Ktl-icon-tai-lieu

Đa thức và hệ số Hilbert trên vành địa phương Noether

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
——————————

NGUYỄN SỸ ĐÔNG

ĐA THỨC VÀ HỆ SỐ HILBERT
TRÊN VÀNH ĐỊA PHƯƠNG NOETHER

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Chuyên ngành: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ
Mã số: 60.46.05
Người hướng dẫn khoa học: GS. NGUYỄN TỰ CƯỜNG

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011

Công trình được hoàn thành tại
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 08/11/2011

Người hướng dẫn khoa học: GS-TSKH. NGUYỄN TỰ CƯỜNG

Phản biện 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................

Phản biện 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn họp tại:
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Ngày 08 tháng 10 năm 2011

Có thể tìm hiểu tại
Thư viện Đại học Thái Nguyên

Mục lục

Lời cảm ơn

2

Mở đầu

3

1

5

Kiến thức chuẩn bị
1.1

Vành, môđun Artin và Noether . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2

Vành và môđun phân bậc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.3

Định lý Artin-Rees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Đa thức và hệ số Hilbert trên vành địa phương Noether

16

2.1

Đa thức Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2

Chiều của môđun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3

Chiều của vành địa phương . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.4

Hệ tham số và số bội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kết luận

38

Tài liệu tham khảo

39

1

Lời cảm ơn
Luận văn này được hoàn thành với một phần nỗ lực của bản thân và
sự hướng dẫn của GS. Nguyễn Tự Cường, Viện Toán học. Tôi xin tỏ lòng
biết ơn chân thành tới thầy hướng dẫn. Với tinh thần làm việc nghiêm
túc, thầy đã tận tình giúp tôi có được phương pháp nghiên cứu khoa học
đúng đắn, hiệu quả trong suốt quá trình xây dựng đề cương cũng như hoàn
thành luận văn.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo của trường
Đại học Thái Nguyên, Viện Toán học, những người đã tận tình giảng dạy
và khích lệ, động viên tôi vượt qua những khó khăn trong học tập.
Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái
Nguyên, khoa Sau đại học, sở GD - ĐT Lạng Sơn và trường THPT Chi
Lăng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi
học tập.
Cuối cùng, tôi xin trân thành cảm ơn gia đình,...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
——————————
NGUYỄN SỸ ĐÔNG
ĐA THỨC VÀ HỆ SỐ HILBERT
TRÊN VÀNH ĐỊA PHƯƠNG NOETHER
LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC
Chuyên ngành: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ
số: 60.46.05
Người hướng dẫn khoa học: GS. NGUYỄN TỰ CƯỜNG
THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Đa thức và hệ số Hilbert trên vành địa phương Noether - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa thức và hệ số Hilbert trên vành địa phương Noether - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đa thức và hệ số Hilbert trên vành địa phương Noether 9 10 839