Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá chất lượng và đề xuất một số giải pháp quản lý nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An

Được đăng lên bởi ltdung1712
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn chuyên đề.
Hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng do xu thế phát
triển đang diễn ra nhanh chóng, việc đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội là
việc làm cần thiết. Với sự ra đời của hàng loạt các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, công ty cũng như gia tăng dân số trên cả nước
dẫn đến nhu cầu sử dụng, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên gia tăng đã
làm nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường. Cùng với sự phát triển chung của cả
nước và của tỉnh Nghệ An, Diễn Châu là một huyện trọng điểm về phát triển
kinh tề xã hội của tỉnh thể hiện qua việc xuất hiện nhiều khu công nghiệp (KCN)
phát triển như: KCN Diễn Ngọc, KCN Diễn Tháp, khu đô thị - KCN Diễn Kỷ …
Đặc biệt là KCN Diễn Hồng là KCN trọng điểm của huyện Diễn Châu. Trong đó
KCN Diễn Hồng đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp trong nước vào đầu tư sản
xuất, kinh doanh và phát triển đa dạng các ngành nghề. Sự hoạt động đa dạng
ngành nghề và sự đa dạng sản phẩm của KCN đã tạo ra một lượng lớn chất thải
gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Như môi trường không khí ngày càng bị ô
nhiễm do khói bụi, tiếng ồn, các khí thải độc hại từ nhà máy, KCN…Làm cho
bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Rác thải thì tràn lan, khắp nơi đều
thấy rác vừa làm ô nhiễm môi trường vừa làm mất đi vẻ mỹ quan của khu vực.
Đặc biệt là vấn đề nước thải, trong KCN có một số công ty có hệ thống xử lý
nhưng chưa đạt hiệu quả. Một số công ty và các cơ sở sản xuất vẫn chưa có hệ
thống xử lý nước thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường.Chất lượng nước
thải của KCN Diễn Hồng từ các công ty, các cơ sở sản xuất rất phức tạp, rất
nhiều loại phức tạp, nồng độ ô nhiễm và mức độ khác nhau. Nhằm góp phần
ngăn chặn các nguy cơ ô nhiễm nguồn nước cũng như từng bước khắc phục, cải
thiện và bảo vệ nguồn nước mặt trên địa bàn KCN Diễn Hồng. Vì vậy cần phải
tiến hành đánh giá chất lượng nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng, từ đó
tìm ra các giải pháp quản lý cho phù hợp.
Do đó em chọn đề tài: "Đánh giá chất lượng và đề xuất một số giải pháp
quản lý nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An".
2. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề.
- Đánh giá chất lượng nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng
- Đề xuất một số giải pháp quản lý nước thải tại khu công nghiệp Diễn
Hồng theo hướng phù hợp và khoa học hơn.
3. Nhiệm vụ.
- Tìm hiểu về khu công nghiệp Diễn Hồng.
- Tìm hiểu một số đặc điểm của nước thải công nghiệp.
- Tìm hiểu một số chỉ tiêu đối với nước thải công nghiệp....
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn chuyên đề.
Hiện nay trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng do xu thế phát
triển đang diễn ra nhanh chóng, việc đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội là
việc làm cần thiết. Với s ra đời của hàng loạt các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, các nhà máy, nghiệp, công ty cũng như gia tăng dân số trên cả nước
dẫn đến nhu cầu sử dụng, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên gia tăng đã
làm nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường. Cùng với sự phát triển chung của cả
nước của tỉnh Nghệ An, Diễn Châu một huyện trọng điểm về phát triển
kinh tề xã hội của tnh thể hiện qua việc xuất hiện nhiều khu công nghiệp (KCN)
phát triển như: KCN Diễn Ngọc, KCN Diễn Tháp, khu đô thị - KCN Diễn Kỷ …
Đặc biệt là KCN Diễn Hồng là KCN trọng điểm của huyện Diễn Châu. Trong đó
KCN Diễn Hồng đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp trong nước vào đầu sản
xuất, kinh doanh phát triển đa dạng các ngành nghề. Sự hoạt động đa dạng
ngành nghề sự đa dạng sản phẩm của KCN đã tạo ra một lượng lớn chất thải
gây ảnh hưởng xấu đến i trường. Như môi trường không khí ngày càng bị ô
nhiễm do khói bụi, tiếng n, các khí thải độc hại từ nhà máy, KCN…Làm cho
bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Rác thải thì tràn lan, khắp nơi đều
thấy rác vừa làm ô nhiễm môi trường vừa làm mất đi vẻ mỹ quan của khu vực.
Đặc biệt vấn đề nước thải, trong KCN một số công ty hệ thống x
nhưng chưa đạt hiệu quả. Một số công ty các sở sản xuất vẫn chưa hệ
thống xử nước thải trước khi x thải ra ngoài môi trường.Chất lượng nước
thải của KCN Diễn Hồng từ các công ty, các sở sản xuất rất phức tạp, rất
nhiều loại phức tạp, nồng đ ô nhiễm mức độ khác nhau. Nhằm góp phần
ngăn chặn các nguy ô nhiễm nguồn nước cũng như từng bước khắc phục, cải
thiện bảo vệ nguồn nước mặt trên địa bàn KCN Diễn Hồng. vậy cần phải
tiến hành đánh giá chất lượng nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng, từ đó
tìm ra các giải pháp quản lý cho phù hợp.
Do đó em chọn đề tài: "Đánh giá chất lượng đề xuất một số giải pháp
quản lý nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An".
2. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề.
- Đánh giá chất lượng nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng
- Đề xuất một số giải pháp quản nước thải tại khu công nghiệp Diễn
Hồng theo hướng phù hợp và khoa học hơn.
3. Nhiệm vụ.
- Tìm hiểu về khu công nghiệp Diễn Hồng.
- Tìm hiểu một số đặc điểm của nước thải công nghiệp.
- Tìm hiểu một số chỉ tiêu đối với nước thải công nghiệp.
- Đánh giá chất lượng nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng.
- Đề xuất một số giải pháp quản nước thải tại khu công nghiệp Diễn
Hồng.
Đánh giá chất lượng và đề xuất một số giải pháp quản lý nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá chất lượng và đề xuất một số giải pháp quản lý nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An - Người đăng: ltdung1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đánh giá chất lượng và đề xuất một số giải pháp quản lý nước thải tại khu công nghiệp Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 9 10 500