Ktl-icon-tai-lieu

đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa căn

Được đăng lên bởi Rod Mio
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2273 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trần Trí Quốc

THPT NGUYỄN HUỆ

PHÚ YÊN

CHUYÊN ĐỀ
ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
Như các bạn đã biết trong chương trình Toán THPT thì phương trình và hệ phương trình vô tỷ
luôn là một chủ đề kinh điển, bởi thế nên nó luôn xuất hiện trong các kì thi lớn như thi Đại học và
các kì thi học sinh giỏi lớn nhỏ. Trong đó phương pháp dùng ẩn phụ để giải toán luôn là một công cụ
mạnh và hữu ích. Hôm nay bài viết này sẽ trình bày một số phương pháp đặt ẩn phụ để giải quyết
các bài toán.
Nội dung: Đặt biểu thức chứa căn bằng biểu thức mới mà ta gọi là ẩn phụ, chuyển về phương
trình theo ẩn mới. Giải phương trình ẩn phụ rồi thay vào biểu thức tìm nghiệm ban đầu.
Phương pháp: Gồm có các bước sau:
Bước 1: Chọn cách đặt ẩn phụ, tìm điều kiện xác định của ẩn phụ. Để làm tốt bước này phải có sự
quan sát, nhận xét mối quan hệ của các biểu thức có mặt trong phương trình rồi đưa ra biểu thức
thích hợp để đặt ẩn phụ.
Bước 2: Chuyển phương trình ban đầu về phương trình theo ẩn phụ, thường là nhưng phương trình
đã biết cách giải, tìm được nghiệm cần chú ý đến điều kiện của ẩn phụ.
Bước 3: Giải phương trình với ẩn phụ vừa tìm được và kết luận nghiệm.
Thành viên tham gia chuyên đề:
1-Trần Trí Quốc 11TL8 THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên
2-Hồ Đức Khánh 10CT THPT Chuyên Quảng Bình.
3-Đoàn Thế Hòa 10A7 THPT Long Khánh, Đồng Nai
4-Thầy Mai Ngọc Thi THPT Hùng Vương, Bình Phước.
5-Thầy Nguyễn Anh Tuấn THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh.
Đầu tiên ta cùng giải các ví dụ cơ bản sau:
Có lẽ nhiều bạn đã quen với bài tập dạng loại này nên mình chỉ muốn nhắc lại 1 tý
I-Đặt ẩn phụ đưa về phương trình theo ẩn phụ:
Dạng 1
a
b
Pt có dạng ax2 + bx + c = px2 + qx + r trong đó =
p
q
Cách giải : Đặt t =

px2 + qx + r, t ≥ 0

Tôi sẽ đưa ra vài ví dụ để các bạn ôn lại vì đây là phần khá dễ
Giải các phương trình sau
√
1/(ĐH Ngoại Thương-2000) (x + 5)(2 − x)√
= 3 x2 + 3x
2/(ĐH Ngoại ngữ 1998) (x + 4)(x + 1) − 3 x2 + 5x + 2 = 6
3/(ĐH Cần Thơ 1999)
(x + 1)(2 − x) = 1 + 2x − 2x2
√
4/ 4x2 + 10x + 9 = 5 √
2x2 + 5x + 3
5/ 18x2 − 18x + 5 = 3√ 9x2 − 9x + 2
6/ 3x2 + 21x + 18 + 2 x2 + 7x + 7 = 2
Dạng tiếp theo cũng rất quen thuộc
Dạng 2
PT có dạng P (x) + Q(x) + ( P (x) ± Q(x)) ± 2 P (x).Q(x) + α = 0 ( α là số thực)
Cách giải Đặt t =

P (x) ±

Q(x) ⇒ t2 = P (x) + Q(x) ± 2

Page 1

P (x).Q(x)

