Ktl-icon-tai-lieu

cracking xúc tác

Được đăng lên bởi quochai9xx-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đềtài:Quátrìnhhydrocracking

GVHD :NguyễNĐứcanh
Nhóm:Dươngquốchải
ĐỗNhậtThanh

Đềtài:Quátrìnhhydrocracking
ChươngI: TỔNGQUAN VỀ QUÁTRÌNH HYDROCRACKING

ChươngII:HÓA HỌC CỦA QUÁTRÌNH HYDROCRACKING

ChươngIII:XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH VÀ VAITRÒ CỦACHẤT MANG

ChươngIV:CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CỦA QUÁTRÌNHHYDROCRACKINGXÚC TÁC VÀ CÁC YẾU TỐẢNHHƯỞNG

ChươngV:MỘTSỐCÔNG NGHỆ TIÊUBIỂU

ChươngVI: TỔNG KẾT

ChươngI:TổngquanvềquátrìnhHydrocracking

1.1Giớithiệu:
Hydrocrackinglà quá trình bẻ gãy mạch C - C với sự thamgiacủahydro vàxúctác, sản phẩm cuối cùng
thuđượclàcáchydrocacbonno.
1.2. Mụcđích:
Nhằmchế biến cácphầncấtcủa dầu mỏ thành các sản phẩm nhiên liệu, các loại dầu bôi trơn và các sản phẩm trung gian cho
công nghiệp tổng hợp hóa dầu.
1.3.Nguyênliệu:
Nguyên liệu cho quá trình hydrocrackingrấtđadạng,nólàmộtphânđoạnkhárộng, từ xăng nặng tới dầu nặng, các nguyên liệu đầu
có nhiệt độ sôi caohơnsovới nguyên liệu trong cracking xúc tác.
Đólà: *Phânđoạn xăng để sản xuất khí hóa lỏng.
*Phânđoạn kerosene-diesel và distilat chân không để sản xuất xăng,nhiênliệuphản lực và nhiên liệudiesel.
*Sảnphẩm cặn của các quá trình chế biến dầu.
*Dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao, mazut, gudron để sản xuất distilathoặcnhiênliệu đốt lò với hàm lượng lưu huỳnh thấp.

ChươngI:TổngquanvềquátrìnhHydrocracking

1.4. Sản phẩm
-Đặcđiểm của sản phẩm của quá trình Hydrocracking so với quátrìnhCrackingthôngthường là ít olefin, aromatíc và nhiều iso – parafin.
- Quátrình Hydrocracking còn tạo ra phân đoạn C4 vớinhiềuiso– butan,đâylà phân đoạn rất hữu ích cho quá trình Alkyl hóa
trongnhàmáylọcdầu.Quátrìnhnày còn tận dụng được các phần nặng nhiều Aromatic để chuyển hoáthànhxăng, kerozen và gasoil.
-Là các sản phẩm trắng như xăng, kerosene, diesel từ dòng nguyên liệu là phầnnặng.

CHƯƠNG II:HÓA HỌC CỦA QUÁTRÌNHHYDROCRACKING

2.1. Nhiệt động học
Phản ứngcracking và hydro hóa: Đây là hai phản ứng chính diễn ratrong quá trình hydrocracking. Hai phản ứng mong muốn này có tác dụng
tươnghỗlẫnnhau trong cùng một quá trình.
Phảnứng
hydrocracking
là
phản
ứng
tỏa
nhiệt
và
ít
có
sự
thay
đổithểtích.Nhưngnóđược tiến hành dưới áp suất hydro rất caomụcđíchlànohóacácsảnphẩm, tránh sự ngưng tụ tạo thành cốc làm giảm
hoạt tính xúc tác.
2.2. Động học và tốc độ phảnứng
Thứtự phản ứng (tốc độ phản ứng) hoàntoànphụthuộcvàobảnchất của hợp chất với những mức năng lượng liên kết khác nhau, phụ thuộcvào
độ hoạt động của xúc tác được sử dụng và điều kiện tiến hành quátrìnhhydrocracking.

CHƯƠNG III:XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH VÀ VAI TRÒCỦA ...
Đềtài:Quátrìnhhydrocracking
G V H D : N g u y N Đ c a n h
N h ó m : D ư ơ n g q u c h i
Đ N h t T h a n h
cracking xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cracking xúc tác - Người đăng: quochai9xx-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
cracking xúc tác 9 10 751