Ktl-icon-tai-lieu

Dãy sô toán học

Được đăng lên bởi loantuan-tu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 9:
Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2009 có tất cả bao nhiêu số

DẠNG 10: Dãy số và số trang
Vòng 1
Mẫu 1- Câu 1:
Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 0 đến số 2010 có tất cả bao nhiêu số ?
Giải:
Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 0 đến 2010 có tất cả là:
(2010 - 0) : 1 + 1 = 2011 (số)
ĐS: 2011 số
 PP giải: Muốn tìm dãy số có bao nhiêu số, ta lấy:
( Số cuối - số đầu) : d + 1
Trong đó d là hiệu của 2 số liên tiếp nhau:
+ Nếu dãy số tự nhiên liên tiếp thì d = 1
+ Nếu dãy số lẽ liên tiếp thì d = 2
+ Nếu dãy số chẵn liên tiếp thì d = 2
 Bài tập tương tự: C3;C4, C9
Mẫu 2- Câu 5:
Để đánh số trang của cuốn sách dày 48 trang người ta dùng tất
cả bao nhiêu chữ số
Giải:
Để đánh 9 trang đầu của quyển sách người ta dùng: 9 chữ số từ 1 đến 9
Số trang còn lại là: 48 - 9 = 39 (trang)
39 trang này được đánh từ số 10 trở lên nên mỗi trang dùng hết 2 chữ số, vậy
39 trang dùng tất cả là:
39 x 2 = 78 ( chữ số)
Để đánh số trang của cuốn sách dày 48 trang người ta dùng tất cả là:
9 + 78 = 87 (chữ số)
ĐS: 97 chữ số
PP giải:
 Bài tập tương tự: C6
Mẫu 3- Câu 7:
Dọc đường từ một cơ quan đến một bệnh viện người ta dựng
các cột đèn, cột nọ cách cột kia 10m. Biết số cột đèn cần lắp là
41 cái.
Tính quãng đường từ cơ quan đến bệnh viện biết cổng bệnh
1

viện và cổng cơ quan đều có đèn.

Giải:
Tổng số khoảng cách giữa 2 cột đèn là: 41 -1 = 40(khoảng)
Quãng đường từ cổng cơ quan đến cổng bệnh viện là:
40 x 10 = 400 (m)
ĐS: 400m
Mẫu 4-Câu 8:
Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà chúng đều nhỏ hơn
2011 ?
Giải:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000
Từ 1000 đến nhỏ hơn 2011 sẽ có:
( 2010 - 1000) : 1 + 1 = 1011 (số)
ĐS: 1011 số
Câu 10:
Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 156m, chiều rộng bằng 1/3
chiều dài. Xung quanh sân vận động người ta trồng các cột đèn, hai cột đèn cách
nhau 4m. Số cột đèn cần trồng là:.....
Giải:
Chiều rộng HCN là: 156 : 3 = 52 (m)
Chu vi HCN là: (156 + 52 ) x 2 = 416 (m)
Số cột đèn cần trồng là: 416 : 4 = 104 (cột)
ĐS: 104 cột
Câu 9:
Một khu vườn hình chữ nhật có số đo chiều dài là số chẵn lớn nhất có hai
chữ số ( tính bằng mét), chiều dài gấp đôi chiều rộng. Xung quanh khu vườn
người ta cắm các cọc rào, mỗi cọc cách nhau 7m. Số cọc rào cần có là……
Giải:
Theo bài ra, chiều dài HCN bằng 98 m
Chiều rộng HCN là: 98 : 2 = 49 (m)
Chu vi HCN là: (98 + 49) x 2 = 294 (m)
Số cọc rào cần có là: 294 : 7 = 42 (cọc)
ĐS: 42 cọc
BTTT

2

Câu 3: Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1975 đến số 2010 cótất cả bao
nhiêu số chẵn ?
Giải:
Câu4: Dãy số tự nhiên liên tiếp kể t...
Câu 9:
Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2009 có tất cả bao nhiêu số
DẠNG 10: Dãy số và số trang
DẠNG 10: Dãy số và số trang
Vòng 1
Mẫu 1- Câu 1:
Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 0 đến số 2010 có tất cả bao nhiêu số ?
Giải:
Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 0 đến 2010 có tất cả là:
(2010 - 0) : 1 + 1 = 2011 (số)
ĐS: 2011 số
PP giải: Muốn tìm dãy số có bao nhiêu số, ta lấy:
( Số cuối - số đầu) : d + 1
Trong đó d là hiệu của 2 số liên tiếp nhau:
+ Nếu dãy số tự nhiên liên tiếp thì d = 1
+ Nếu dãy số lẽ liên tiếp thì d = 2
+ Nếu dãy số chẵn liên tiếp thì d = 2
Bài tập tương tự: C3;C4, C9
Mẫu 2- Câu 5:
Để đánh số trang của cuốn sách dày 48 trang người ta dùng tất
cả bao nhiêu chữ số
Giải:
Để đánh 9 trang đầu của quyển sách người ta dùng: 9 chữ số từ 1 đến 9
Số trang còn lại là: 48 - 9 = 39 (trang)
39 trang này được đánh từ số 10 trở lên nên mỗi trang dùng hết 2 chữ số, vậy
39 trang dùng tất cả là:
39 x 2 = 78 ( chữ số)
Để đánh số trang của cuốn sách dày 48 trang người ta dùng tất cả là:
9 + 78 = 87 (chữ số)
ĐS: 97 chữ số
PP giải:
Bài tập tương tự: C6
Mẫu 3- Câu 7:
Dọc đường từ một cơ quan đến một bệnh viện người ta dựng
các cột đèn, cột nọ cách cột kia 10m. Biết số cột đèn cần lắp là
41 cái.
Tính quãng đường từ cơ quan đến bệnh viện biết cổng bệnh
1
Dãy sô toán học - Trang 2
Dãy sô toán học - Người đăng: loantuan-tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dãy sô toán học 9 10 978