Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương CƠ SỞ TNXH

Được đăng lên bởi thuyhang1077
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
SINH HỌC
1. Rễ gồm có các bộ phận nào? Nêu chức năng của rễ? Phân biệt rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ.
Cho VD? Nêu các biến dạng của rễ?
Các bộ phận của rễ : Rễ gồm có 4 phần:
Tận cùng là chóp rễ, có màu sẫm hơn các phần khác.
Tiếp với chóp rễ là miền sinh trưởng (mô phân sinh ngọn).
Miền hấp thu (miền hút).
Miền trưởng thành (miền phân nhánh).
Tất cả các phần cấu tạo của rễ đều liên quan đến chức năng chủ yếu là hút.






 Chức năng của rễ:
 Rễ là cơ quan dinh dưỡng, tạo thành phần ngầm dưới mặt đất của cây, có vai trò giúp cơ

thể (cây) bám chặt vào giá thể (đất, đá), hấp thu nước và muối khoáng hòa tan để chuyển
lên các cơ quan trên mặt đất : thân và lá.
 Ở một số loài TV, rễ còn là cơ quan dự trữ chất dinh dưỡng và tham gia vào sinh sản sinh
dưỡng.
 Các kiểu rễ: Dựa vào hình thái ngoài, rễ được chia thành 3 kiểu: rễ cọc, rễ phụ và rễ chùm.
- Rễ cọc (rễ trụ): đặc trưng cho các cây 2 LM. Gồm rễ chính và các rễ bên.
 Rễ chính phát triển từ mầm rễ, đâm thẳng xuống đất, hay còn gọi là rễ cấp 1.
 Tại miền trưởng thành, nó phân nhánh ra những rễ bên theo thứ tự hướng ngọn (rễ sinh
trước ở gần gốc, rễ non ở gần đầu ngọn rễ). Rễ bên được gọi là rễ cấp 2, từ rễ cấp 2 mọc
ra rễ cấp 3…
- Rễ chùm: đặc trưng cho các cây 1 LM.
 Rễ chính sớm ngừng phát triển, do đó hệ rễ gồm toàn các rễ phụ mọc ra từ phần gốc thân,
phát triển tương đối đồng đều và có kích thước gần giống nhau tạo nên rễ chùm.
VD: Chuối.
- Rễ phụ: sinh ra từ thân hoặc lá. Chúng mọc từ phần thân gần đất ẩm của nhiều cây gỗ lâu
năm (đa, si…) khi chạm xuống đất chúng phát triển thành những rễ trụ chống đỡ cho cây, hoặc
trên thân rễ của nhiều cây họ Lúa.

 Biến dạng của rễ :

Do cây sống trong những điều kiện môi trường khác nhau, nên rễ cây có thể thay đổi hình
dạng và cấu tạo để thể hiện những chức năng đặc biệt. Đó là các rễ biến thái, gồm những loại :
rễ củ, rễ chống, rễ thở, rễ cột, rễ không khí, rễ bám, rễ mút, rễ bạnh, rễ biểu sinh.
- Rễ củ: rễ phồng to và nạc chứa chất dinh dưỡng để dự trữ tạo thành rễ củ.
 Rễ củ gồm có 3 phần: đầu (có mang các lá), cổ và rễ thật.
 Rễ củ có thể phát triển từ rễ chính như: củ cải, cà rốt… (trong trường hợp này, trên củ có
mang nhiều rễ bên); hoặc có thể phát triển từ rễ bên: sắn, khoai lang.
1



Củ là phần phát triển nạc của rễ bên hay rễ phụ, đó cũng là cơ quan dự trữ, chủ yếu là
hidrat cacbon như: khoai lang, củ từ, sắn…

- Rễ chống (Rễ cà kheo):
Thường gặp ở các cây ngập mặn ven biển như: đước, đà, sú, mắm…....
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
SINH HỌC
1. Rễ gồm có các bộ phận nào? Nêu chức năng của rễ? Phân biệt rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ.
Cho VD? Nêu các biến dạng của rễ?
Các bộ phận của rễ : Rễ gồm có 4 phần:
Tận cùng là chóp rễ, có màu sẫm hơn các phần khác.
Tiếp với chóp rễ là miền sinh trưởng (mô phân sinh ngọn).
Miền hấp thu (miền hút).
Miền trưởng thành (miền phân nhánh).
Tất cả các phần cấu tạo của rễ đều liên quan đến chức năng chủ yếu là hút.
Chức năng của rễ:
Rễ quan dinh dưỡng, tạo thành phần ngầm dưới mặt đất của cây, vai trò giúp
thể (cây) bám chặt vào giá thể (đất, đá), hấp thu nước muối khoáng hòa tan để chuyển
lên các cơ quan trên mặt đất : thân và lá.
một số loài TV, rễ còn quan dự trữ chất dinh dưỡng tham gia vào sinh sản sinh
dưỡng.
Các k i ểu rễ: Dựa vào hình thái ngoài, rễ được chia thành 3 kiểu: rễ cọc, rễ phụ và rễ chùm.
- Rễ cọc (rễ trụ): đặc trưng cho các cây 2 LM. Gồm rễ chính và các rễ bên.
Rễ chính phát triển từ mầm rễ, đâm thẳng xuống đất, hay còn gọi là rễ cấp 1.
Tại miền trưởng thành, phân nhánh ra những rễ bên theo thứ tự hướng ngọn (rễ sinh
trước gần gốc, rễ non gần đầu ngọn rễ). Rễ bên được gọi rễ cấp 2, từ rễ cấp 2 mọc
ra rễ cấp 3…
- Rễ chùm: đặc trưng cho các cây 1 LM.
Rễ chính sớm ngừng phát triển, do đó hệ rễ gồm toànc rễ phụ mọc ra từ phần gốc thân,
phát triển tương đối đồng đều và có kích thước gần giống nhau tạo nên rễ chùm.
VD: Chuối.
- Rễ phụ: sinh ra từ thân hoặc lá. Chúng mọc từ phần thân gần đất ẩm của nhiều cây gỗ lâu
năm (đa, si…) khi chạm xuống đất chúng phát triển thành những rễ trụ chống đỡ cho cây, hoặc
trên thân rễ của nhiều cây họ Lúa.
Biến dạng của rễ :
Do cây sống trong những điều kiện môi trường khác nhau, nên rễ cây thể thay đổi hình
dạng và cấu tạo để thể hiện những chức năng đặc biệt. Đó là các rễ biến thái, gồm những loại :
rễ củ, rễ chống, rễ thở, rễ cột, rễ không khí, rễ bám, rễ mút, rễ bạnh, rễ biểu sinh.
- Rễ củ: rễ phồng to và nạc chứa chất dinh dưỡng để dự trữ tạo thành rễ củ.
Rễ củ gồm có 3 phần: đầu (có mang các lá), cổ và rễ thật.
Rễ củ có thể phát triển từ rễ chính như: củ cải, rốt… (trong trường hợp này, trên củ
mang nhiều rễ bên); hoặc có thể phát triển từ rễ bên: sắn, khoai lang.
1
Đề cương CƠ SỞ TNXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương CƠ SỞ TNXH - Người đăng: thuyhang1077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương CƠ SỞ TNXH 9 10 529