẹo của Việt Nam đang có tiềm năng phát triển hàng đầu Đông Nam Á và trên
thế giới. Theo ước tính của Công ty T chức điều phối IBA (GHM), sản lượng
bánh kẹo tại Việt Nam m 2008 vào khoảng 476.000 tấn, đến năm 2012 sẽ đạt
khoảng 706.000 tấn; tng giá trị bán lẻ bánh kẹo thị trường Việt Nam năm 2008
khoảng 674 triệu USD, năm 2012 sẽ là 1.446 triệu USD. T lệ tăng trưởng doanh số
bán lẻ bánh kẹo thị trường Việt Nam trong giai đoạn t m 2008-2012 tính theo
USD ước tính khoảng 114,71%/năm, trong khi con số tương tự của các nước trong
khu vực như Trung Quốc 49,09%; Philippines 52,35%; Indonesia 64,02%; Ấn Đ
59,64%; Thái Lan 37,3%; Malaysia 17,13%… Thị trường bánh kẹo Việt Nam nhiều
tiềm năng phát triển kéo theo nhu cầu sản xuất, tiêu thụ tăng, đòi hỏi phải công
nghệ, máy móc, thiết bị phù hợp để sản xuất rac sn phẩm chất lượng cao, giá
thành hạ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước.
Hiện nay trong nước ta rất nhiều nhà máy bánh kẹo qui lớn như: Kinh Đô,
Hải Hà, Biscafun… . Tuy nhiên, các nhà máy chỉ tập trung nhiều các thành phố lớn
như: Nội, thành phố H Chí Minh. vậy cần n máy sản xuất qui
công nghiệp nằm ở khu vực miền Trung.
1
Công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ thực phẩm - Người đăng: Tuyen Nguyen ThiThanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Công nghệ thực phẩm 9 10 203