Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ xủa lý rác thải

Được đăng lên bởi Huy Cường Bùi Công
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2585 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Công nghệ xử lí rác thải

Công Huy Cường
- Võ Quang Đạt
- Nguyễn Lê Kiên
- Hồ Hữu Thanh Liêm
- Lê Minh Trí
- Bùi

-

I. .RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHỆ
XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

-

II. RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG
NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP.

-

III. RÁC THẢI Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
RÁC THẢI Y TẾ.

-

IV CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI TRONG
TƯƠNG LAI

I. Công nghệ Xử lý rác thải sinh hoạt
I.

Khái niệm rác thải sinh hoạt.

--

Là những thành phần tàn tích phục vụ hoạt
động sống của con người, chúng không còn
được sử dụng và vứt trả lại môi trường sóng.

--

Rác thải sinh hoạt gồm thực phẩm thừa, giấy
vụn, vật liệu sành sứ, phế thải, bọc nilong, đồ
dùng cũ trong gia đình…

--

Trung bình mỗi người trên thế giới thải 0.7 kg
rác thải sinh hoạt mỗi ngày

-

Click to edit Master text styles
-

Second level

-

Third level
-

Fourth level
-

Fifth level

II. Tình hình rác thải sinh hoạt ở Việt Nam
-

Số lượng ngày càng nhiều và trở thành mối đe dọa
cho cuộc sống

-

Và với mức tăng trung bình 15% mỗi năm, các
chuyên gia môi trường cảnh báo khoảng 40 năm
sẽ không còn chỗ để chôn rác.

-

Click to edit Master text styles
-

Second level

-

Third level
-

Fourth level
-

Fifth level

-

Click to edit Master text styles
-

Second level

-

Third level
-

Fourth level
-

Fifth level

III Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt.
- Hình thức tiêu hủy chất thải phổ biến hiện nay vẫn là
đổ thải ở các bãi rác lộ thiên hoặc đổ tự nhiên trọng đến
mỹ quan đô thị.
- Đây là phương pháp cổ điển nhất và tổn tại nhiều
nhược điểm như: Tạo cảnh quan xấu, rác đổ đống là môi
trường thuận lợi cho các động vật và ký sinh trùng gây
bệnh.

-

Click to edit Master text styles
-

Second level

-

Third level
-

Fourth level
-

Fifth level

Đốt rác gây ô nhiễm môi trường

-

Click to edit Master text styles
-

Second level

-

Third level
-

Fourth level
-

Fifth level

Chôn rác chỉ là biện pháp tạm thời

-

Click to edit Master text styles
-

Second level

-

Third level
-

Fourth level
-

Fifth level

Phân loại rác theo cách cũ

IV Các phương pháp mới
1.

Công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp
yếm khí tuỳ nghi A.B.T (Anoxy Biotechnology)

2. Công nghệ lên men bằng hầm ủ tuynel, thổi khí
cưỡng bức, xử lý khí thải
Ưu điểm:
+ Đảm bảo môi trường
+ Tiết kiệm quỹ đất so với phương pháp chôn lấp
80%
+ Chi phí đầu tư và vận hành hợp lý
+ Cung cấp phân bón hữu cơ phục vụ cho sản xuất
nông lâm nghiệp

3. Công nghệ A.B.T
-

Không cần phân loại rác trước khi xử lí.

-

Không có mùi h...
Công ngh x lí rác th i
-
Bùi Công Huy C ng ườ
-
Võ Quang Đ t
-
Nguy n Lê Kiên
-
H H u Thanh Liêm
-
Lê Minh T
Công nghệ xủa lý rác thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ xủa lý rác thải - Người đăng: Huy Cường Bùi Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Công nghệ xủa lý rác thải 9 10 764