Ktl-icon-tai-lieu

Công ty cổ phần vật tư xăng dầu

Được đăng lên bởi generalba1991
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THỊ
THỊ TRƯỜNG
TRƯỜNG CHỨNG
CHỨNG KHOÁN
KHOÁN

GVHD:
GVHD: VŨ
VŨ TUẤN
TUẤN QUỲNH
QUỲNH
SVTH:
SVTH: NGUYỄN
NGUYỄN BÁ
BÁ CHUNG
CHUNG
MSSV:
MSSV: 10CQ1A_05
10CQ1A_05

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
XĂNG DẦU
A.GIỚI THIỆU CÔNG TY.
Địa chỉ:
COMECO - MATERIALS PETROLEUM JOINT STOCK
COMPANY
Số 11 đường Cao Bá Nhạ, phường
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: +84-(0)8-920.03.57
Fax: +84-(0)8-920.22.96
Email: comecopetro@hcm.vnn.vn
Website: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG
DẦU
Sau năm 1975, phòng quản lý xăng dầu
thuộc Sở Giao Thông Công Chánh được
hình thành để đảm nhận chức năng quản lý
và cung ứng xăng dầu trên địa bàn
Tp.HCM, sau đó được đổi tên thành Phòng
cung ứng xăng dầu, đây là đơn vị tiền thân
của Công ty Vật tư Thiết bị Giao thông vận
tải.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
XĂNG DẦU
• Năm 1998, Công ty vật tư thiết bị Giao thông
vận tải được UBND Tp.HCM chọn làm đơn vị
cổ phần hóa.
• Tháng 8/2000, công ty vật tư thiết bị Giao
thông Vận tải được Thủ tướng chính phủ
phê duyệt Phương án Cổ phần hóa chuyển
thành doanh nghiệp Nhà nước thành công ty
cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO),
chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2001 với
vốn điều lệ 25 tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
XĂNG DẦU
•Tháng 06/2005, sau khi được UBCKNN
cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành,
Công ty đã phát hành thêm 900.000 cổ
phiếu để huy động vốn và trả cổ tức cho cổ
đông, tăng vốn điều lệ lên 34 tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
XĂNG DẦU
• Ngày 07/08/2006 là ngày chính thức giao
dịch đầu tiên của công ty trên trung tâm
giao dịch chứng khoán thành phố HCM.
• Tháng 10/2007: Công ty đã phát hành
thành công đợt bán 4.6 triệu cổ phần tăng
điều lệ từ 34 tỷ lên 79.99 tỷ đồng với số
tiền thặng dư thu được là 151.118 tỷ
đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
XĂNG DẦU
• Tháng 12/2008: Công ty đã làm lễ khởi
công xây dựng cao ốc văn phòng tại 549
Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp
Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
XĂNG DẦU
Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh
vực:
• Xuất nhập khẩu: xăng, dầu, nhớt, mỡ,
gas, hóa chất, thiết bị cho trạm xăng và
phương tiện giao thông vận tải
• Sửa chữa, tân trang phương tiện, thiết bị
giao thông vận tải, xây dựng dân dụng và
công nghiệp
• Cho thuê văn phòng, kho bãi, dịch vụ rửa
xe

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
XĂNG DẦU
• Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa
• Kinh doanh dịch vụ ăn uống (không kinh
doanh tại trụ sở)
• Quảng cáo thương mại
• Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
• Dịch vụ cung ứng tàu biển, giao nhận
hàng hóa tro...