Ktl-icon-tai-lieu

Công việc tại Nhật

Được đăng lên bởi abc123abc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Miễn phí 100%

Việt Nam Japan Link

Dự án tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhật Bản (AJE Selection) của
công ty VIJA Link kết hợp với các công ty Nhật Bản đang được triển khai tại
nhiều nước Châu Á như Trung Quốc, Indonexia, Việt Nam, Singapore, Hồng Kong,
Hàn Quốc…Đến nay, dự án đã giới thiệu hàng trăm sinh viên cho các công ty và
các tập đoàn lớn ở Nhật Bản với mức lương từ 2,300USD ~ 2,700 USD. Không yêu
cầu ngoại ngữ khi phỏng vấn. Sẽ được đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng cơ bản trước
khi đi làm đối với kỹ sư.
Chúng tôi Kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản với những sinh viên có
nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản và các công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam. Giới
thiệu các ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu của các nhà tuyển dụng, giới
thiệu việc làm tại Nhật phù hợp với nguyện vọng cho các bạn. Miễn phí hoàn toàn
với các ứng viên tham gia.
Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp năm 2014 – Chuyên ngành kỹ thuật của các
trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Giao Thông...Chuyên ngành tiếng Nhật của
các trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia, Đại Học Ngoại Thương, ĐH xã hội
và nhân văn...
Các công ty tuyển dụng đã tuyển thành công: Mizuho, Link And Motivatin,
Sanko Gakuen, Idemitsu Kosan, JX Nippon Oil, Hitachi Corp, Shinetsu Corp,
Bridgestone Corp, Panasonic Japan, Ondo Metal, Morishita Iron Work…
Hình thức tổ chức: VIJA Link tiếp nhận CV và gửi cho các công ty Nhật Bản,
các công ty Nhật Bản đến VN trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng.
Download form tại:

gửi về: apply.vijalink@gmail.com;
apply.vijalink1@gmail.com hoặc CV chúng tôi gửi kèm theo mail.
Thời gian: Tiếp nhận form đăng ký: 15 tháng 8 đến hết ngày 30/09/2013. Khi nhận
được CV của các bạn, chúng tôi sẽ mời đến phỏng vấn sơ tuyển ngay.
Hãy liên lạc với chúng tôi để có cơ hội làm việc tại các công ty hàng đầu của Nhật bản.
Tổ chức bởi:

VIJA link., JSC tầng 5, 106 Phố Huế, Hai Bà Trưng
Tel: 04- 39449323 (từ 9:00 đến 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần)
E-mail: info@vjl.com.vn Website: 
Credicom 

VIETNAM JAPAN Link (VIJA Link)
Link and Motivation Inc

...
D án tuyn dụng nhân sự làm việc ti Nht Bn (AJE Selection) ca
công ty VIJA Link kết hp với các ng ty Nhật Bn đang được trin khai ti
nhiều nước Châu Á như Trung Quốc, Indonexia, Vit Nam, Singapore, Hng Kong,
Hàn Quc…Đến nay, d án đã gii thiệu hàng trăm sinh viên cho c công ty và
các tập đoàn lớn Nht Bn vi mc lương từ 2,300USD ~ 2,700 USD. Không yêu
cu ngoi ng khi phng vn. S được đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng cơ bản trước
khi đi làm đối vi k .
Chúng tôi Kết ni các doanh nghiệp Nht Bn vi những sinh viên
nguyn vọng làm việc ti Nht Bn các công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam. Gii
thiệu các ứng viên năng lực phù hợp với yêu cầu của các nhà tuyển dng, gii
thiu việc làm ti Nht phù hợp vi nguyn vng cho các bạn. Miễn phí hoàn toàn
với các ứng viên tham gia.
Đối tượng: Sinh viên tt nghiệp năm 2014 Chuyên ngành kỹ thut ca các
trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Giao Thông...Chuyên ngành tiếng Nht ca
các trường ĐH Ngoi Ngữ, Đại Hc Quc Gia, Đại Hc Ngoại Thương, ĐH xã hội
và nhân văn...
Các công ty tuyển dng đã tuyển thành công: Mizuho, Link And Motivatin,
Sanko Gakuen, Idemitsu Kosan, JX Nippon Oil, Hitachi Corp, Shinetsu Corp,
Bridgestone Corp, Panasonic Japan, Ondo Metal, Morishita Iron Work
Hình thức t chc: VIJA Link tiếp nhận CV gửi cho các công ty Nhật Bn,
các công ty Nhật Bản đến VN trc tiếp phng vn tuyn dng.
Download form ti: www.vjl.com.vn gi v: apply.vijalink@gmail.com;
apply.vijalink1@gmail.com hoặc CV chúng tôi gửi kèm theo mail.
Thi gian: Tiếp nhận form đăng ký: 15 tháng 8 đến hết ngày 30/09/2013. Khi nhn
được CV của các bạn, chúng tôi sẽ mời đến phng vấn sơ tuyn ngay.
Hãy liên lạc với chúng tôi để có cơ hội làm việc tại các công ty hàng đầu ca Nht bn.
VIJA link., JSC tng 5, 106 Ph Huế, Hai Bà Trưng
Tel: 04- 39449323 (t 9:00 đến 17:00 t th Hai đến th Sáu hàng tun)
E-mail: info@vjl.com.vn Website: www.vjl.com.vn
CƠ HỘI LÀM VIỆC TI NHT BN
Vit Nam Japan Link
VIETNAM JAPAN Link (VIJA Link)
Credicom http://credicom.co.jp
T chc bi:
Miễn phí 100%
Link and Motivation Inc
Công việc tại Nhật - Người đăng: abc123abc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công việc tại Nhật 9 10 720