Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi xuananh613
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
Trường Cao Đẳng Công Thương Tp HCM

Môn: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI
Chuyên đề: ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG
SINH HỌC

Giảng viên:

Trần Thành Đạt

Nhóm thực hiện:
1. Tăng Thị Tâm
2. Bùi Thị Tuyết
3. Nguyễn Thị Huyên
4. Đàm Thị Ngọc Nũ
5. Nguyễn Thành Đạt
6. Trần Minh Phương
7. Lê Thị Thiên Trầm
Tp HCM, 05/2015

1 Tổng Quan Đa Dạng Sinh Học
Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa. Do vị trí địa lý, Việt Nam rất đa dạng về
địa hình, kiểu đất, cảnh quan, có đặc trưng khí hậu khác nhau giữa các miền. Trải dài từ
8030 tới 230 vĩ độ Bắc, với sự khác biệt về khí hậu và địa hình giữa các miền nên Việt
Nam có sự đa dạng lớn về môi trường tự nhiên và sinh học. Hệ sinh thái từ rừng mưa
thường xanh cận nhiệt đới ở phía Bắc tới rừng khộp nhiệt đới ở phía Nam, rừng ngập
mặn và đất ngập nước ven biển đã tạo ra hệ động, thực vật phong phú và có giá trị. Đặc
điểm đó là cơ sở rất thuận lợi để giới sinh vật phát triển đa dạng về thành phần loài,
phong phú về số lượng. Lĩnh vực sinh học hiện nay vẫn còn nhiều điều mới lạ và bí ẩn
bởi những gì chúng ta biết mới chỉ là một phần rất nhỏ của thiên nhiên rộng lớn này.
Không chỉ các nhà sinh học trong nước mà nhiều nhà sinh học nước ngoài đến Việt
Nam để nghiên cứu về đa dạng sinh học (ĐDSH) bởi sự bùng nổ của công nghệ sinh
học, vấn đề kiểm soát các thông tin di truyền và an toàn sinh học được đặt ra trên phạm
vi quốc tế.
Theo công ước về đa dạng sinh học được đưa ra vào năm 1992 tại hội nghị Liên
Hiệp Quốc về môi trường và sự phát triển, đa dạng sinh học (ĐDSH) được định nghĩa:
"là toàn bộ sự phong phú của các cơ thể sống và các tổ hợp sinh thái mà chúng là thành
viên, bao gồm sự đa dạng bên trong giữa các loài vật và sự đa dạng của các hệ sinh thái".
Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái
trong tự nhiên. Trong hệ sinh thái, số lượng các giống, các loài nhiều tức là phong phú
về nguồn gen thì tính đa dạng sinh học cao (theo luật Bảo vệ môi trường).

ĐDSH
Việt
Nam

Đa dạng
nguồn
gen

Cây
trồng

Vật nuôi

Đa dạng
về loài

ĐD loài
trong
HST
trên cạn

Đa dạng
loài đất
ngập
nước

Đa dạng
hệ sinh
thái

Đặc
trưng
ĐD loài

HST
rừng

HST đất
ngập
nước

Đa dạng sinh học có một vai trò rất quan trọng đối với sự sống trên trái đất, không
có gì thay thế được nhưng trong thời kỳ phát triển hiện nay, khi xu hướng toàn cấu hoá,
công nghiệp hoá đang trên đà phát triển. Việt Nam cũng không nắm ngoài xu thế đó, là
một nước đang phát triển, từng bước chuyển mình sang nề...
BỘ CÔNG THƯƠNG
Trường Cao Đẳng Công Thương Tp HCM
Môn: MÔI TRƯỜNG CON NGƯỜI
Chuyên đề: ĐA DẠNG SINH HỌC NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG
SINH HỌC
Giảng viên: Trần Thành Đạt
Nhóm thực hiện:
1. Tăng Thị Tâm
2. Bùi Thị Tuyết
3. Nguyễn Thị Huyên
4. Đàm Thị Ngọc
5. Nguyễn Thành Đạt
6. Trần Minh Phương
7. Thị Thiên Trầm
Tp HCM, 05/2015
Đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học - Người đăng: xuananh613
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học 9 10 100