Ktl-icon-tai-lieu

Công thức lượng giác cơ bản

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
I.

Hệ thức cơ bản.
3. Phụ nhau:

II. Công thức Sin bù, phụ chéo, cos đối,
Tan sai.
1. Đối nhau:

4. Sai nhau:

2. Bù nhau:
II.

V. Công thức nhân ba:

VI. Công thức hạ bậc:
III. Công thức cộng:

VI. Công thức chia đôi:
IV. Công thức nhân đôi:

VII. Tổng thành tích:

VIII. Tích thành tổng :

...
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
I. Hệ thức cơ bản.
II. Công thức Sin bù, phụ chéo, cos đối,
Tan sai.
1. Đối nhau:
2. Bù nhau:
II.
3. Phụ nhau:
4. Sai nhau:
Công thức lượng giác cơ bản - Trang 2
Công thức lượng giác cơ bản - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công thức lượng giác cơ bản 9 10 33