Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về kim loại

Được đăng lên bởi vuminhthu12345-gmail-com
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Điều chế kim loại
a) Nguyên tắc: khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.
b) Các phương pháp: Nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân.
2. Sự ăn mòn kim loại
a) Khái niệm: Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng
của các chất trong môi trường xung quanh.
b) Phân loại: ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học
 Giống: bản chất của sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học là phản ứng
oxi hóa khử.
 Khác: trong ăn mòn hóa học không hình thành dòng điện. Trong ăn mòn điện
hóa học có hình thành dòng electron (các electron được di chuyển thành dòng,
từ cực âm đến cực dương → pin điện hóa).
c) Chống ăn mòn kim loại: có 2 cách thường dùng để bảo vệ kim loại, chống ăn
mòn.
 Phương pháp bảo vệ bề mặt
 Phương pháp điện hóa
B – BÀI TẬP
1 – TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại
a. vàng
b. bạc
c. đồng
d. nhôm
Câu 2: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại
a. bạc
b. vàng
c. nhôm
d. đồng
Câu 3: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại
a. vonfram
b. sắt
c. nhôm
d. crom
Câu 4: Kim loại nào sau đây mềm nhất trong tất cả các kim loại
a. liti
b. sexi
c. natri
d. kali
Câu 5: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại
a. vonfram
b. sắt
c. nhôm
d. crom
Câu 6: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong tất cả các kim loại
a. liti
b. sexi
c. natri
d. kali
Câu 7: Tổng số hạt prroton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155 hạt.
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là
a. bạc
b. đồng
c. chì
d. sắt

Câu 8: Một nguyên tố có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 40. Đó là nguyên tử của
nguyên tố nào
a. canxi
b. bari
c. nhôm
d. sắt
Câu 9: Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là
a. Fe, Zn, Li, Sn
b. Cu, Pb, Rb, Ag
c. K, Na, Ca, Ba
d. Al, Hg, Cs, Sr
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng
a. vì các kim loại ở trạng thái rắn nên đều có ánh kim
b. vì ở trạng thái rắn nên các kim loại có nhiệt độ nóng chay, nhiệt độ sôi cao
c. các kim loại đều có ion dương trong mạng tinh thể nên đều dẫn nhiệt và dẫn điện tốt
d. các kim loại khác nhau có nhệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy khác nhau
Câu 11: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là
a. dễ cho electron, thể hiện tính khử
b. dễ cho electron, thể hiện tính oxi hoá
c. dễ nhận electron, thể hiện tính khử
d. dễ nhận electron, thể hiện tính oxi hoá
Câu 12: Tính chất hoá học chung của kim loại là
a. th...
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Điều chế kim loại
a) Nguyên tắc: khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.
b) Các phương pháp: Nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân.
2. Sự ăn mòn kim loại
a) Khái niệm: Sự ăn mòn kim loại sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng
của các chất trong môi trường xung quanh.
b) Phân loại: ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học
Giống: bản chất của sự ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa học phản ng
oxi hóa khử.
Khác: trong ăn mòn hóa học không hình thành dòng điện. Trong ăn mòn điện
hóa học hình thành dòng electron (các electron được di chuyển thành dòng,
từ cực âm đến cực dương → pin điện hóa).
c) Chống ăn mòn kim loại: 2 cách thường dùng để bảo vệ kim loại, chống ăn
mòn.
Phương pháp bảo vệ bề mặt
Phương pháp điện hóa
B – BÀI TẬP
1 – TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại
a. vàng b. bạc c. đồng d. nhôm
Câu 2: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại
a. bạc b. vàng c. nhôm d. đồng
Câu 3: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại
a. vonfram b. sắt c. nhôm d. crom
Câu 4: Kim loại nào sau đây mềm nhất trong tất cả các kim loại
a. liti b. sexi c. natri d. kali
Câu 5: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại
a. vonfram b. sắt c. nhôm d. crom
Câu 6: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong tất cả các kim loại
a. liti b. sexi c. natri d. kali
Câu 7: Tổng số hạt prroton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155 hạt.
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là
a. bạc b. đồng c. chì d. sắt
Đại cương về kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về kim loại - Người đăng: vuminhthu12345-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Đại cương về kim loại 9 10 699