Ktl-icon-tai-lieu

Công và năng lượng.

Được đăng lên bởi ngoclan3039-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1851 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3: Công
và năng lượng.
Tiết 1: Công và công suất
Tiết 2: Động năng
Tiết 3: Thế năng
Tiết 4: Định luật bảo toàn cơ năng trong
trường lực thế.

Tiết 2: Động năng.
1. Khái niệm
về năng
lượng

2. Động năng
và định lý
động năng

1. Khái niệm về năng lượng:
-

Năng lượng là thước đo mức độ vận động của vật chất.

-

Một hệ vật chất có năng lượng thì có khả năng sinh công.

-

Độ biến thiên năng lượng của hệ bằng công mà hệ trao đổi với
môi trường bên ngoài.

-

Cơ năng: Động năng và thế năng

Động năng: Năng lượng phụ thuộc vào vận tốc( chuyển động ) của
vật.
Thế năng: Năng lượng phụ thuộc vào vị trí ( tương tác) giữa các
vật.

Tiết 2: Động năng.
1. Khái niệm
về năng
lượng

2. Động năng và định lý động năng:
-Công của lực trong chuyển rời từ 1đến 2

2

A = ∫ F.d r
1

-Theo định luật II Newton:

F = m.a = m.

-Thay vào ta có:

A = ∫ m.d v.

-Hay:

2

1

v1
v2
2
1

dr

dr
=v
dt

dr
dt
2

A = ∫ m.v.d v = ∫

F

2. Động năng
và định lý
động năng

dv
dt

2

1

(v)
m.d.
2

2

 m.v 2
= ∫ d
2
2
1 
2

m.v 2
m.v1
A=
−
2
2
2
2
m.v1
m.v 2
E d1 =
E d2 =
2
2

A = Eđ1 – Eđ2





Tiết 2: Động năng.
•Định lý động năng:
1. Khái niệm
về năng
lượng

Độ biến thiên động năng của một chất điểm trên quãng đường
nào đó có giá trị bằng công của ngoại lực tác dụng lên chất điểm sinh ra
trong quãng dường đó.
•Định nghĩa động năng:
Động năng của một vật là năng lượng do vật chuyển động mà
có. Động năng có giá trị bằng nửa tích khối lượng và bình phương vận tốc
của vật. 2

2. Động năng
và định lý
động năng

Eđ =

m.v
2

-Nhận xét:

Động năng là đại lượng vô hướng và luôn dương.
Vận tốc có tính tương đối phụ thuộc vào hệ quy chiếu, cho nên động năng
cũng có tính tương đối.

Tiết 3: Thế năng.
1. Khái
niệm
về
trọng
trường:

1.Khái niệm trọng trường: Là trường hấp dẫn xung quanh trái đất
Biểu thức:

P = m.g

2. Thế năng trọng trường:
Trục z
ZM

2. Thế
năng
trọng
trường

M
Auur
α ds

Z + dZ
Z
ZN

ur
P

B
N



ur ur
Chất điểm m luôn chịu tác dụng của trọng lực : P = mg
u
r
g

trong phạm vi không gian không lớn,
xuống dưới và có độ lớn không đổi.
Công của trọng lực

ur
P

luôn thẳng đứng hướng

uur n dịch từ M đến N:
khi chất điểmurchuyể
AMN = ∫ P.ds
uuur uur MN
AB = ds

ur uur
dAn=dờPi.ds
= P. AB cos α
trong một chuyể
nhỏ
công

dA = P.AC = - P dz
dz là độ chênh lệch chiều cao z giữa A và B; dz = z B – zA
Dấu – có nghĩa là khi dz < 0 ( độ cao giảm ) thì dA > 0

Công của trọng lực khi chất điểm chuyển dịc từ M đến...
Chương 3: Công
Chương 3: Công
và năng lượng
và năng lượng
.
.
Tiết 1: Công và công suất
Tiết 1: Công và công suất
Tiết 2: Động năng
Tiết 2: Động năng
Tiết 3: Thế năng
Tiết 3: Thế năng
Tiết 4: Định luật bảo toàn cơ năng trong
Tiết 4: Định luật bảo toàn cơ năng trong
trường lực thế.
trường lực thế.
Công và năng lượng. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công và năng lượng. - Người đăng: ngoclan3039-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Công và năng lượng. 9 10 949