Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đề xuất giải pháp quản lý

Được đăng lên bởi Đoàn Long
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1900 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths. Trần Tấn Hưng – Phó
phòng kiểm soát ô nhiễm, Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Nai, đã tận tình
hướng dẫn, định hướng cho em thực hiện Đồ án tốt nghiệp.
Em xin cảm ơn thầy TS. Võ Đình Long – Viện Khoa học Công nghệ và
Quản lý Môi trường đã giảng dạy và góp ý cho em về đề tài này. Đồng thời, em
cũng xin cảm ơn quí Thầy Cô trong Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi
trường đã truyền đạt cho em những kiến thức quí báu và tạo điều kiện thuận lợi
cho em hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Em cũng xin cảm ơn các anh chị phòng kiểm soát ô nhiễm cùng các anh chị
phòng quản lý hành chính đã giúp đỡ em về số liệu và tài liệu để hoàn thành đồ án
này.
Em rất biết ơn gia đình và bạn bè đã động viên và hỗ trợ tinh trong suốt thời
gian thực hiện đồ án
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

1

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths. Trần Tấn Hưng Phó
phòng kiểm soát ô nhiễm, Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Nai, đã tận nh
hướng dẫn, định hướng cho em thực hiện Đồ án tốt nghiệp.
Em xin cảm ơn thầy TS. Đình Long Viện Khoa học Công nghệ
Quản Môi trường đã giảng dạy và góp ý cho em về đề tài này. Đồng thời, em
cũng xin cảm ơn quí Thầy trong Viện Khoa học Công nghệ Quản Môi
trường đã truyền đạt cho em những kiến thức quí báu tạo điều kiện thuận lợi
cho em hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Em cũng xin cảm ơn các anh chị phòng kiểm soát ô nhiễm cùng các anh ch
phòng quản lý hành chính đã giúp đỡ em về số liệu và tài liệu để hoàn thành đồ án
này.
Em rất biết ơn gia đình và bạn bè đã động viên và h trợ tinh trong suốt thời
gian thực hiện đồ án
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!
1
Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đề xuất giải pháp quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đề xuất giải pháp quản lý - Người đăng: Đoàn Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đề xuất giải pháp quản lý 9 10 541