Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án chuyên Hóa SPHN

Được đăng lên bởi khacnguyen89
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp án môn Hóa chuyên sp HN lần 7:
1D, 2C, 3D, 4A, 5A, 6D, 7A, 8B, 9C, 10D,
11D, 12A, 13B, 14C, 15C, 16, B, 17C, 18D, 19B, 20C,
21A, 22D, 23D, 24B, 25D, 26D, 27B, 28D, 29B, 30C,
31A, 32A, 33D, 34D, 35A, 36A, 37C, 38B, 39A, 40C,
41C, 42A, 43B, 44B, 45B, 46B, 47A, 48C, 49A, 50D,
51C, 52B, 53D, 54C, 55C, 56A, 57C, 58A, 59B, 60B.

...
Đáp án môn Hóa chuyên sp HN lần 7:
1D, 2C, 3D, 4A, 5A, 6D, 7A, 8B, 9C, 10D,
11D, 12A, 13B, 14C, 15C, 16, B, 17C, 18D, 19B, 20C,
21A, 22D, 23D, 24B, 25D, 26D, 27B, 28D, 29B, 30C,
31A, 32A, 33D, 34D, 35A, 36A, 37C, 38B, 39A, 40C,
41C, 42A, 43B, 44B, 45B, 46B, 47A, 48C, 49A, 50D,
51C, 52B, 53D, 54C, 55C, 56A, 57C, 58A, 59B, 60B.
Đáp án chuyên Hóa SPHN - Người đăng: khacnguyen89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đáp án chuyên Hóa SPHN 9 10 39