Ktl-icon-tai-lieu

đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi Thảo Lại
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tầm nhìn chiến lược của UNDP để giải quyết
vấn đề biến đổi khí hậu tại Việt Nam: HDR
2007/2008 và hợp tác với Bộ NN&PTNT
Hội thảo quốc gia “Hướng tới một kế hoạch hành động về giảm nhẹ và thích ứng
với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp và phát triển nông thôn”
11.1.2008

Thế kỷ 21,
thế kỷ của những biến đổi khí hậu
• Một vấn đề nóng bỏng toàn thế giới
-12.2007, hội nghị UNFCCC (COP 13) tại
Bali, với đại diện của hơn 180 nước.
-11.2007, UNDP phát động HDR 2007/2008:
Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn
kết nhân loại trong một thế giới phân cách.
-1.2008, MARD/NMP-P hội thảo hướng tới
một Kế hoạch hành động về biến đổi khí
hậu trong nông nghiệp và phát triển nông
thôn.

• Mối đe dọa của một tai họa song sinh
- Đe dọa ngay tới phát triển nhân loại
- Thảm họa sinh thái đang đe dọa hành tinh của chúng
ta.

• Kêu gọi áp dụng cách tiếp cận
“tuyến song sinh”
- Giảm thiểu nghiêm ngặt để hạn chế quá
trình ấm lên của Thế kỷ 21 ở mức thấp
hơn 2 độ C.
- Hợp tác quốc tế về thích ứng cần được
củng cố.

Hiện còn khoảng cách lớn giữa bằng
chứng khoa học và động thái chính trị

Lượng dự toán các-bon của thế
kỷ 21

được đặt ở mức 1.456 Gt CO2 để giữ
trong khoảng dao động 2°C và để tránh
biến đổi khí hậu nguy hiểm. Mục tiêu là
tránh kết cục sớm…

Bao nhiêu hành tinh?
Nếu mỗi người đang sống ở thế giới
đang phát triển dẫm lại vào vết chân
dùng lượng các-bon ở mức trung bình
như một người ở Hoa Kỳ hoặc Canađa,
thì chúng ta sẽ cần phải có tương
đương 9 hành tinh để hấp thụ khí CO2

Một số người đi nhẹ chân hơn
những người khác
•

Bang Texas (dân số 23 triệu) có
một vết chân sâu hơn cả tiểu vùng
Saharan châu Phi (720 triệu dân)

•

19 triệu dân đang sống ở New York
có một vết chân sâu hơn 766 triệu
dân sống tại 50 nước kém phát
triển nhất.

Phân bố những nguồn lượng
phát nhiệt hiện nay cho thấy
một mối quan hệ nghịch giữa
tính dễ bị tổn thương và tính
trách nhiệm đối với biến đổi khí
hậu.

5 điểm cần chú ý về phát triển con người
y Giảm năng suất nông nghiệp
y Gia tăng bất an ninh về nước
y Tăng khả năng bị ảnh hưởng bởi
những sự cố thời tiết khắc nghiệt
y Phá vỡ các hệ sinh thái
y Tăng rủi ro về sức khỏe

Biến đổi khí hậu sẽ làm tổn thương ngành
nông nghiệp của các nước đang phát triển
Thay đổi trong tiềm năng sản lượng
nông nghiệp
những năm 2080 tính theo % của
tiềm năng năm 2000
Các nước công nghiệp
Thế giới
Các nước đang phát triển
Châu Á
Trung Đông và
Bắc Phi
Châu Mỹ La tinh
Châu Phi

Những sự cố thời tiết khắc nghiệt
• Số lượng người trên khắp hành tinh c...
Tm nhìn chiếnlượccaUNDP để gii quyết
vn đề biến đổikhíhutiVit Nam: HDR
2007/2008 và hptácviB NN&PTNT
Hithoqucgia“Hướng timtkế hoch hành động về gimnhẹ và thích ng
vibiến đổikhíhu trong nông nghipvàpháttrin nông thôn”
11.1.2008
đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đa dạng sinh học - Người đăng: Thảo Lại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
đa dạng sinh học 9 10 489