Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm tái sinh tự nhiên của thảm thực vật rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới tại Vườn quốc gia Bạch Mã Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi Phương Lại
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
i

LỜI CẢM ƠN

Sau ba năm học tập và rèn luyện, khóa học Cao học lâm nghiệp K15 (2007 2010) đã bước vào giai đoạn kết thúc. Được sự nhất trí của của nhà trường và
Khoa đào tạo Sau đại học, tôi tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài“Đặc điểm tái
sinh tự nhiên của thảm thực vật rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới tại
Vườn quốc gia Bạch Mã - Thừa Thiên Huế”. Sau gần một năm thực hiện, đến nay
đề tài đã hoàn thành.
Nhân dịp này, cho phép em được bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới
PGS.TS Phạm Xuân Hoàn, người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ, tạo
mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên cứu để em có thể hoàn thành đề tài này.
Xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo thuộc khoa Đào tạo Sau đại học,
Khoa Lâm học; Lãnh đạo và đồng nghiệp tại Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp
đã động viên, giúp tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa
Thiên Huế cùng bạn bè đồng nghiệp đã tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ động viên và
chia sẻ với tôi một phần công việc trong những ngày thu thập số liệu hiện trường.
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức có hạn,
điều kiện về thời gian và tư liệu tham khảo còn hạn chế nên luận văn chắc chắn
không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung
của các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn.
Tôi xin cam đoan các số liệu thu thập, kết quả xử lý, tính toán là trung thực
và được trích dẫn rõ ràng.
Xin trân trọng cảm ơn !
Hà Nội, năm 2010
Hoàng Thị Tuyết

ii

MỤC LỤC

Nội dung

Trang

LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................................v
DANH MỤC CÁC HÌNH...................................................................................................vi
ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................................1
Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.........................................................3
1.1. Trên thế giới...............................................................................................................3
1.2. Ở Việt Nam......................................
LỜI CẢM ƠN
Sau ba năm học tập và rèn luyện, khóa học Cao học lâm nghiệp K15 (2007 -
2010) đã bước vào giai đoạn kết thúc. Được sự nhất trí của của nhà trường
Khoa đào tạo Sau đại học, tôi tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài“Đặc điểm tái
sinh tự nhiên của thảm thực vật rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới tại
Vườn quốc gia Bạch Mã - Thừa Thiên Huế”. Sau gần một năm thực hiện, đến nay
đề tài đã hoàn thành.
Nhân dịp này, cho phép em được bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới
PGS.TS Phạm Xuân Hoàn, người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ, tạo
mọi điều kiện thuận lợi trong q trình nghiên cứu đem có thhoàn tnh đề tài này.
Xin chân thành cảm ơn các Thầy, giáo thuộc khoa Đào tạo Sau đại học,
Khoa Lâm học; Lãnh đạo và đồng nghiệp tại Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp
đã động viên, giúp tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.
i cũng xin gửi lời cảm ơn đến nh đạo ờn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa
Thn Huế cùng bạn đồng nghiệp đã tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ động viên
chia s với tôi một phần ng việc trong những ny thu thập s liệu hiện tờng.
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức có hạn,
điều kiện về thời gian liệu tham khảo còn hạn chế nên luận văn chắc chắn
không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung
của các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn.
Tôi xin cam đoan các số liệu thu thập, kết quả xử lý, tính toán trung thực
và được trích dẫn rõ ràng.
Xin trân trọng cảm ơn !
Hà Nội, năm 2010
Hoàng Thị Tuyết
i
Đặc điểm tái sinh tự nhiên của thảm thực vật rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới tại Vườn quốc gia Bạch Mã Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm tái sinh tự nhiên của thảm thực vật rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới tại Vườn quốc gia Bạch Mã Thừa Thiên Huế - Người đăng: Phương Lại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Đặc điểm tái sinh tự nhiên của thảm thực vật rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới tại Vườn quốc gia Bạch Mã Thừa Thiên Huế 9 10 21