Ktl-icon-tai-lieu

DANG_KY_DU_AN_NGHIEN_CUU_MARKETING

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên nhóm
CONAN (10)
Harmony( Nhóm 3)
Harmony( Nhóm 3)
Harmony( Nhóm 3)
FRIENDSHIP
CONAN (10)
Nhóm 4- Dream high
Nhóm Fighting (nhóm 3)
SG(nhóm 13)
Smile
SG(nhóm 13)
A PLUS
Vladimir (09)
Vladimir (09)
Golden (6)
H.I(Hot issue)
STORM
RTN
Leaderteam( Nhóm 9)
SG(nhóm 13)
SG(nhóm 13)
4UP (nhóm 12)
SKYLINE
K08 - 02
nhóm 9
B5K8
nhóm 7: NCM
RESEARCH
RESEARCH
RESEARCH
sky
sky
Nhóm 13
Nhóm 13
WINDOWS (nhóm 4)
Nhóm 4 ( The sun )
Nhóm MK
Nhóm MK
Nhóm Free Style
BIG ZERO
Nhóm FLY
Nhóm FLY
Rainbow
Rainbow
MARKETER
Blue Style
nhóm Hành Động (nhóm 3.8)
GALAXY
GALAXY

Lớp học phần
MR10
NCMK3_10 ( MR_10)
NCMK3_10 ( MR_10)
NCMK3_10 ( MR_10)
NCMK3_3
MR10
NCMK3_8
NCMK3_05
NCMK3_10
NCM03_07
NCMK3_10
MR_07
MR10
MR10
MR02
NCMK3_10
MR12
NCMK3_07
NCMK3_11
NCMK3_10
NCMK3_10
NCMK3_12
MR02
MR05
MR12
MR02
NCMK3_5
MR06
MR06
MR06
NCMK3_8
NCMK3_8
MR12
MR12
MR_10
NCMK3_5
NCMK3_3
NCMK3_3
NCMK3_3
NCMKT_10
MR06
MR06
MR08
MR08
NCMK3_10
NCMK3_3
MR_08
NCMK3.3
NCMK3.3

CHIPMUNKS
Ne_way
Nhóm 7_FQE
Big5
SPACE
Smile
WIN (nhóm 11)
Alpha
NOLIMIT
nhóm 2_waterpower
Nhóm MK
Nhóm MK
Nhóm MK
Nhóm MK
SKYLINE
Nhóm MK
Nhóm MK
nhóm 4
nhóm 4
A-B
G6
NHÓM LR ( NHÓM 3)
yomost
Nhóm 4
SUNNY
SUNNY
nhóm 2( 5Q)
nhóm BOOM (9)
MP0808
1B
nhóm 4
NEW START (nhóm 5)
NH
Nhóm 1_Forever
Roll-Roys (Nhóm 1)
MHD
1.CEO
Nhóm skill.13
Nhóm skill.13
Nhóm sea wave (12-08)
Nhóm sea wave (12-08)
Skill 13
Nhóm ALOHA
FUTURE
NHOM 8
nhom5-aloha
3G (nhóm 6)
Chocopie
nhóm Đ10
Smile

NCMK3_8
NCMAR_01
MR11
NCMK3_10
MR10
NCMK03_07
MR_05
NCMKT3_01
NGHIÊN CỨU MARKETING
MR08
NCMK3_3
NCMK3_3
NCMK3_3
NCMK3_3
NCMK3_6
NCMK3_3
NCMK3_3
ncmk3.12
ncmk3.12
NCMA3-05
NCMK3_2
NCMK3_2
MR07
NCMK3.12
NCMK3_3
NCMK3_3
NCM03-02
MR02
NCMKT_08
NCMK3_6
NCMk3.12
ncmk3_2
NCMK3_5
NCMK3_11
NCMK3-6
NCMK3_6
NCMk3_6
NCMK3_6
MR-08
MR-08
NCMK3_6
NCMAK3_12
NCMK3_6
NCMK3_5
NCMK3_12
MR08
NCMK3_4
MR03_02
NCMK3_10

Smile
nhóm newtrend
11_4N
nhóm newtrend
nhóm newtrend
nhóm newtrend
the myth
MR11
the myth
the myth
Nhóm Sun
Dragon
CIA
CIA
RS
AM
FREE STYLE
nhóm sky
nhóm sky
BigZero
SUNNY
Nhóm 10

NCMK3_10
MR08
MR11
MR08
MR08
MR08
NCMK3.3
NCMK3.3
NCMK3.3
NCM_03
NCMK3_2
4
NCMK3_3
NCMK3_3
MR06
MR03
NCMK3_3
NCMR3-08
NCMR3-08
NCMR3-10
MR_03
NCMK3_05

Tên dự án nghiên cứu
nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với laptop DELL tại thị trường Đà Nẵng
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm nước xả vải Comfort của tập đoàn Unilever
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm nước xả vải Comfort của tập đoàn Unilever
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với...
Tên nhóm Lớp học phần
CONAN (10) MR10
Harmony( Nhóm 3) NCMK3_10 ( MR_10)
Harmony( Nhóm 3) NCMK3_10 ( MR_10)
Harmony( Nhóm 3) NCMK3_10 ( MR_10)
FRIENDSHIP NCMK3_3
CONAN (10) MR10
Nhóm 4- Dream high NCMK3_8
Nhóm Fighting (nhóm 3) NCMK3_05
SG(nhóm 13) NCMK3_10
Smile NCM03_07
SG(nhóm 13) NCMK3_10
A PLUS MR_07
Vladimir (09) MR10
Vladimir (09) MR10
Golden (6) MR02
H.I(Hot issue) NCMK3_10
STORM MR12
RTN NCMK3_07
Leaderteam( Nhóm 9) NCMK3_11
SG(nhóm 13) NCMK3_10
SG(nhóm 13) NCMK3_10
4UP (nhóm 12) NCMK3_12
SKYLINE MR02
K08 - 02 MR05
nhóm 9 MR12
B5K8 MR02
nhóm 7: NCM NCMK3_5
RESEARCH MR06
RESEARCH MR06
RESEARCH MR06
sky NCMK3_8
sky NCMK3_8
Nhóm 13 MR12
Nhóm 13 MR12
WINDOWS (nhóm 4) MR_10
Nhóm 4 ( The sun ) NCMK3_5
Nhóm MK NCMK3_3
Nhóm MK NCMK3_3
Nhóm Free Style NCMK3_3
BIG ZERO NCMKT_10
Nhóm FLY MR06
Nhóm FLY MR06
Rainbow MR08
Rainbow MR08
MARKETER NCMK3_10
Blue Style NCMK3_3
nhóm Hành Động (nhóm 3.8) MR_08
GALAXY NCMK3.3
GALAXY NCMK3.3
DANG_KY_DU_AN_NGHIEN_CUU_MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANG_KY_DU_AN_NGHIEN_CUU_MARKETING - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
DANG_KY_DU_AN_NGHIEN_CUU_MARKETING 9 10 729