Trần Trí Quốc

THPT NGUYỄN HUỆ

Bài 1: Giải phương trình 1 +

PHÚ YÊN

√
√
2√
x − x2 = x + 1 − x
3
Giải

ĐK 0 ≤ x ≤ 1, Ta đặt t =

√
√
√
t2 − 1
x + 1 − x thì x − x2 =
, phương trình trở thành bậc 2 với ẩn
2

là t

t2 − ...
Trần Trí Quốc THPT NGUYỄN HUỆ PHÚ YÊN
CHUYÊN ĐỀ
ĐT ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
Như các bạn đã biết trong chương trình Toán THPT thì phương trình và hệ phương trình t
luôn một ch đề kinh điển, bởi thế nên luôn xuất hiện trong các thi lớn như thi Đại học và
các thi học sinh giỏi lớn nhỏ. Trong đó phương pháp dùng ẩn phụ để giải toán luôn một công cụ
mạnh và hữu ích. Hôm nay bài viết này sẽ trình y một số phương pháp đặt ẩn phụ để giải quyết
các bài toán.
Nội dung: Đặt biểu thức chứa căn bằng biểu thức mới ta gọi ẩn phụ, chuyển về phương
trình theo ẩn mới. Giải phương trình ẩn ph rồi thay vào biểu thức tìm nghiệm ban đầu.
Phương pháp: Gồm các bước sau:
Bước 1: Chọn cách đặt ẩn phụ, tìm điều kiện xác định của ẩn phụ. Để làm tốt bước này phải sự
quan sát, nhận xét mối quan hệ của các biểu thức mặt trong phương trình rồi đưa ra biểu thức
thích hợp để đặt ẩn phụ.
Bước 2: Chuyển phương trình ban đầu v phương trình theo ẩn phụ, thường nhưng phương trình
đã biết cách giải, tìm được nghiệm cần chú ý đến điều kiện của ẩn phụ.
Bước 3: Giải phương trình với ẩn phụ vừa tìm được và kết luận nghiệm.
Thành viên tham gia chuyên đề:
1-Trần T Quốc 11TL8 THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên
2-Hồ Đức Khánh 10CT THPT Chuyên Quảng Bình.
3-Đoàn Thế Hòa 10A7 THPT Long Khánh, Đồng Nai
4-Thầy Mai Ngọc Thi THPT Hùng Vương, Bình Phước.
5-Thầy Nguyễn Anh Tuấn THPT Quảng Chí, Tĩnh.
Đầu tiên ta cùng giải các dụ bản sau:
lẽ nhiều bạn đã quen với bài tập dạng loại này nên mình chỉ muốn nhắc lại 1 tý
I-Đặt ẩn ph đưa v phương trình theo ẩn phụ:
Dạng 1
Pt dạng ax
2
+ bx + c =
px
2
+ qx + r trong đó
a
p
=
b
q
Cách giải : Đặt t =
px
2
+ qx + r, t 0
Tôi sẽ đưa ra vài dụ để các bạn ôn lại đây phần khá dễ
Giải các phương trình sau
1/(ĐH Ngoại Thương-2000) (x + 5)(2 x) = 3
x
2
+ 3x
2/(ĐH Ngoại ngữ 1998) (x + 4)(x + 1) 3
x
2
+ 5x + 2 = 6
3/(ĐH Cần Thơ 1999)
(x + 1)(2 x) = 1 + 2x 2x
2
4/ 4x
2
+ 10x + 9 = 5
2x
2
+ 5x + 3
5/ 18x
2
18x + 5 = 3
9x
2
9x + 2
6/ 3x
2
+ 21x + 18 + 2
x
2
+ 7x + 7 = 2
Dạng tiếp theo cũng rất quen thuộc
Dạng 2
PT dạng P (x) + Q(x) + (
P (x) ±
Q(x)) ± 2
P (x).Q(x) + α = 0 ( α số thực)
Cách giải Đặt t =
P (x) ±
Q(x) t
2
= P (x) + Q(x) ± 2
P (x).Q(x)
Page 1
đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa căn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa căn - Người đăng: Rod Mio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa căn 9 10 296