Ktl-icon-tai-lieu

DAO ĐỘNG CƠ HỌC 12 ( NVK)

Được đăng lên bởi khanhthanhhoa07091993
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1934 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Văn Khánh

VIỆN ĐIỆN-ĐH BÁ CH KHOA HÀ NỘ I
gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
Thơ tình yêu vật lý
Anh yêu em trong tình yêu Vật lý
Cái nhìn đầu hai ý nghĩ giao thoa
Những nỗi buồn là cực tiểu khi xa
Và cực đại niềm vui khi em đến.
Lực hấp dẫn làm hai ta yêu mến
Từ mỗi người nay đã trở thành đôi
Quá yêu em nên anh nghĩ xa xôi
Từ xa tít về tận dương vô cực.
Dẫu tình mình trải qua nhiều thách thức
Nhưng tình anh cũng sẽ bảo toàn
Trái tim anh nếu em lấy đạo hàm
Chắc chắn rằng kết quả sẽ bằng không.

Nếu như em vẫn chưa thấy hài lòng
Thì em hãy nhìn anh bằng tia X
Anh yêu em hơn mọi lời giải thích
Thực nghiệm rồi minh chứng trái tim anh
Khi bên em thời gian ngỡ quá nhanh.
Như chậm lại khi chúng mình xa cách
Nỗi nhớ em là một hàm khả tích
Đối số là những kỷ niệm bên nhau
Cho dù em có ở tận nơi đâu.
Thì tín hiệu anh cũng luôn nhận được
Phản hồi dương là những lời hẹn ước
Thủa ban đầu đã cộng hưởng con tim
Cõi lòng em là định luật khó tìm.
Dày công sức của bao chàng nghiên cứu
Sự khó hiểu là một điều tất yếu
Các quá trình diễn biến chẳng như nhau
Lúc giận hờn em chẳng nói một câu.
Trong tình cảm dường như đang gián đoạn
Những thăng giáng làm tim anh hốt hoảng
Vội điều hòa để em lại cười tươi
Ánh mắt em lại trong sáng tuyệt vời
Và anh hiểu là em là khả dĩ
Ôi muôn thủa tình yêu là như thế
Hết dị thường ta lại thấy yêu nhau.

phẩ m cách chân chính của con người là ở trong cách ho ̣ số ng chứ không ở cái ho ̣ có
(Blackie)

Nguyễn Văn Khánh

VIỆN ĐIỆN-ĐH BÁ CH KHOA HÀ NỘ I
gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com

DAO ĐỘNG CƠ
I.LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1.phƣơng trin
̀ h
*Phƣơng trình dao động: x = Acos(t + )
*Vận tốc tức thời: v = -Asin(t + )
*Gia tốc tức thời: a = -2Acos(t + )



=> a luôn hướng về vị trí cân bằng
*Vật ở VTCB: x = 0; v Max = A; a Min = 0
*Vật ở biên: x = ±A; vMin = 0; aMax = 2A
*Hệ thức độc lập với thơi gian : 2 2 v 2
A  x ( )



2.năng lƣơ ̣ng
* Cơ năng: W  W  W  1 m 2 A2
đ
t

2

*Với W  1 mv 2  1 m 2 A2sin 2 (t   )  Wsin 2 (t   )
đ

2

*

2

1
1
Wt  m 2 x 2  m 2 A2cos 2 (t   )  Wco s 2 (t   )
2
2

Dao động điều hoà có tần số góc là , tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với
tần số góc 2, tần số 2f, chu kỳ T/2
Động năng và thế năng trung bình trong thời gian nT/2 ( nN*, T là chu kỳ dao động) là:
W 1
 m 2 A2
2 4

Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 đến x2
x và ( 0   ,   )

 2  1 với
1
2
co s   1
t 


...
Nguyê
̃
n Văn Kha
́
nh VIÊ
̣
N ĐIÊ
̣
N-ĐH BA
́
CH KHOA HA
̀
̣
I
gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com















(Blackie)
Thơ tình yêu vật
Anh yêu em trong tình yêu Vật lý
Cái nhìn đầu hai ý nghĩ giao thoa
Những nỗi buồn là cực tiểu khi xa
Và cực đại niềm vui khi em đến.
Lực hấp dẫn làm hai ta yêu mến
Từ mỗi người nay đã trở thành đôi
Quá yêu em nên anh nghĩ xa xôi
Từ xa tít về tận dương vô cực.
Dẫu tình mình trải qua nhiều thách thức
Nhưng tình anh cũng sẽ bảo toàn
Trái tim anh nếu em lấy đạo hàm
Chắc chắn rằng kết quả sẽ bằng không.
Nếu như em vẫn chưa thấy hài lòng
Thì em hãy nhìn anh bằng tia X
Anh yêu em hơn mọi lời giải thích
Thực nghiệm rồi minh chứng trái tim anh
Khi bên em thời gian ngỡ quá nhanh.
Như chậm lại khi chúng mình xa cách
Nỗi nhớ em là một hàm khả tích
Đối số là những kỷ niệm bên nhau
Cho dù em có ở tận nơi đâu.
Thì tín hiệu anh cũng luôn nhận được
Phản hồi dương là những lời hẹn ước
Thủa ban đầu đã cộng hưởng con tim
Cõi lòng em là định luật khó tìm.
Dày công sức của bao chàng nghiên cứu
Sự khó hiểu là một điều tất yếu
Các quá trình diễn biến chẳng như nhau
Lúc giận hờn em chẳng nói một câu.
Trong tình cảm dường như đang gián đoạn
Những thăng giáng làm tim anh hốt hoảng
Vội điều hòa để em lại cười tươi
Ánh mắt em lại trong sáng tuyệt vời
Và anh hiểu là em là khả
Ôi muôn thủa tình yêu như thế
Hết dị thường ta lại thấy yêu nhau.
DAO ĐỘNG CƠ HỌC 12 ( NVK) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DAO ĐỘNG CƠ HỌC 12 ( NVK) - Người đăng: khanhthanhhoa07091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
DAO ĐỘNG CƠ HỌC 12 ( NVK) 9 10 287