Ktl-icon-tai-lieu

đề cương cơ sở viễn thám

Được đăng lên bởi phamvanan6789
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
1) Khái niệm Viễn Thám
Viễn thám là một ngành khoa học thu, nhận từ xa các thông tin về các đối tượng,
khu vực hay hiện tượng trên Trái Đất.
- Ứng dụng: ứng dụng trong địa chất, nghiên cứu môi trường nước, thảm thực vật,
nghiên cứu thủy văn, khí hậu
thiết bị thu nhận là bộ cảm
- Nguyên lý cơ bản của viễn thám: các dữ liệu dưới dạng ảnh chụp và ảnh số được
thu nhận dựa trên việc ghi nhận năng lượng bức xạ và sóng phản hồi phát ra từ vật
thể khi khảo sát.
Có 2 pp nghiên cứu đối tượng:nghiên cứu giải đoán,nghiên cứu bằng tách lọc
thông tin từ dữ liệu ảnh thu được dựa trên các yếu tố: tính đa phổ, đa nguồn dữ
liệu, tính đa thời gian, tính đa độ phân dải, đâ phương pháp.
- Các thành phần của viễn thám: Nguồn năng lượng bức xạ, khí quyển, lớp phủ
mặt đất, bộ cảm, trạm thu
- Phân loại viễn thám:
+ Thụ động:Nguồn phát ra bức xạ là mặt trời hoặc các vật chất tự nhiên, bộ cảm sẽ
thu được bức xạ mặt trời,Năng lượng thu được ở bộ cảm: Năng lượng bức xạ,nl
khúc xạ, nl tán xạ.
+ Chủ động: Bộ cảm có khả năng thu và phát sóng (sóng rada). Vì sóng rada có
bước sóng dài nên nó sẽ xuyên qua lớp khí quyển gặp mặt đất và phản hổi lại, bộ
cảm thu được sóng phản hồi.
- Tính chất sóng điện từ,bức xạ điện từ:
tán xạ.+ Được truyền trong môi trường đồng nhất với vận tốc v= 3.108 m/s
+Bước sóng λ= c/v
+ Năng lượng mỗi lượng tử: E=v.h
+ Các dải phổ
-NĂng lượng a/s có tính chất bức xạ tự nhiên vs 2 trường,trường điện va trường từ
có hường vuông góc với nhau.
Bức xạ điện từ phụ thuộc vào 4 yếu tố:
-biên độ
-hướng truyền
-mặt phân cực
-tần số
phân loại bước sóng điện từ (phân loại viễn thám theo bước sóng)
Dải phổ

Bước sóng

Ứng dụng

Tia gamma và tia X

10-4 – 10-1 micromet

Y tế và hạt nhân

Tia cực tím

0.3 – 3.4 micromet

Nghiên cứu ozon

Vùng nhìn thấy

0.4 – 0.7 micromet

Giải đoán bằng mắt

Vùng hồng ngoại, nhiệt

0.7 – 14 micromet

Thực vật và nhiệt độ bề mặt

Sóng ngắn

1 mm – 1m

Mặt đất, mặt nước

TV/Radio

>30 cm

Truyền hình, radio

viến thám sóng cực ngắn,viễn thám nhin thấy và hồng ngoại,viễn thám nhiệt
Định nghĩa hiệu chỉnh phổ.
-Năng lượng bức xạ:Năng luượng tích trữ do bức xạ điện từ
-Lượng bức xạ: Năng lượng bức xạ truyền trên 1 đơn vị thời gian
-Cường độ bức xạ: Năng lượng bx đặt gốc theo hướng trên góc tròn theo đơn vị
thời gian
CHƯƠNG II
- Các loại bộ cảm và đặc tính
+ Các loại bộ cảm: -bộ cảm thụ động: phụ thuộc vào a/s mặt trời,ghi nhận sóng
phản xạ của vật thể khi có nguồn năng lượng tự nhiên,khi sóng phản xạ của vật thể
k còn bộ cảm ghi nhận sóng phản...
CHƯƠNG I
1) Khái niệm Viễn Thám
Viễn thám là một ngành khoa học thu, nhận từ xa các thông tin về các đối tượng,
khu vực hay hiện tượng trên Trái Đất.
- Ứng dụng: ứng dụng trong địa chất, nghiên cứu môi trường nước, thảm thực vật,
nghiên cứu thủy văn, khí hậu
thiết bị thu nhận là bộ cảm
- Nguyên lý cơ bản của viễn thám: các dữ liệu dưới dạng ảnh chụp và ảnh số được
thu nhận dựa trên việc ghi nhận năng lượng bức xạ và sóng phản hồi phát ra từ vật
thể khi khảo sát.
Có 2 pp nghiên cứu đối tượng:nghiên cứu giải đoán,nghiên cứu bằng tách lọc
thông tin từ dữ liệu ảnh thu được dựa trên các yếu tố: tính đa phổ, đa nguồn dữ
liệu, tính đa thời gian, tính đa độ phân dải, đâ phương pháp.
- Các thành phần của viễn thám: Nguồn năng lượng bức xạ, khí quyển, lớp phủ
mặt đất, bộ cảm, trạm thu
- Phân loại viễn thám:
+ Thụ động:Nguồn phát ra bức xạ là mặt trời hoặc các vật chất tự nhiên, bộ cảm sẽ
thu được bức xạ mặt trời,Năng lượng thu được ở bộ cảm: Năng lượng bức xạ,nl
khúc xạ, nl tán xạ.
+ Chủ động: Bộ cảm có khả năng thu và phát sóng (sóng rada). Vì sóng rada có
bước sóng dài nên nó sẽ xuyên qua lớp khí quyển gặp mặt đất và phản hổi lại, bộ
cảm thu được sóng phản hồi.
- Tính chất sóng điện từ,bức xạ điện từ:
tán xạ.+ Được truyền trong môi trường đồng nhất với vận tốc v= 3.10
8
m/s
+Bước sóng λ= c/v
+ Năng lượng mỗi lượng tử: E=v.h
+ Các dải phổ
-NĂng lượng a/s có tính chất bức xạ tự nhiên vs 2 trường,trường điện va trường từ
có hường vuông góc với nhau.
Bức xạ điện từ phụ thuộc vào 4 yếu tố:
-biên độ
-hướng truyền
-mặt phân cực
-tần số
phân loại bước sóng điện từ (phân loại viễn thám theo bước sóng)
Dải phổ Bước sóng Ứng dụng
Tia gamma và tia X 10
-4
– 10
-1
micromet Y tế và hạt nhân
Tia cực tím 0.3 – 3.4 micromet Nghiên cứu ozon
Vùng nhìn thấy 0.4 – 0.7 micromet Giải đoán bằng mắt
Vùng hồng ngoại, nhiệt 0.7 – 14 micromet Thực vật và nhiệt độ bề mặt
Sóng ngắn 1 mm – 1m Mặt đất, mặt nước
đề cương cơ sở viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương cơ sở viễn thám - Người đăng: phamvanan6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương cơ sở viễn thám 9 10 792