Ktl-icon-tai-lieu

Cử động trong tế bào

Được đăng lên bởi Thanh Thúy
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3.
Bộ xương tế bào và động cơ phân tử
1. Phương pháp nghiên cứu
2. Cấu trúc và chức năng chính
3. Vi ống
4. Vi sợi
5. Sợi trung gian
6. Động cơ phân tử và cử động tế bào

1. Phương pháp quan sát
1.1. Dùng hóa tế bào miễn dịch và kính hiển vi
huỳnh quang
Kỹ thuật hóa tế bào miễn dịch: dùng phẩm
nhuộm phát huỳnh quang gắn vào kháng thể.
Khv huỳnh quang (bao gồm khv confocal) có
nguyên tắc hoạt động khác với khv quang học
(ánh sáng) và khv electron (TEM, SEM).

• Kính hiển vi quang học

Kính hiển vi của Hook
Tế bào (cell) mô bần:
Hooke quan sát, vẽ (1665)
3

• Kính hiển vi đối pha

4

• Kính hiển vi nền tối

5

• TEM và SEM (dùng nam châm thay thấu kính)

6

• Kính hiển vi huỳnh quang

7

• Kính hiển vi confocal (lát cắt quang học)

8

1.2. Dùng tế bào sắc tố của vảy cá
Các hạt sắc tố trên vi ống, tập trung hay phân
tán trong cytoplasm, là chỉ thị để theo dõi sự
sắp xếp của mạng vi ống

Cắt tế bào sắc tố cá ở trạng thái phân tán và
áp dụng một chất kích thích sự tập trung
Ngay sau sự cắt: các hạt sắc tố trong phần
không trung thể di chuyển về phía mặt cắt.
Sau bốn giờ, các hạt di chuyển về MTOC mới
không có cặp trung tử.
MTOC (không
cần cặp trung
tử) là nơi tập
hợp và kéo
dài vi ống.

1.3. Trung thể và MTOC

Trung thể (động vật) chứa cặp
trung tử (thường thẳng góc với
nhau) với chất nền bao quanh,
và mỗi trung tử do chín bộ ba
vi ống hợp thành.

MTOC thực vật phân tán ở mặt ngoài bao nhân,
nơi tập hợp vi ống, lúc đầu không trật tự, sau
đó định hướng thành thoi nguyên phân.
Ảnh
huỳnh
quang
miễn
dịch
A. Mạng vi ống của tế bào cá
B. Tế bào thực vật với kháng thể kháng-tubulin
C. Tế bào thực vật với kháng thể kháng protein trung
thể bê (protein của MTOC thực vật tương tự protein
của trung thể động vật)

2. Cấu trúc và chức năng chính

Bộ xương tế bào là mạng sợi protein trong
cytosol (không có ở vi khuẩn):
• Giữ nước, treo (phân bố) các bào quan
• Nâng đỡ, giúp các cử động tế bào

Bóng màng được các động cơ phân tử (như
dynein) vận chuyển dọc theo các vi ống.
Nhiều phân tử được vận chuyển trong các bóng
để tới đúng nơi, đúng lúc trong tế bào hay xuất ra
khỏi tế bào.
(Nobel 2013)

3. Vi ống
3.1. Tính hữu cực và linh động của vi ống
Khử trùng
hợp vi ống
(lạnh,
colchicin)
và theo dõi
sự tái trùng
hợp

MTOC là vị trí tập hợp vi ống (tế bào thực
vật và phôi non chuột không có trung thể).

• Hữu cực: đầu + (nơi gắn
và phóng thích dimer),
đầu - bền hơn (gắn vào
MTOC).
• Linh động (không bền
động học): trùng hợp, rút
ngắn hay biến mất.

3.2. Cơ ch...
Chương 3.
Bộ xương tế bào và động cơ phân tử
1. Phương pháp nghiên cứu
2. Cấu trúc và chức năng chính
3. Vi ống
4. Vi sợi
5. Sợi trung gian
6. Động cơ phân tử và cử động tế bào
Cử động trong tế bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cử động trong tế bào - Người đăng: Thanh Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Cử động trong tế bào 9 10 714