Ktl-icon-tai-lieu

Công thức toán học sơ cấp

Được đăng lên bởi thanhnam
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 8029 lần   |   Lượt tải: 9 lần
2008

Công Thức
Toán Học
Sơ Cấp
Handbook of Primary
Mathematics
Tóm tắt các định lý, tính chất và công thức toán cơ
bản nhất, dễ hiểu nhất.

Deltaduong
TND® Corp.
12/10/2008

Mục lục
I. SỐ HỌC ................................................................................ 8
1. Các dấu hiệu chia hết ..................................................... 8
2. Các giá trị trung bình ..................................................... 8
II. GIẢI TÍCH KẾT HỢP.......................................................... 9
A. CÁC LOẠI KẾT HỢP...................................................... 9
1. Hoán vị (không lặp) ....................................................... 9
2. Hoán vị lặp .................................................................... 9
3. Chỉnh hợp (không lặp) ................................................. 10
4. Chỉnh hợp lặp .............................................................. 10
5. Tổ hợp (không lặp) ...................................................... 11
6. Tổ hợp lặp ................................................................... 11
B. NHỊ THỨC NEWTON ................................................... 12
III. ĐẠI SỐ ............................................................................. 14
1. Các phép toán trên các biểu thức đại số ....................... 14
2. Tỷ lệ thức .................................................................... 17
3. Số phức ....................................................................... 18
4. Phương trình ............................................................... 19
5. Bất đẳng thức và bất phương trình ............................... 24
6. Cấp số; một số tổng hữu hạn........................................ 29
7. Logarith ...................................................................... 30
IV. HÌNH HỌC....................................................................... 31
A. CÁC HÌNH PHẲNG ...................................................... 31
ii

1. Tam giác ..................................................................... 31
2. Đa giác ........................................................................ 35
3. Hình tròn ..................................................................... 37
4. Phương tích ................................................................. 39
B. THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH XUNG QUANH ................ 41
1. Hình lăng trụ ............................................................... 41
2. Hình chóp đều .....................
Công Thc
Toán Hc
Sơ Cấp
Handbook of Primary
Mathematics
Tóm tắt các định lý, tính cht và công thức toán cơ
bn nht, d hiu nht.
2008
Deltaduong
TND® Corp.
12/10/2008
Công thức toán học sơ cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức toán học sơ cấp - Người đăng: thanhnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Công thức toán học sơ cấp 9 10 518