Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương công nghệ xử lí môi trường

Được đăng lên bởi cuong95hk
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
1.

Công nghệ bùn hoạt tính.
- Sơ đồ công nghệ bùn hoạt tính

-

-

Bản chất là các vi sinh vật sống kết lại thành dạng hạt hoặc bông với
trung tâm là các chất nền rắn lơ lửng (40%).
Bể bùn hoạt tính là một công trình làm sạch sinh học điển hình nhất và
có tính “năng động” nhất. Nó có thể cho phép điều chỉnh nước ra với
bất kỳ nồng độ chất bẩn hữu cơ mà ta mong muốn – từ nồng độ cao
đến nồng độ thấp.
Cơ chế hoạt động của bùn hoạt tính:

+ giai đoạn 1: bùn hình thành và phát triển. Cơ chất và chất dinh
dưỡng phong phú, sinh khối bùn còn ít.
+ giai đoạn 2: VSV phát triển ổn định, hoạt tính enzim đạt giái trị tối
đa và tốc độ phân hủy chất hữu cơ đạt giá trị tối đa. Tốc độ tiêu thụ oxi đạt
trạng thái không đổi.
+ giai đoạn 3: tốc độ tiêu thụ oxi có chiều hướng giảm dần và sau đó
tăng lên. Tốc độ phân hủy chất hữu cơ giảm dần và quá trình nitrat hóa
ammoniac xảy ra. Cuối cùng là kết thúc chu kỳ hiếu khí.
-

Các hệ thống bùn hoạt tính.
+ Bể bùn hoạt tính tiếp xúc ổn định:

Hệ thống này chia bể phản ứng thành 2 vùng: vùng tiếp xúc và
vùng ổn định. Vùng tiếp xúc là nơi xảy ra quá trình chuyển hóa các vật
chất hữu cơ trong nước thải đầu vào, vùng ổn định là nơi bùn hoạt tính
tuần hoàn từ thiết bị lọc nước sục khí để ổn định vật chất hữu cơ. Bể

thường được dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt với số lượng đáng kể
các chất hữu cơ dưới dạng các phân tử chất rắn.
Điểm khác biệt so với bể truyền thống: có khả năng lưu chứa bùn
nhiều hơn.

+ Bể bùn hoạt tính thông khí kéo dài: thường có thời gian lưu bùn kéo dài
(20 – 30 ngày) để ổn định lượng sinh khối rắn từ quá trình chuyển hóa của
các vật chất hữu cơ bị phân hủy bởi vi khuẩn => thời gian lưu nước cũng
phải kéo dài 24h để duy trì khả năng pha trộn nồng độ chất rắn lơ lửng trong
nước => làm giảm lượng chất rắn loại bỏ và làm tăng sự ổn định của quá
trình. Đó cũng chính là điểm khác biệt so với bể truyền thống.

+ Bể bùn hoạt tính thông khí cao có khuấy đảo hoàn chỉnh: là loại bể bùn
hoạt tính tương đối lý tưởng để xử lý nước thải có độ ô nhiễm cũng như nồng
độ các chất lơ lửng cao. Thời gian làm việc ngắn, nước thải, bùn hoạt tính, oxi
hòa tan được khuấy trộn đều, tức thời => nồng độ bùn hoạt tính và oxi hòa tan
được phân bố đều ở mọi nơi trong bể => quá trình oxi hóa được đồng đều, hiệu
quả cao.

+ Bể bùn hoạt tính chọn lọc: dùng để kiểm soát sự tăng trưởng quá mức của các
vi khuẩn lên men, có thể gồm các loại gây hại. Nó cung cấp điều kiện môi trường
có lợi cho sự tăng trưởng c...
ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
1. Công nghệ bùn hoạt tính.
- Sơ đồ công nghệ bùn hoạt tính
- Bản chất là các vi sinh vật sống kết lại thành dạng hạt hoặc bông với
trung tâm là các chất nền rắn lơ lửng (40%).
- Bể bùn hoạt tính là một công trình làm sạch sinh học điển hình nhất và
có tính “năng động” nhất. Nó có thể cho phép điều chỉnh nước ra với
bất kỳ nồng độ chất bẩn hữu cơ mà ta mong muốn – từ nồng độ cao
đến nồng độ thấp.
- Cơ chế hoạt động của bùn hoạt tính:
+ giai đoạn 1: bùn hình thành và phát triển. Cơ chất và chất dinh
dưỡng phong phú, sinh khối bùn còn ít.
+ giai đoạn 2: VSV phát triển ổn định, hoạt tính enzim đạt giái trị tối
đa và tốc độ phân hủy chất hữu cơ đạt giá trị tối đa. Tốc độ tiêu thụ oxi đạt
trạng thái không đổi.
+ giai đoạn 3: tốc độ tiêu thụ oxi có chiều hướng giảm dần và sau đó
tăng lên. Tốc độ phân hủy chất hữu cơ giảm dần và quá trình nitrat hóa
ammoniac xảy ra. Cuối cùng là kết thúc chu kỳ hiếu khí.
- Các hệ thống bùn hoạt tính.
+ Bể bùn hoạt tính tiếp xúc ổn định:
Hệ thống này chia bể phản ứng thành 2 vùng: vùng tiếp xúc và
vùng ổn định. Vùng tiếp xúc là nơi xảy ra quá trình chuyển hóa các vật
chất hữu cơ trong nước thải đầu vào, vùng ổn định là nơi bùn hoạt tính
tuần hoàn từ thiết bị lọc nước sục khí để ổn định vật chất hữu cơ. Bể
Đề cương công nghệ xử lí môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương công nghệ xử lí môi trường - Người đăng: cuong95hk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương công nghệ xử lí môi trường 9 10 850