Ktl-icon-tai-lieu

dẫn động cơ khí

Được đăng lên bởi 21304214
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2210 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: Hiến

PHẦN I:
TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ VÀ TỶ SỐ TRUYỀN.
I. Chọn động cơ:
1. Công suất trên trục công tác:
 Điều kiện làm việc với số liệu ban đầu:
- Lực vòng trên tải xích: 2F = 8000 (N).
- Vận tốc tải xích:
V = 1,1 (m/s).
- Số răng đĩa xích:
Z = 13 (răng).
- Bước xích tải :
t = 110 (mm).
- Số năm làm việc:
y= 5 năm.
 Đặc điểm của tải trọng:
- Tải trọng va đập nhẹ, quay 1 chiều.
- Năm làm việc (a) 300 ngày, ngày 2 ca, 1 ca 8 giờ. Sai số cho phép tỷ số truyền
∆u=(2÷3)%.
2. Tính toán công suất hệ thống:
Hiệu suất chung:
η = ηđ.ηol4.ηBr2.ηnt.
Tra bảng 2.3 trang 19 ta có:
ηđ = 0,95 : Hiệu suất bộ truyền đại.
ηol = 0.99 : Hiệu suất 1 cặp ổ lăn.
ηBr = 0,96 : Hiệu suất 1 cặp bánh răng.
η = 1 : Hiệu suất nối trục.
- Vậy η = 0,95.0,994.0,962.1 = 0,84.
3. Chọn động cơ:
Ta có: công suất máy công tác do tải trọng thay đổi:
2

2

 Ti
 T
 0,8 T
ti
.0, 7.tck 





 .0,3.tck
F .V i 1  T
8000.1,1   T
T



 4, 31( KW )
n
1000
1000
0, 7.tck  0,3.tck
 ti
n

-

i 1
P=
Số vòng quay trục máy công tác:

nl v 

.

60000.V 60000.1,1

 55(v / ph)
Z .t
11.110

Trong đó : Z: số răng đĩa xích tải
t: bước xích tải (mm)
SVTT: Lâm Thị Lệ Quyền

Trang 1

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: Hiến

-

Chọn tỉ lệ truyền của hộp giảm tốc bánh răng 2 cấp :

U gt

=8, tỉ số truyền đai thang

U d =3,15
U t  U gt .U d

= 8.3,15= 25,2
Số vòng quay sơ bộ của động cơ :
nsb  U t .nlv  25,5.55  1386 (v/ph)

Chọn số vòng quay của động cơ :
ndc  1500  v / ph 

Công suất cần thiết cho động cơ.
P 8,31

 9,89( KW ).

0,84
Pct =

Ta có Pct nên ta cần chọn động cơ có công suất thỏa điều kiện.
Pdc > Pct.
- Thực tế có nhiều động cơ thỏa điều kiện này. Dựa vào các thông số đã cho và mục đích
giảm bớt về kinh tế → Sự lựa chọn động cơ loại 4A132M4Y3(Tra bảng phụ lục 1.3 trang
235).
Các thông số kỹ thuật:
Công suất: P = 11(KW).
Vận tốc quay: n=1458 (Vòng/phút).
Cosφ = 0,87;

T
T

K

 2, 2

dn

T
;T

max

2

dn

II. Phân phối Tỉ số truyền:
- Trạm dẫn động cơ khí có 2 bộ truyền :
+ Bộ truyền hộp ngoài : Bộ truyền đai
+ Bộ truyền trong hộp 2 cấp bánh răng .
Ta có vận tốc trục công tác:
Với Z = 11(răng).
t = 110(mm).
V = 1,1 (m/s).
Ut 

n
n

đc



V

Z .P.n
60000.1,1
 n lv 
 55
60 *1000
11.110

1458
 26,5
55

lv
Tỷ số truyền chung:
Mặt khác theo sơ đồ động ta có: U=Un.Uh.Unt.
U=Un.Uh=Uđ.Uh

SVTT: Lâm Thị Lệ Quyền

Trang 2

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: Hiến

U h  U t 

U

đ

26,5
 8, 41
3,15

Uđ=Un : Tỷ số truyền ngoài hộp.
Uh: Tỷ số truyền hộp giảm tốc.
Unt=1...
GVHD: Hiến ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
PHẦN I:
TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ VÀ TỶ SỐ TRUYỀN.
I. Chọn động cơ:
1. Công suất trên trục công tác:
Điều kiện làm việc với số liệu ban đầu:
- Lực vòng trên tải xích: 2F = 8000 (N).
- Vận tốc tải xích: V = 1,1 (m/s).
- Số răng đĩa xích: Z = 13 (răng).
- Bước xích tải : t = 110 (mm).
- Số năm làm việc: y= 5 năm.
Đặc điểm của tải trọng:
- Tải trọng va đập nhẹ, quay 1 chiều.
- Năm làm việc (a) 300 ngày, ngày 2 ca, 1 ca 8 giờ. Sai s cho phép t số truyền
∆u=(2÷3)%.
2. Tính toán công suất hệ thống:
Hiệu suất chung:
η = η
đ.
η
ol
4
Br
2
nt
.
Tra bảng 2.3 trang 19 ta có:
η
đ
= 0,95 : Hiệu suất bộ truyền đại.
η
ol
= 0.99 : Hiệu suất 1 cặp ổ lăn.
η
Br
= 0,96 : Hiệu suất 1 cặp bánh răng.
η = 1 : Hiệu suất nối trục.
- Vậy η = 0,95.0,99
4
.0,96
2
.1 = 0,84.
3. Chọn động cơ:
Ta có: công suất máy công tác do tải trọng thay đổi:
P =
2
2
1
1
0,8
.0,7. .0,3.
. 8000.1,1
4,31( )
1000 1000 0,7. 0,3.
n
i
i
ck ck
i
n
ck ck
i
i
T
T T
t
t t
F V
T
T T
KW
t t
t
.
- Số vòng quay trục máy công tác:
l
60000. 60000.1,1
55( / )
. 11.110
v
V
n v ph
Z t
Trong đó : Z: số răng đĩa xích tải
t: bước xích tải (mm)
SVTT: Lâm Thị Lệ Quyền Trang 1
dẫn động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dẫn động cơ khí - Người đăng: 21304214
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
dẫn động cơ khí 9 10 592