Ktl-icon-tai-lieu

Đại Cương Hóa Dược 1

Được đăng lên bởi conghau1995-duocsintt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔN HỌC
HÓA DƯỢC 1
ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP : SINH VIÊN DƯỢC ĐẠI HỌC HỆ 4 NĂM
THỜI LƯỢNG : 30 TiẾT LÝ THUYẾT

30 TiẾT THỰC HÀNH

1

HÓA DƯỢC
ĐẠI CƯƠNG

2

HÓA DƯỢC VÀ CÁC MÔN HỌC KHÁC

Là môn học nghiệp vụ Dược.
Các môn cơ sở của Hóa Dược
Hóa Vô cơ, Hóa Hữu cơ, Hóa lý, Hóa Phân tích,
Vi sinh, Ký sinh, Sinh hóa, Bệnh học.
Là môn cốt lõi (theo sự phân loại của Bộ GD – ĐT).
Là nền tảng của các môn
- Bào chế.
- Kiểm nghiệm.

3

NGUỒN NGUYÊN LiỆU CHO HÓA DƯỢC
Khoáng sản
Động vật
Thực vật
Hóa chất

4

PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU TẠO THUỐC MỚI
ªMục đích của hóa trị liệu:
- Phát minh các thuốc mới
- Xây dựng những công thức trị liệu.
NC sự liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học
Tác dụng sinh học
- Tác dụng dược động: (DĐH)
- Tác dụng dược lực và dược học phân tử
- Sinh dược học
5

PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU TẠO THUỐC MỚI

Cấu trúc phân tử
Một phân tử có tác dụng sinh học có thể mang hai
thành phần cấu tạo chính: khung phân tử và nhóm
chức (quyết định kiểu tác dụng sinh học)
Một phân tử có tác dụng sinh học có thể mang hai
nhóm chức: nhóm tác dụng (nhóm mang hoạt tính)
và nhóm ảnh hưởng (có thể làm thay đổi tính chất
lý hóa của phân tử).

6

KHẢO SÁT SẢN PHẨM
Đặc điểm của hóa dược phẩm (hóa chất dược dụng).
- Có cấu trúc đã được xác định.
- Đã được cô lập tinh khiết.
¾ Tên khoa học.
¾ Tên thông dụng (tên gốc).
- Tên thường dùng: Tên thường dùng, tên VN, tên khác.
- Tên chung (tên gốc = Generic, Generique).
¾ Tên thương mại (Tên biệt dược).
Ký hiệu: ® bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa
7

KHẢO SÁT SẢN PHẨM
CÔNG THỨC.
- Công thức cấu tạo.
- Công thức phân tử (công thức thô).
ĐIỀU CHẾ.
™ Các phương pháp điều chế.
- Tổng hợp toàn phần.
- Bán tổng hợp.
- Sinh tổng hợp.
- Chiết xuất và tinh chế.
™ Các phương pháp tách và tinh chế.

8

KHẢO SÁT SẢN PHẨM
Các loại phản ứng cơ bản trong tổng hợp hóa
dược
- Halogen hóa
- Sulfon hóa: Cộng hoặc thế nhóm –SO3H.
- Khử hóa (Hydrogen hóa).
- Oxy hóa.
- Ester hóa.
- Ether hóa.
- Hydroxyl hóa.
- Ngưng tụ và chuyển vị.
9

KHẢO SÁT SẢN PHẨM
ĐẶC TÍNH (Tính chất lý hóa học)
9 Lý tính và các hằng số vật lý.
Cảm quan
Độ hòa tan
Phản ứng của dung dịch trong nước
Các hằng số vật lý
Các chỉ số
9 Hóa tính.
Tính chất của khung cơ bản.
Tính chất của các nhóm chức.
Tính chất của phân tử
10

KHẢO SÁT SẢN PHẨM
KIỂM NGHIỆM
- Định tính.
- Xác định độ tinh khiết.
- Định lượng hàm lượng hoạt chất.
1/ Định tính
a/ Các phản ứng hóa học đặc hiệu (2-3
phản ứng).
b/ Các phương pháp vật lý – hóa lý:
IR ; UV
c/ Sắc ký:
TLC; GC; HPLC
11

KHẢO SÁT SẢN PHẨM
2/ Th...
1
ĐỐI TƯỢNG HC TP : SINH VIÊN DƯỢC ĐẠI HC H 4 NĂM
THI LƯỢNG : 30 TiT LÝ THUYT 30 TiTTHC HÀNH
MÔN HC
HÓA DƯỢC 1
Đại Cương Hóa Dược 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Cương Hóa Dược 1 - Người đăng: conghau1995-duocsintt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đại Cương Hóa Dược 1 9 10 155