Ktl-icon-tai-lieu

Công thức phá tích phân hàm phân thức

Được đăng lên bởi uchihahiro1996
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn: nguyensongminh.com
I.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Khi gặp tích phân kiểu
quả dưới đây của Chebyshev.

với

hãy chú ý đến kết

Định lý Chebyshev: Nguyên hàm
với
hữu hạn qua lớp các hàm sơ cấp khi và chỉ khi một trong ba số

biểu diễn



là số nguyên. Để hữu tỷ hóa loại nguyên hàm này trong ba
trường hợp đó ta cần nhớ:
Nếu
thì đặt
với là mẫu số chung của và



Nếu



Nếu

thì đặt

với

thì đặt

là mẫu số của .
với

là mẫu số của .

II. CÁC VÍ DỤ:

Ví dụ 1: Tính

.

Lời giải: Đây chính là tích phân nhị thức trong trường hợp
Vậy nên đặt
Để ý rằng
Lại có

Như vậy

ta sẽ có

.

Ví dụ 2: Tính

.

Lời giải: Ta có
Để thấy tích phân cần tính chính là tích phân nhị thức trong trường hợp:
nhận thấy
Đặt

.

tức là:

ta sẽ có
Đến đây lưu ý rằng
.
Như vậy

Ví dụ 3: Tính

.

Lời giải: Tích phân cần tính chính là tích phân nhị thức trong trường hợp
.
Nhận thấy
Đặt

tức là

ta sẽ có

...
Nguồn: nguyensongminh.com
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
Khi gặp tích phân kiểu với hãy chú ý đến kết
quả dưới đây của Chebyshev.
Định lý Chebyshev: Nguyên hàm với biểu diễn
hữu hạn qua lớp các hàm sơ cấp khi và chỉ khi một trong ba số
là số nguyên. Để hữu tỷ hóa loại nguyên hàm này trong ba
trường hợp đó ta cần nhớ:
Nếu thì đặt với là mẫu số chung của
Nếu thì đặt với là mẫu số của .
Nếu thì đặt với là mẫu số của .
II. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tính .
Lời giải: Đây chính là tích phân nhị thức trong trường hợp .
Vậy nên đặt ta sẽ có
Để ý rằng
Lại có
Như vậy
Công thức phá tích phân hàm phân thức - Trang 2
Công thức phá tích phân hàm phân thức - Người đăng: uchihahiro1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công thức phá tích phân hàm phân thức 9 10 157