Ktl-icon-tai-lieu

Đề án chất lượng thực phẩm của nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi phuocnhannv
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Trường……………..
Khoa…………..

ĐỀ ÁN

"Chất lượng thực phẩm ở
nước ta hiện nay"

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG
THỰC PHẨM
1. Chất lượng thực phẩm
1.1. Thực phẩm
Thực phẩm là sản phẩm phổ biến nhất liên quan đến hoạt động sống của con
người. Hỗu hết các đồ ăn, thức uống mà con người sử dụng đều có thể gọi là
thực phẩm tuy nhiên những đồ ăn, đò uống đó được sử dụng cho mục đích chữa
bệnh thì không được gọi là thực phẩm. Vởy: Thực phẩm là sản phẩm rắn hoặc
lỏng dùng để ăn, uống với mục đích dinh dưỡng và thị hiếu ngoàI những sản
phẩm mang mục đích chữa bệnh.
Thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người. Ngày nay
thực phẩm không chỉ đóng vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể con
người mà nó còn đáp ứng các nhu cầu về thưởng thức và giảI trí của con người.
1.2. Chất lượng thực phẩm
Chất lượng là một thuộc tính cơ bản của sản phẩm, đó là sự tổng hợp về kinh tếkỹ thuật- xã hội. Chất lượng được tạo nên từ nhứng yếu tố có liên quan đến quá
trình “ sống” của sản phẩm. Nó được tạo thnàh ngay từ khâu thiết kế, xây dựng
phương án đến sản xuất. Quá trình sản xuất là khâu quan trọng nhất tạo nên chất
lượng và sau đó là trong quá trình lưu thông, phân phối và sử dụng khi sử dụng,
chất lượng sản phẩm được đánh giá đầy đủ nhất và cũng là khâu quan trọng
nhất trong quá trình sống của sản phẩm. Như vậy không có nghĩa là chất lượng
chỉ là giá trị của sản phẩm. Thực tế cho thấy giá trị sử dụng càng cao thì sản
phẩm đó càng có chất lượng, tuy nhiên đôI khi những thuộc tính bên trong sản
phẩm thay đổi nhưng giá trị sử dụng vẫn không đổi mặc dù chất lượng sản
phẩm đã thay đổi. Vởy ta có thể định nghĩa: Chất lượng sản phẩm là tập hợp các
thuộc tính của sản phẩm, nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của người sử dụng
trong những đIũu kiện kinh tế, khoa học, kỹ thuật, xã hội nhất định.
1

Từ đó ta có thể đưa ra định nghĩa: Chất lượng thực phẩm là tập hợp các thuộc
tính của thực phẩm nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của người sử dụng. Chất
lượng cơ bản của thực phẩm là đưa đén cho người sử dụng các chất dinh dưỡng
và năng lượng cần thiết cho các quá trinh sống.
Để tạo ra một sản phẩm thì trước hết phảI đI từ khâu nguyên liệu. Nguyên liệu
được đưa vào chế biến thành bán thành phẩm, rồi thành thành phẩm. Thành
phẩm sẽ được lưu thông, phân phối đến tay người tiêu ding và được sử dụng.
Như vậy phảI trảI qua các quá trình sản xuất nông nghiệp tạo ra nguyên liệu,
chế biến công nghiệp tạo ra thành phẩm và hệ thống thương nghiệp làm nhiêm
vụ lưu thông, phân phối. ...
Trường……………..
Khoa…………..
ĐỀ ÁN
"Cht lượng thc phm
nước ta hin nay"
Đề án chất lượng thực phẩm của nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án chất lượng thực phẩm của nước ta hiện nay - Người đăng: phuocnhannv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề án chất lượng thực phẩm của nước ta hiện nay 9 10 78