Ktl-icon-tai-lieu

Dấu hiệu nhận biết hợp chất hóa học THPT

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Tịnh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 14: NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT CÁC CHẤT.

I/ Nguyên tắc và yêu cầu khi giải bài tập nhận biết.

-

Muốn nhận biết hay phân biệt các chất ta phải dựa vào phản ứng đặc trưng
và có các hiện tượng: như có chất kết tủa tạo thành sau phản ứng, đổi màu
dung dịch, giải phóng chất có mùi hoặc có hiện tượng sủi bọt khí. Hoặc có thể
sử dụng một số tính chất vật lí (nếu như bài cho phép) như nung ở nhiệt độ
khác nhau, hoà tan các chất vào nước,

-

Phản ứng hoá học được chọn để nhận biết là phản ứng đặc trưng đơn giản
và có dấu hiệu rõ rệt. Trừ trường hợp đặc biệt, thông thường muốn nhận biết n
hoá chất cần phải tiến hành (n – 1) thí nghiệm.

-

Tất cả các chất được lựa chọn dùng để nhận biết các hoá chất theo yêu cầu
của đề bài, đều được coi là thuốc thử.

-

Lưu ý: Khái niệm phân biệt bao hàm ý so sánh (ít nhất phải có hai hoá chất
trở lên) nhưng mục đích cuối cùng của phân biệt cũng là để nhận biết tên của
một số hoá chất nào đó.

II/ Phương pháp làm bài.
1/ Chiết(Trích mẫu thử) các chất vào nhận biết vào các ống nghiệm.(đánh số)
2/ Chọn thuốc thử thích hợp(tuỳ theo yêu cầu đề bài: thuốc thử tuỳ chọn, han chế
hay không dùng thuốc thử nào khác).
3/ Cho vào các ống nghiệm ghi nhận các hiện tượng và rút ra kết luận đã nhận biết,
phân biệt được hoá chất nào.
4/ Viết PTHH minh hoạ.

III/ Các dạng bài tập thường gặp.

-

Nhận biết các hoá chất (rắn, lỏng, khí) riêng biệt.

-

Nhận biết các chất trong cùng một hỗn hợp.

-

Xác định sự có mặt của các chất (hoặc các ion) trong cùng một dung dịch.

-

Tuỳ theo yêu cầu của bài tập mà trong mỗi dạng có thể gặp 1 trong các
trường hợp sau:

+ Nhận biết với thuốc thử tự do (tuỳ chọn)
+ Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn)
+ Nhận biết không được dùng thuốc thử bên ngoài.

1.

Đối với chất khí:

-

Khí CO2: Dùng dung dịch nước vôi trong có dư, hiện tượng xảy ra là làm
đục nước vôi trong.

-

Khí SO2: Có mùi hắc khó ngửi, làm phai màu hoa hồng hoặc Làm mất màu
dung dịch nước Brôm hoặc Làm mất màu dung dịch thuốc tím.

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O
-

2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

Khí NH3: Có mùi khai, làm cho quỳ tím tẩm ướt hoá xanh.
Khí clo: Dùng dung dịch KI + Hồ tinh bột để thử clo làm dung dịch từ màu
trắng chuyển thành màu xanh.

Cl2 + KI

2KCl

+ I2

-

Khí H2S: Có mùi trứng thối, dùng dung dịch Pb(NO3)2 để tạo thành PbS kết
tủa màu đen.

-

Khí HCl: Làm giấy quỳ tẩm ướt hoá đỏ hoặc sục vào dung dịch AgNO 3 tạo
thành kết tủa màu trắng của AgCl.

-

Khí N2: Đưa que diêm đỏ vào làm que diêm tắt.

-

Khí NO ( không màu ): Để n...
CHUYÊN ĐỀ 14: NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT CÁC CHẤT.
I/ Nguyên tắc và yêu cầu khi giải bài tập nhận biết.
- Muốn nhận biết hay phân biệt các chất ta phải dựa vào phản ứng đặc trưng
các hiện tượng: như chất kết tủa tạo thành sau phản ứng, đổi màu
dung dịch, giải phóng chấtmùi hoặc có hiện tượng sủi bọt khí. Hoặc có thể
sử dụng một số tính chất vật (nếu như bài cho phép) như nung nhiệt độ
khác nhau, hoà tan các chất vào nước,
- Phản ứng hoá học được chọn để nhận biết phản ứng đặc trưng đơn giản
và có dấu hiệu rõ rệt. Trừ trường hợp đặc biệt, thông thường muốn nhận biết n
hoá chất cần phải tiến hành (n – 1) thí nghiệm.
- Tất cả các chất được lựa chọn dùng để nhận biết các hoá chất theo yêu cầu
của đề bài, đều được coi là thuốc thử.
- Lưu ý: Khái niệm phân biệt bao hàm ý so sánh (ít nhất phải có hai hoá chất
trở lên) nhưng mục đích cuối cùng của phân biệt cũng để nhận biết tên của
một số hoá chất nào đó.
II/ Phương pháp làm bài.
1/ Chiết(Trích mẫu thử) các chất vào nhận biết vào các ống nghiệm.(đánh số)
2/ Chọn thuốc thử thích hợp(tuỳ theo yêu cầu đề bài: thuốc thử tuỳ chọn, han chế
hay không dùng thuốc thử nào khác).
3/ Cho vào các ống nghiệm ghi nhận các hiện tượng và rút ra kết luận đã nhận biết,
phân biệt được hoá chất nào.
4/ Viết PTHH minh hoạ.
III/ Các dạng bài tập thường gặp.
Dấu hiệu nhận biết hợp chất hóa học THPT - Trang 2
Dấu hiệu nhận biết hợp chất hóa học THPT - Người đăng: Nguyễn Văn Tịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dấu hiệu nhận biết hợp chất hóa học THPT 9 10 747